SOĞUK VE SICAK ÇATILARI AYIRAN TEMEL FARKLAR

SOĞUK VE SICAK ÇATILARI AYIRAN TEMEL FARKLAR

SOĞUK VE SICAK ÇATILARI AYIRAN TEMEL FARKLAR

Soğuk ve sıcak çatı arasında temelde işlev ve konstrüksiyonun oluşturduğu farklar vardır; dolayısıyla karşılaştırma bu iki yönden yapılmalıdır.

Geleneksel soğuk çatıda taşıyıcı döşeme (tavan) ile çatı örtüsü arasında bir hava yastığı vardır. Sıcak çatıda (düz çatı) böyle bir hava yastığı yoktur.

Geleneksel soğuk çatıda iç hacimden gelen su buharı döşemeyi, hava yastığını ve örtüyü geçerek dış havaya çıkabilir. Düz çatıda ise su buharının iç hacimden dış havaya atılabilmesi için özel malzeme ve detay uygulanması gereklidir.

Geleneksel soğuk çatıda örtü tabakası eğimli olduğundan, bu tür çatılarda örtü malzemesi kaplama esaslı, yani kaplama arasından su sızabilecek iken; sıcak çatıda eğim çok az olduğundan bu tür çatılarda örtü malzemesi sızdırmaz örtümlü olmak zorundadır.

Geleneksel soğuk çatıda taşıyıcı döşeme, hava yastığı tarafından bir ölçüde ısıl olarak korunduğundan ısıl genleşmenin olumsuz etkilerine de maruz kalmamaktadır. Sıcak çatıda ise, taşıyıcı döşemenin ısıl genleşmeden korunması, ısı tutucu kullanılmasını gerektirir.

Geleneksel soğuk çatılarda radyasyon için özel bir önlem gerekmezken, sıcak çatıda en üstteki çatı katmanının radyasyona dayanıklı olması, değilse, özel olarak korunması (çakıl korunumlu çatı vb.) gerekir.

Geleneksel soğuk çatıların üstü kullanılamazken, sıcak çatıların üstü değişik amaçlarla kullanılabilir.

Geleneksel soğuk çatıların üzerinde tamirat dışında gezilemediği için bu çatılarda kullanımla ilgili noktasal darbeler söz konusu değilken; sıcak çatılarda çatının son katmanının darbelere karşı korunması gereklidir.

Geleneksel soğuk çatı, yağışı eğimi nedeniyle kısa zamanda yapıdan uzaklaştırırken, sıcak çatıda eğimin azlığı suyun uzaklaştırılmasını gecikmekte; yeterli meyil verilebilmesi için eğim betonu gibi katmanlar gerekmekte, katmanların üst üste gelmeleri birbirlerini olumsuz etkileyebildiğinden, bu tür çatılarda yapı fiziği açısından doğru çözülmesi gereken sorunlar oluşmaktadır. Ayrıca bu sorunların çözümü için özel malzemeler, doğru uygulama ve nitelikli işçilik gerekmekte; bu da düz çatıların maliyetini olumsuz yönde etkilemektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir