TABAN SU YALITIMI UYGULAMA SONRASI DÖNEM

TABAN SU YALITIMI

TABAN SU YALITIMI

Taban su yalıtımı tamamlandıktan hemen sonra, 5 cm kalınlığında en az B160 veya BS16 betonu niteliğindeki bir koruma betonu ile örtülmelidir. Eğer zemin eğimli ise koruyucu betonun donatılı yapılması gereklidir. Dik ve eğik yüzeylerdeki yalıtımın üzerine ise bir kireç badanası çekmek; hem güneş ışınlarının yansıtılması hem de çalışmalar sırasında meydana gelebilecek hasarların kolaylıkla görülmesi bakımından faydalıdır.

1.80 m yüksekliğe kadar bir serpme sıva veya extrude polistren sert köpük malzemesi kullanılmalıdır. Böylece, mekanik zedelenmelere karşı, yalıtım bir ölçüde korunmuş olur. Statik duvarların inşaatından hemen sonra toprak dolgu yapılır. Bu duvarlar, en çok 2 m su yüksekliğine kadar tuğla duvar olarak inşa edilebilirler. Ancak, tuğla boyutlarının farklı olması nedeniyle, arada bir miktar boşluk bırakmak faydalı olur. Bu boşluğa çimento harcı doldurularak, boşluk kalmayacak bir biçimde sıkıştırılır.

Sonuç olarak, yeraltı su seviyesinin altında bulunan yapılar için, basınçlı suya karşı yapılacak yalıtım; toprak seviyesinin üst kotundan 30 cm üzerinden başlayarak yapının temelinin abi da dahil olmak üzere tamamen bohçalanması prensibine dayanır. Bunun için temel alt kotunun altında binayı çevreleyen bir drenaj sistemi ile suyun mütemadiyen çekilmesi, bina ağırlığının suyun kaldırma kuvvetini dengeleyecek seviyeye ulaşmasına kadar pompaj işlemine devam edilmesi gerekecektir. Radye jeneral temel sisteminin oturacağı bir betonarme çanak yapılması bu çanağın içine polyester keçe taşıyıcılı çekme mukavemeti yüksek bitümlü örtü katları ile yalıtım yapılması, yapılan yalıtımın yatayla 10 cm koruma betonu ile korunduktan sonra yalıtılmış bir çanak içerisine radye jeneral sistemin ve perdelerin yapılması şeklinde gerçekleştirilir. ileride olabilecek farklı oturmalardan (konsalidasyon) kaynaklanan tasmanları düşünerek temeli bohçalayan yalıtımın ve yalıtımı koruyacak olan betonarme çanak sisteminin bina ile birlikte hareket edebilecek nitelikte olması gerekmektedir.

Diğer bir temel bohçalama yalıtımı ise temel yapılacak olan çukur hafriyatı yapılıp drenaj sistemi durulduktan sonra grobetonun yapılmasıdır. Grobetonun üzerine polyester keçe taşıyıcı!’ bitümlü örtüler ile yatayda yalıtım yapılıp üzerine koruma betonu yapıldıktan sonra radye jeneral temel uygulanır. Daha sonra temel perdelerine düşey de yalıtım yapılması ile birlikte düşeydeki yalıtımın yataydaki yalıtım filizleri ile birleştirilmesi şeklinde bohçalanması esasına dayanır. Düşeydeki yalıtımın daha sonra atılacak dolgu toprağından zedelenmemesi için tuğla duvar ile korumaya alınması gerekmektedir.

Yeraltı suyunun bodrum döşemesi üzerinde olması durumunda öncelikle yeraltı suyu, uygun yöntemlerle temel taban seviyesinin altına düşürülmelidir.

Yalıtımın ilk katı uygulanmadan önce yüzey iyice temizlenmelidir ve kurtulmalıdır.

Yalıtım tabakaları, ek yerlerinden birbirlerine en az 10 cm bindirilerek yapıştırılmalıdır.

Keskin köşeler, yaklaşık 5 cm yarıçapında yuvarlatılmalıdır.

Yalıtım, en yüksek su seviyesinden en az 50 cm yukarıya kadar uygulanmalıdır.

Yalıtım, mümkün olduğunca bir seferde yapılıp bitirilmelidir.

Koruyucu sırt duvarı betondan yapılıyorsa 10 cm, tuğladan yapılıyorsa en az 9 cm (1/2 tuğla) ve dolu tuğla olmalıdır.

Tamamlanmış dikey yalıtım, çimento şerbeti ya da kireçle badanalanmalıdır.

Temelin betonarme donatısı yerleştirilirken ya da diğer işçilik esnasında, yalıtımın zedelenmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir