YALITIMDA KULLANILAN BİTÜM TÜRLERİ

YALITIMDA KULLANILAN BİTÜM TÜRLERİ

YALITIMDA KULLANILAN BİTÜM TÜRLERİ

Yalıtımda kullanılan ve serbest piyasada satılan bitümler pemetrasyon değerlerine göre sınıflandırılmaktadır. Yumuşak bitümlerin penetrasyon derecesi yüksek, sert bitümlerin ise düşük düşük olur. Bitümlerin penetrasyon değerleri yükseldikçe, yumuşama dereceleri azalır. Dolayısıyla eğimli çatılarda, düşey duvar yalıtımlarında ve iklimsel koşulların özellikleri seçilecek bitüm tipinde etkili olmaktadır.

Bitümlerin Penetrasyon Derecelerine Göre Yumuşama Dereceleri.

İklim Bölgelerine Göre Kullanılabilecek Bitüm Cinsleri

BİTÜMÜN ISITILMASI

Bitümün tabii niteliklerin kaybetmeden kullanılabilmesi için iyi bir ısıtma şarttır. Bitüm, tek defada ve kapalı kapta ısıtılmalıdır. Tekrar ısıtmada bitüm kömürleşir ve su geçırimsizlik özelliğini kaybeder. Bitüm, gerekli olduğu miktarda ısıtılmalı ve sıcaklığa dikkat edilmelidir. Bitüm kazanındaki bitüm sıcaklığı 200°C civarında olmalı ve bitüm en kısa ve en seri şekilde, ısısı minimum 170°C’nin altına düşmeyecek şekilde uygulama mahalline taşınmalıdır. Uygulama sırasında bitümün sıcaklığı 106-180°C arasında olmalıdır. Bu sıcaklık bitümlü örtülerin yapışması ve bitümün ince bir tabaka halinde yayılabilmesi açısından şarttır. İnce tabakalar halinde uygulanan bitüm, soğuk havalarda çatlamaya, sıcak havalarda akmaya karşı daha dayanıklıdır. Bitümün sıcaklığı örtülerin tam anlamıyla yapışmasına ve de yapışma anında örtülerin yumuşayarak köşelerde ve kenarlarda kolaylıkla kıvrılıp serilebilmesine imkan tanır.

ÖRTÜLERİN SERİLME BİÇİMLERİ

Örtüler eğim yönüne dik olarak serilmelidir. Tüm örtü katları eğim yönüne dik olarak ve birinci kata paralel olarak (ayni yönde) serilirler. Örtülerin serilmesi eğimin en düşük olduğu noktadan (oluk, dere, saçak), tepe noktasına (mahya, sırt) doğru olmalıdır. Boyuna ve enine ek yeri bindirmeleri minimum 10 cm olmalıdır. Bütün ek yerleri muntazam bir şekilde bindirilmelidir. Örtülerin serilmesi işlemi ise aşağıda verilen yöntemlere göre yapılmalıdır.

NORMAL ÖRTME

Bu sistem farklı türden iki ve üç kat örtünün kullanılması halinde uygulanır. Bu uygulamada örtüler kat adedine göre 50 cm (iki katlı uygulama) veya 66+33 cm lik (3 katlı uygulama) kattan, kata kaydırma ile geçiş yapılır.

SARGI ÖRTÜSÜ

Bu sistem aynı türden iki ve üç kat örtünün kullanılması halinde uygulanır. Bu yöntem tek bir uygulama ile 52 cm’lik bindirme (iki katlı yalıtım) veya 36+63 cm’lik bindirme (üç katlı izolasyon) gerçekleştirilir.

FIRTINA ÖRTÜSÜ

Çok rüzgarlı bölgelerde çatı örtüler normal yapıştırmaya ek olarak rüzgar yüklerine karşı da takviye edilirler. Yapıştırılarak uygulanan örtülerin mekanik test tespit malzemeleri ile emniyete alınması gerçekleşir. Genelde bu emniyet ilk yalıtım katmanı üzerine yapılan çivi çakma ve çiviler arasına tel dolama yöntemidir. Bu uygulamanın diğer bir benzeri ise, özel başlıklarıyla mekanik olarak tespit edilen ve hafif metal çatı dolayında uygulanan vidalardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir