PLASTİK ÖRTÜLER İLE YAPILAN SU YALITIM UYGULAMALARI

Plastik esaslı örtüler genelde yüzeye yapıştırılmazlar. Tek kat uygulanırlar. Ancak gerektiğinde yüzeye mekanik tespit ile irtibatlandırılırlar. Özel durumlarda satha yapıştırılırlar. Yüzeye irtibatlandırılmayan detaylarda koruyucu geotekstil ve 5 cm kalınlığında çakıl serilmelidir. Beton yüzeylerde, betonun kimyasal yapısından (pH’ından) korunması ve yüzeyde muhtemel pürüzlerden etkilenmemesi amacıyla beton ile örtü arasına, üzerinde gezilmeyen çatılarda 200-300 gr/m2, üzerinde gezilen çatılarda ise 500 gr/m2 geotekstil keçe serilir. Yapının fonksiyonu için gerekli bağlantı noktalarında plastik örtüler için, bitümlü örtülerinkine benzer özel yardımcı malzemeler geliştirilmiştir (Köşe elemanları, süzgeç, boru geçiş elemanları, dilatasyon elemanları vs.) Ban plastik örtüler bitüm ile uygulanabilirken, genelde lastik örtüler (PVC esaslı) aşağıda tanımlanan üç ana yöntemle uygulamaları yapılır.

EL FÖN MAKİNESİ (Leister)

Değiştirilebilen çeşitli ağızlarda, sıcaklık ayarlı hava üfleyen bu cihaz ile örtüler bini yerlerinden el silindiri baskısı yardımıyla kaynak yapılır.

THF SOLVENT

Solvent sürülerek örtülerin yapıştırılma prensibine dayanır. Daha çok metal düşey yüzeylerde yapılan bir uygulamadır.

ROBOT MAKİNESİ

Sıcak hava üfleme ile kaynak prensibine dayalıdır. Kendi kendine örtü ek yeri boyunca yürüyen makineler ile yapılan uygulamalardandır. Hava basınç testi için çift kaynak yapan modelleri vardır.

BİNİLER

Serbest serim veya tamamen yapıştırmalı uygulamalarda biniler 5 cm veya örtülerin fabrikada imalat esasında işaretlenen ölçüsünde bindirilerek yapıştırılır. Raptet ile veya lama ile tespit uygulamalarında tespitin cinsine göre 6-12 cm arasında bindirilerek yapıştırılır. Hava basınç testi uygulaması istenilen biniler için robot makine ile çift kaynak esasına göre 10 cm bini yapılır. Arada bırakılan boşluğa 5 dakika süre ile 2 bar test basıncı uygulanır. Kabul edilebilir basınç kaybı sınırı %20’dir. Fön veya solvent ile Yapıştırma işleminden sonra tornavida ağzı ile yapışma kontrolü yapılır. Yapışmayan yerler ince uçlu fön ağzı ile tekrar yapıştırılır. Daha sonra bini hizası boyunca PVC pastası uygulanır. Enine bindirme binilerin bir çizgi oluşturmasına izin verilmez. Mutlaka şaşırtma yapılmalıdır Şaşırtmalar enine veya boyuna eksenlerde olabildiği gibi yardımcı bir örtüden de yararlanılabilir.

MEKANİK TESPİTLER

Üzerinde ayrıca bir koruyucu elaman yer almayan ve yüzeye yapıştırılmayan plastik örtülerle su yalıtımı yapılan teras çatılarda rüzgarın vakum etkisine karşı plastik örtülerin taşıyıcı zemine mekanik olarak tespit edilmeleri zorunludur. Mekanik tespitler, pul ve vidadan oluşan raptetler ile noktasal olarak veya özel laması ve vidasıyla şeritsel olarak uygulanırlar. Mekanik tespit yoğunluğunu ve yerleştirme planını, binanın yüksekliği, bölgenin hakim rüzgar şiddeti, bina planının geometrik formu ve en/boy orantı faktörleri belirlenmektedir. Mekanik tespit planında üç ayrı yoğunluk bölgesi öngörülür. Bunlar köşe bölgesi, kenar bölgesi ve oda bölgedir.

Mekanik tespitlerin belirlenmesinde pratik bir formül olarak, türbülans oluşan köşe bölgelerinde m2′ ye 8 adet, kenar bölgelerinde 6 adet ve orta bölgelerinde ise 4 adet tespitten daha az olmamasına dikkat edilmelidir. Rüzgarlı bölgelerde 1 adet emniyet olarak eklenmesinde yarar vardır. Noktasal tespitler dar enli örtülerde bini altında kalacak şekilde kullanılırken, özel lama ile şeritsel tespitler geniş enli örtülerde, örtü boyunca ve üstten uygulanır. Daha sonra üzerleri ayrıca kapatılır. Plastik örtülerde temel ve çatı detay prensipleri bitümlü örtülerde olduğu gibidir. Ancak temellerde, düşey perde duvarlarında satha yapıştırılmayıp özel ankrajları ile asılması ve ek yerlerinin örtülerek yapıştırılması suretiyle uygulanır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir