Tag Archives: kmk çağrı kağıdı örneği

ISI YALITIM KARARI KAT MALİKLERİ KURULUNA ÇAĞRI KAĞIDI ÖRNEĞİ   ..……………………………………….. Apartmanı Kat Maliklerine Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere …. /…. / …… günü saat ……………’da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır. Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın …../…../……. günü saat ……..’da aynı yerde […]