ŞED ÇATILARDA TAŞIYICI SİSTEM

ŞED ÇATILARDA TAŞIYICI SİSTEM

ŞED ÇATILARDA TAŞIYICI SİSTEM

Ahşap şed çatılar asimetrik beşik çatı ve tek eğimli çatıların birleştirilmiş bir şeklini gösterirler. Bu çatılar, ahşabı sakınca doğurmayacağı fabrika, atölye marketler ve sergi alanlarının örtülmesinde uygulanabilirler.

Bu çatılar genel olarak, düz bir tavana ihtiyaç göstermedikleri gibi örttükleri hacimlerin tepeden eşit dağılan ışıkla aydınlatılmasını da sağlarlar. Eğimi az ya da tamamen düşey bir düzlem oluşturan taraf kuzeye dönüktür ve hacmi eşit olarak aydınlatılan pencereler bu yüzeydedir.

İki eğimli yüzey birbiri ile 90° lik bir açı ile birleşirler. 30° den az verilen eğim, yanlamaların statik açıdan, yetersiz kalmalarına neden olur ve aynı zamanda ışıklandıran yüzeyin yüksekliğini kısıtlar. Bu çatılarda örtü malzemesi olarak, oluklu saç levha, oluklu asbestli çimento levha veya bitümlü karton ve benzeri malzemelerden biri kullanılabilir, bu nedenle de hafif bir taşıyıcı sistemin seçilmesi mümkün olur. İki şed sırası arasında kalan derelerin ye-ter genişlikte olması lazımdır. Çok uzun dereler oluşması halinde ara kolonların yanından inen yağmur boruları ile çatı suyunu bina içinden, döşeme altı kanalları ile uzaklaştırmak mümkün olur. Taşıyıcı sistemi meydana getiren maklaslar normal ahşap boyutlarına göre 4.00 m aralıkla tertip edilirler. Merteklerin arası 50 – 70 cm olabilir. Şed çatı sisteminin ısı yalıtımı ve alt görünüş bakımından daha geliştirmek mümkündür. Özellikle ışık dağılımı bakımından eğimli alta yüzeyin yansıtma gücünü artırma için sıvanması, uygun renkte boyanması da mümkündür. Şed çatılarda taşıyıcı sistem, hal çatıların-da olduğu gibi (R.183) asma ve destekli sis-temlerin birleşiminden oluşabileceği gibi yalnız bir asma veya kafes kiriş konstrüksiyonda meydana gelebilir. Asma e destekli karma sistemde çift kuşak gergi görevini yapar.

Kendi başına asma veya kafes kiriş konstrüksiyonda, babaya asılı gergi kirişi sistemi tamamlar.

Karma veya asma sistemlerde boyuna bağlantı aşıklara dayalı göğüslemelerle sağlanır. Şed çatılarda ana taşıyıcı makas, bina ortalarında ahşap kolonlara oturur. Kolon araları, taşıyıcı makaslar arasındaki açıklığa bağlıdır. Planda fazla kolon birikimini önlemek için makas açıklığın! 10 m ye kadar çıkarmak, taşıyıcı sistemi kafes kiriş veya asma destekli tertiplemek mümkün olduğu gibi kolonları çelik profil veya boru olarak kullanmak da mümkündür. Aydınlatma söz konusu ise 8 m den fazla açıklık yapılmaz.

Şed çatıda dereler en az 40 cm geniş bırakılır veya boyuna %1 den aşağı düşürülmez. Yağmur iniş boruları iki makasta bir olmak üzere, bina içinden iner.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir