Tag Archives: bitüm türleri

YALITIMDA KULLANILAN BİTÜM TÜRLERİ Yalıtımda kullanılan ve serbest piyasada satılan bitümler pemetrasyon değerlerine göre sınıflandırılmaktadır. Yumuşak bitümlerin penetrasyon derecesi yüksek, sert bitümlerin ise düşük düşük olur. Bitümlerin penetrasyon değerleri yükseldikçe, yumuşama dereceleri azalır. Dolayısıyla eğimli çatılarda, düşey duvar yalıtımlarında ve iklimsel koşulların özellikleri seçilecek bitüm tipinde etkili olmaktadır. Bitümlerin Penetrasyon Derecelerine Göre Yumuşama Dereceleri. İklim […]