Su Yalıtım

Su, konutlarınıza zarar veren en önemli faktörlerden birisidir. Konutlar yağmur, kar, toprağın nemi, zemindeki yeraltı suyu gibi dış kaynaklı su ile, sıhhi tesisat, banyo ve lavabolarda kullanılan iç kaynaklı suya maruz kalmaktadır. Konutlarımızı ve konforumuzu tehdit edebilen sulardan korunmak için yapılan işlemlerin bütününe su yalıtımı uygulamaları denir.

Konutlarınıza nüfuz eden su, taşıyıcı kısımlarda yer alan demirlerin paslanmasına ve taşıma kapasitesinin düşmesine yol açar. Su, betonun çürümesine ve çatlamasına neden olmaktadır. Su yalıtımı uygulamaları güvenli konutlar ile birlikte bakteri ve küf oluşumu engellenmiş, sağlıklı ve konforlu ortamlara sahip olmamızı da sağlamaktadır.

Su yalıtımı uygulamaları yapıya suyun sızma ihtimali olan alanlarda yapılmaktadır. Bunlar; toprak ile temas eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler, suyun yapı dışında birikebileceği ve ya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış duvarlar, balkonlar, teras ve eğimli çatılar ile banyo, lavabo gibi ıslak hacimli alanlar olarak sıralanabilmektedir. Su yalıtımının bir diğer uygulama alanı da suyun içerisinde kalmasını istediğimiz su deposu, suni gölet ve havuz gibi yapı alanlarıdır.

Su izolasyonu uygulamalarında polimer bitümlü ya da sentetik örtüler ve sürme su yalıtım (bütüm esaslı, çimento esaslı, akrilik esaslı, silikon esaslı, solvent katkılı, çift veya tek bileşenli v.b) malzemeleri kullanılmaktadır. Yalıtım uygulamaları ile konutlarınıza nüfuz etmesi engellenen suyun ortamdan, yapıdan uzaklaştırılması için süzgeçler ve yağmur suyu drenaj boruları kullanılır.

Suya ne şekilde maruz kaldığı yapıların su izolasyonunda önemli bir diğer noktadır. Suyu kapiler olarak mı bünyesine almaktadır, yoksa basınç altında mıdır ? Zemin suyu mu yoksa yağış mı binayı etkilemektedir.

KAPİLER SU

Yüzey gerilimi dar kılcal tüplerde sıvıların yükselme ve alçalması olayıdır. Kılcallık bir sıvının çok ince borularda veya küçük gözenekli ortamlarda hareketidir. Kapilarite katı ve sıvı iki farklı malzeme içerisindeki moleküler arası çekimin sonucunda gerçekleşir. Burada kohezyon ve adhezyon kuvveti etkilidir. Su moleküllerini bir arada tutan kohezyon ve katı ortama tutunarak ilerlemesini sağlayan adhezyon kuvvetleri, kapilaritenin mekanizmasını açıklamaktadır. Suya değen bir havluda suyun yükselmesi buna bir örnektir.

POZİTİF BASINÇ

Çevremizde su iki farklı davranış halinde bulunur. Bu iki hali yapıya etki eden sularda da görmekteyiz. Bunlar dinamik ve statik hallerdir. Suyun bir yerden başka bir yere gidişi sırasındaki hali dinamik haldir ve hidrodinamik denilen denilen hidroliğin bir alt bilim dalınca incelenir. Hareket halindeki akışkanları konu lan bu bilim dalı mühendislik uygulamalarında oldukça yaygın kullanım alanına sahiptir. Hidrostatik ise bir diğer alt birim dalı olup durağan halde bekleyen suyun davranışıyla ilgilenir. Su yalıtımı kapsamında en çok karşılaşılan hal de durağan veya statik haldir. Bir sıvı durağan halde iken basıncı ve yoğunluğu bilinmesi gereken en önemli iki özelliktir.

Yoğunluk, bir maddenin birim hacminin ağırlığıdır. Birimin gr/cm, kg/dm3, ton,m3 vb. olabilir. Sıvılar için sıklıkla bir maddenin suya oranla yoğunluğu demek olan özgül ağırlık kavramı kullanılmaktadır.

Basınç, birim alana düşen kuvvet olarak tanımlanabilir. Bir sıvının kendisini çevreleyen cidarın belli bir birim alanına yapmış olduğu basınç, sıvının özgül ağırlığıyla o birim alanın serbest sıvı yüzeyine olan mesafesinin çarpımı kadardır. Burada bir önemli nokta ise, katılardan farklı olarak sıvılar uygulanan basıncı etki ettikleri tüm yüzeylere iletirler.

Binalara uygulanacak olan su yalıtımının yapı ile su arasında yer alması tercih edilmelidir. Suyun yapı ile buluşmasını engellemesi en doğru çözümdür. Bu şekilde yapılan su yalıtımına pozitif su basıncına karşı yapılmış yalıtım denilmektedir.

NEGATİF BASINÇ

Binaya uygulanacak olan su yalıtımının yapı ile su arasında değilde yapının su ile yalıtım arasında bulunması durumunda su basıncının negatif su basıncı olarak adlandırılması söz konusudur. Negatif su basıncına karşı yapılan yalıtım yapı kullanıcılarını korumakta fakat yapıyı korumamaktadır. Bodrum kat gibi yer altında kalan kısımların bina içerisinden yapılan su yalıtımı sonucunda yapının suyu kolaylıkla bünyesinden atamamasına bağlı olarak kuruma süresi uzamaktadır. Bu durum korozyon gibi yapı malzemelerinin bozulmasını hızlandırmaktadır.

Negatif su basıncı yalıtımı genellikle yalıtımsız olarak tamamlanmış ya da yalıtımı doğru yapılmamış ve yapı dışından tekrar yalıtımın yapılamayacağı durumlarda uygulanmaktadır. temel bohçalaması yapılmamış binalar, su yalıtımı yapılmamış bodrum katlar, sığınaklar bunlara örnek olarak gösterilebilir.

HAVUZ SU YALITIMI Yüzme havuzlarında betonarme duvar ve zemin tek başına su sızıntısını ve kaçağını engelleyecek özellik taşımaz. Su tahliye delikleri, su girişleri, pencereler, beton yapıdaki duvar ve zemin birleşim yerleri gibi özel noktalar sızdırmazlık açısından zayıftır. Ayrıca betonarmede oluşabilecek çatlaklar da su sızıntısını kolaylaştırır. Havuz içi yüzeylerine yapılacak seramik türü kaplama uygulaması ise tek […]

ŞEFFAF SU YALITIMI

ŞEFFAF SU YALITIMI Milton Yapı teras-balkon-banyo gibi seramik, mermer veya benzeri bir kaplama malzemesi ile kaplanmış alanlarda su yalıtımı çözümü olarak şeffaf poliüretan malzemeleri tavsiye ediyor, uyguluyor. Gereksiz kırım, tadilat işleri ile zaman, para kaybının yaşanmaması ve mekanda süren yaşam konforunun devamı için Milton Yapı uzman ekipleri şeffaf izolasyon uygulama çözümünü size sunuyor. İstenilirse uygulanan […]

GEZİLEN TERAS SU YALITIMI

GEZİLEN TERAS SU YALITIMI Kullanıma açılması planlanan, teras olarak inşa edilmiş çatılarda, seramik vb. kaplama uygulaması tek başına su yalıtımı sağlamaz. Yalıtılmamış yüzeylerden sızacak su yaşanan alt katlarda konfor problemi yaratır. Terasların maruz kalacağı sıcaklık farklılıklarına da dayanıklı, elastik ürünlerle seramik vb. kaplamaların altına yapılacak su yalıtımı bu tür problemlerin önüne geçer. 1. Yüzey hazırlığı […]

SU YALITIM MALZEMELERİ NELERDİR?

