Tag Archives: çatı rüzgar bağlantıları

ÇATI RÜZGAR BAĞLANTILARI Ahşap çatılarda derinliğine ve boyuna rüzgar etkilerini karşılamak için yaklaşık olarak mertek kesit boyutunda seçilen latalar mertek altlarına diyagonal, mahyadan damlalığa eğim olarak çalışır. Mahya aşığı veya ara aşık sistemi bulunması halinde rüzgar bağlantıları aşıktan aşığa dayanır ve merteklerle yarım geçmelerle bağlandıkları gibi ayrıca aşıklarda geçme ve gerekirse bulonlar vasıtasıyla bağlanırlar. 45 […]