TEMELLER İÇİN SU YALITIMI

TEMELLER İÇİN SU YALITIMI

TEMELLER İÇİN SU YALITIMI

Temel bölgeleri oturduğu zeminden gelecek her tür sızıntı şeklinde, basınçlı veya basınçsız suya maruz kalırlar.

Yalıtılmamış bölgelerden temel betonunun bünyesine nüfuz edecek zemin suyu zaman içerisinde çelik donatının korozyona uğrayarak genleşmesine ve betonarmede ciddi hasarlara sebep olur. Sağlam bir yapı için en önemli unsurlardan biri olan temelde bu şekildeki bir problem binanın ömrünü önemli derecede kısaltır.

Geri dönüşü olmayan bir sonuçla karşılamamak için dışarıdan bohçalama yöntemiyle temel altı su yalıtımı yapılması gerekir.

1. Yüzey hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzey, yapışmayı engelleyici kalıp yağı, çimento artığı vb. kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmş, temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzeylerin uygulama öncesinde dona maruz kalmadığından emin olunmalıdır. Ayrıca kullanılacak ürüne göre gerekli yüzey hazırlıkları yapılmış olmalıdır.

2. Astar kat uygulaması
Yalıtım malzemesi uygulaması öncesinde yüzeyler aksi belirtilmemişse 1/5 bitüm komponent / su oranında inceltilmiş bitüm komponent ile astarlanmalıdır.

3. Yalıtım katmanı uygulaması
Kullanım talimatları doğrultusunda hazırlanan yüzeye uygun secilmiş doğru yalıtım malzemesi (bitüm esaslı) tüm yüzeye 2 kat halinde uygulanmalıdır. Çok gözenekli, bozuk ve delikli yüzeylerde, hava kabarcığı oluşumunu engellemek ve/veya yüzeyi düzeltmek amacıyla ana uygulama katları öncesinde sıyırma kat uygulaması yapılmalıdır. Uygulama sonrasında ulaşılması gereken kuru film kalınlığı, min. tüketim miktarı ve kullanılması gerekli yardımcı malzemeler, yüzeyin maruz kalacağı su basıncına göre değişmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir