Tag Archives: ısı yalıtım kararı

ISI YALITIM KARARI KAT MALİKLERİ KURULUNA ÇAĞRI KAĞIDI ÖRNEĞİ   ..……………………………………….. Apartmanı Kat Maliklerine Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere …. /…. / …… günü saat ……………’da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır. Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın …../…../……. günü saat ……..’da aynı yerde […]

ISI YALITIM KARARI milton yapı danışmanlarının incelemelerinde, konut yönetimlerinin aldığı ısı yalıtım kararlarında sık rastlanılan bir kusur olarak hukuki açıdan hatalar olduğu, hatta geçersiz olduğu ve ileride oluşması muhtemel bir anlaşmazlık durumunda hukuksal yönden zor durumda kalınmaya sebep olacak eksikliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Isı yalıtımı uygulamaları esnasında ve sonrasında olan ödeme sürecinde Kat Mülkiyeti […]