Tag Archives: kat malikleri kurulana davet mektubu örneği

KMK DAVET MEKTUBU ÖRNEĞİ Ek Uygulamalar KAT MALİKLERİ KURULUNA DAVET MEKTUBU ÖRNEĞİ   ..……………………………………….. Apartmanı Kat Maliklerine Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere …. /…. / …… günü saat ……………’da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır. Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın …../…../……. günü saat […]