SAC ÇATI KAPLAMALARI

SAC ÇATI KAPLAMALARI

SAC ÇATI KAPLAMALARI

Sac çatı kaplamalarının en yaygın olanı dalga (ondüle) galvanize çatı örtüleridir. Levha boyutları 87,5×200 cm ve sac kalın-lığı 0,05 mm farklarla 0,3-1,25 -nen olan sac çatı kaplamalarının her iki yüzünün galvanize olması nedeniyle bir süre çatı örtüsü olarak görev yaparsa da, bu malzeme ancak geçici ve önemsiz yapılarda kullanılır. Galvanize yüzeyin herhangi bir nedenle çizilmesi, bu yerlerde korozyon başlamasına neden olur.

Dalgalı sac çatı kaplamaları eğime dik doğrultuda yerleştirilen sık aşıklara dalga tepe noktalarından galvanize çivi ve çivinin altına da kurşun bir pul (rondel) yerleştirilerek çivilenir. Levhaların eğim doğrultusundaki bindirme payı eğime göre değişmekle birlikte, ortalama olarak 10 cm dolayındadır. Bu kaplamanın mahyası da galvanize düz sacdan mahya olarak katlanmış bir levha olarak oluşturulur ve aynı şekilde tespit edilir Sac çatı kaplamalarının son yıllarda yaygın kullanım alanı bulan bir türü de panel kiremitleridir. Panel kiremitler 4-7 adet yan yana getirilmiş ve kiremit şeklinde preslenmiş, ana maddesi galvanize çelik olan bir çatı kaplamasıdır. Galvanize çelik üzerine korozyonu önlenmek amacıyla çinko fosfat kaplanın daha sonra her iki yüzü saf akrilik ile, malzemenin üst yüzü ise püskürtme doğal taş ve saf polimer akrilikle kaplanarak fırınlanır, malzeme, mertekler üzerine 370 mm eksen aralığı ile yerleştirilen 50×50 mm kesitli ahşap latalara panel kiremitin alt kısmının alnından çivilenerek tespit edilir. Panel kiremitler, mertekler üzerine kaplama altı (kiremit altı) tahtası kaplanmış çatılarda kiremit eksen aralıklarına uygun yerleştirilmiş ahşap çıtalara aynı şekilde tespit edilebilirler. Bu durumda, ahşap çıtalar arasına polimer yalıtım levhası (strofom) yerleştirilerek yüksek bir ısı yalıtımı sağlanabilir. Bu uygulamada 4×7 cm lik ahşap latalar kullanılarak panel kiremit ere yeterli tespit mesafesi bırakılmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir