Tag Archives: çatı yaptıranlar

ÇATI YAPIMI Bir çatıyı oluşturan eğimli yüzeylerin planda ve düşey iz düşümde birbirini kesmesi ile ortaya çıkacak ara kesitlerin saptanması suretiyle çatı kuruluşu gerçekleştirilir. Prensip olarak bir tür örtü malzemesi için bütün çatı yüzeylerinin aynı eğimde kalması gerekir. Böyle olmakla beraber çatının, binanın mimarisini etkileyecek kadar önem kazandığı durumlarda veya plan uzunluğunun yetersiz kalarak çok […]