SU YALITIM MALZEMELERİ NELERDİR BİTÜM SU YALITIM MALZEMELERİ Bir hidrokarbon bileşiği olan bitüm tabiatta katı veya sıvı halde bulunduğu gibi, günümüzde ham petrolden elde edilmektedir. Bitümlü maddeler siyah renkli ve reçine karakterinde organik maddelerden meydana gelmiştir. Suya dayanıklı ve yalıtım özelliği olduğu için su yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bitümlü Madde Çeşitleri Doğal Asfaltlar : Göl […]

YALITIMDA KULLANILAN BİTÜM TÜRLERİ

YALITIMDA KULLANILAN BİTÜM TÜRLERİ Yalıtımda kullanılan ve serbest piyasada satılan bitümler pemetrasyon değerlerine göre sınıflandırılmaktadır. Yumuşak bitümlerin penetrasyon derecesi yüksek, sert bitümlerin ise düşük düşük olur. Bitümlerin penetrasyon değerleri yükseldikçe, yumuşama dereceleri azalır. Dolayısıyla eğimli çatılarda, düşey duvar yalıtımlarında ve iklimsel koşulların özellikleri seçilecek bitüm tipinde etkili olmaktadır. Bitümlerin Penetrasyon Derecelerine Göre Yumuşama Dereceleri. İklim […]

NEMLİ VE ISLAK ODALARIN YALITIMI

NEMLİ VE ISLAK ODALARIN YALITIMI Konutların yapı kurallarından farklı olarak endüstriyel ve kamuya açık olarak kullanılan özel fiziksel etkilere maruz kalan, normal olmayan hava sıcaklıkları ve nem değerlerine sahip, ıslak odalar, çok sıcak fabrika salonları, soğuk binalar ve soğuk depolar gibi binalar da vardır. Bu bölümde ıslak odalarda yalıtım yapılırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler […]

BİTÜMLÜ POLİMER İZOLASYON ÖRTÜLERİN YAPIŞTIRILMASI Elastomerik bitümlü örtüler sıcak asfalt veya şalümo yöntemiyle yapıştırılırken plastomerik bitümlü örtüler sadece şalümo yöntemiyle yapıştırılırlar. Uygulama başında yüzeyin astarlanması, okside bitümlü örtülerdeki gibi yapıldıktan sonra örtüler 10 cm bindirme yapacak şekilde açılır, düzeltilir ve sonra geri sarıldıktan sonra LPG gazı ile çalışan alev şalümosu ile (1 bekli veya 6 […]

PLASTİK ÖRTÜLER İLE YAPILAN SU YALITIM UYGULAMALARI Plastik esaslı örtüler genelde yüzeye yapıştırılmazlar. Tek kat uygulanırlar. Ancak gerektiğinde yüzeye mekanik tespit ile irtibatlandırılırlar. Özel durumlarda satha yapıştırılırlar. Yüzeye irtibatlandırılmayan detaylarda koruyucu geotekstil ve 5 cm kalınlığında çakıl serilmelidir. Beton yüzeylerde, betonun kimyasal yapısından (pH’ından) korunması ve yüzeyde muhtemel pürüzlerden etkilenmemesi amacıyla beton ile örtü arasına, […]

TABAKALI DIŞ DUVARLARDA SU VE NEM YALITIMI

TABAKALI DIŞ DUVARLARDA SU VE NEM YALITIMI YAĞMUR SUYU İki tabakalı bir duvarın ön tabakası yağmur yağarken önce doyuncaya kadar su almaktadır. Rüzgar basıncının etkisi ile doymuş taştan veya derz harcından az miktarda su girebilmekte ve arka tarafa akmaktadır. Burada yağmur damlasının kinetik enerjisi taşın tampon (yastık) etkisi ile sönümlenmektedir. Bu durum, yağmur döneminde ön […]

KAPİLER SU, KAPİLARİTEYE KARŞI ALINABİLECEK BAZI ÖNLEMLER Kapiler suya karşı önlemlerin alınmadığı ve tam uygulanmadığı durumlarda, duvarlarda nemlilikten kaynaklanan hasarlar görünür. Duvara nüfuz eden su malzeme içinde poroz boşluklardan geçerek kapiler kanallar vasıtasıyla yukarı doğru yükselir ve duvarı ıslatır. Bu arada su buharlaşarak, çözünmüş olan asitleri, tuzları yapı elamanın iç ve dış tarafına doğru sürükler. […]