title.jpg

 

 

Milton Yapı Ayrıcalıkları

Milton Yapı, Yalıtım uygulamalarındaki lider firmadır.. Bunun bir gereği olarak her zaman çözüm ortağı olma değerini, kurumsal ve yenilikçi çözümler getiren gücünü siz değerli müşterilerine sunmaktadır.

 

Yalıtımı ile ilgili her konuda arayın, ücretsiz keşif, uzman ekibimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Problemlerin doğru ölçümlerine ulaşmanızı sağlayacaktır. 

 

Uygulama sürecinin tamamında farkını hissedeceğiniz Milton Yapı  müşterisi olmanın ayrıcalığını  yaşayacaksınız.

 

Uygulama sürecinin yürütülmesi sırasında karşılaşılacak bazı Milton Yapı ayrıcalıkları;

 

 • AYRICALIK 1 - PROBLEMİN DOĞRU TESPİTİ, YALITIM DANIŞMANLARINDAN TEKNİK DESTEK
   

Yaşadığınız konutunuzda  izolasyon problemlerini  tespit etmenin  en doğru yolu!

 

Yapılarda sık karşılaşılan bir durum, su yalıtımı probleminin görsel olarak karşımıza çıktığı yer ile problemin asıl kaynağının farklı yerler olmasıdır. Yapıların su yalıtım  sorunlarının asıl sebeplerinin saptanması çözüm için önemlidir.  Milton Yapı gerek 3 kurucu ortağının İnşaat Mühendisi (İTÜ) olması ve bu konuda sahip oldukları tecrübeleri firmaya katmaları ve gerekse iyi yetişmiş teknik kadroları ile  iç-dış duvarlar, betonarme perdeler-kolonlar, şaft gibi düşey elemanlar, döşeme-temel-teras gibi yatay elemanlar, dış cephe, çatı gibi bölgelerde oluşan, su, hava akımı, rutubet ya da yapısal kusurlar  kaynaklı sorunları doğru tespit eder.

 

Milton yapı uzman teknik ekibi, binanız için en doğru yalıtım ve uygulama çözümlerini sunar.  Yalıtım uygulaması tamamlandıktan sonra uygulama testlerini yaparak binanızda ki problemlerin  giderildiğini konut yönetimlerine rapor halinde teslim ederler.  

 

 • AYRICALIK 2 - HUKUKİ DANIŞMANLIK
   

Yalıtım-tadilat kararı alırken konut yönetimi-daire sahibi  ortak karar alınması gereken durumlarda   karşılaşacağınız hukuki süreci sizin adınıza biz yönetelim ! 

 

Milton Yapı danışmanlarının incelemelerinde bir kısım su izolasyonu problemlerinde (Örnek; Çatı veya bodrum duvar-temel sebepli problemler veya cephe sebepli problemler gibi..) kat maliki ile konut yönetiminin ortak karar alması gerektiğini görmüştür. konut yönetiminin aldığı su  yalıtım kararlarında sık rastlanılan bir kusur olarak  hukuki açıdan hatalar olduğu, hatta geçersiz olduğu ve ileride oluşması muhtemel bir anlaşmazlık durumunda hukuksal yönden zor durumda kalınmaya sebep olacak eksikliklere sahip olduğu tespit edilmiştir.

Su yalıtımı uygulamaları esnasında ve sonrasında olan ödeme sürecinde Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ve sözleşme hukukuna ilişkin tüm hukuki süreçleri Milton Yapı  tarafından ücretsiz olarak yürütülmektedir.

 

Milton Yapı'yı su yalıtım uygulamasında bir çözüm ortağı olarak kabul eden, anlaşma kararı alan konut yönetimlerinin, sözleşme ve karar defteri konusunda ihtiyaç duyabileceği tüm hukuki destek ve bunun yanında  yalıtım süreci boyunca sorun yaşanabilecek konut sakinlerinin takibi de Milton Yapı hukuk departmanı tarafından saygı çerçevesinde yönetilmektedir.

 

Yalıtım uygulamalarından muzdarip olmuş konut yöneticileri düşünüldüğünde, Milton Yapı hukuki danışmanlık hizmetinin iyi bir çözüm ortağı olmanın gerekliliği olduğunu düşünüyor. 

 

Milton yapı sektöründe örnek olacak  bu hizmetleri ile yönetim ve konut sakinleri arasındaki saygı esaslı ilişkilerin zarar görmemesini hedeflemiştir.

 

 • AYRICALIK 3 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 
   

Milton yapı her an yanınızda her zaman bir telefon yakınınızda !

 

Milton yapı  izolasyon projelerini bir iş akışı ciddiyeti ile  başlayan, süren ve tamamlanan bir uygulama süreci olarak değerlendirir ve bu süreci iyi yönetir.  Kendisini tercih eden yönetimler ve konut sahipleri ile olan ilişkisini ise uygulamaları esnasında yarattığı memnuniyete dayanan ve bitmeden süren kazanılmış  bir dostluk olarak görür.  Bu memnuniyetin kalıcı tesisi için Milton yapı müşteri ilişkileri danışmanları sözleşme aşamasından uygulama bitimine kadar ihtiyaç duyulan her adımda, sorularınıza cevap verirler. Çalışmalarını, beklentilerinizi karşılamak, memnuniyet yaratmak  adına yürütürler. Yalıtım süreci boyunca müşterilerimizin istek ve arzuları müşteri ilişkileri danışmanlarımız tarafından öğrenilir ve giderilmesi için gerekli departmanlar koordine edilir. Uygulamanın tamamlanmasından sonra da müşteri ilişkileri departmanı sizlerle olan iletişimini devam ettirir. 

 

 • AYRICALIK 4 -  KALİTELİ MALZEME-UYGUN FİYAT
   

Milton, çok sayıda projeyi aynı anda uygulaması ve geniş bayilik avantajları sayesinde size en iyi fiyatları sunuyor!

 

Milton Yapı izolasyon sektöründe önde gelen markaların (Knauf, Köster..) bayisidir. Özellikle su izolasyonu sektöründe kullanılan malzemenin kalitesi imalat kalitesini belirlemektedir. Kullanılan malzemenin kalitesinin düşük olduğu durumda tüm yapılan imalatlar  boşa gitmekte, kalıcı çözümler üretilememektedir. Ülkemizde çok sayıda izolasyon malzeme markası vardır. Bu markaların pek çoğu üzülerek ifade etmeliyiz ki maliyet disiplini ile piyasada rekabet etmek üzerine kurulu markalardır. Ürünlerinde kalite problemleri vardır. İyi bir izolasyon kaliteli malzemelerin usta bir işçilik ile uygulanması ile elde edilebilir. Milton buna uygun maliyet avantajını eklemiştir.

Milton Yapı  bayi olmanın getirdiği geniş maliyet avantajlarını siz müşterilerine sunarak uygun fiyatlara yüksek kalitede imalat yapmaktadır.  Milton Yapı çok sayıda projeyi aynı anda uygulaması  nedeniyle sunabildiği maliyet avantajlarını en üst noktalara taşımayı başarmıştır. 

 

 

 • AYRICALIK 5 - PLANLAMA
   

Memnuniyetinizi yaratan başarılı bir süreç için iyi bir planlama ! 

 

Milton Yapı planlama mühendisliği alt yapısına teknik kadroları ile, binanızda uygulanacak su yalıtım uygulamasının iş akışını  MS Project programı kullanarak hazırlar ve konut yönetimine sunar, onay alır. Bu iş programı akışı uygulamaya ait tüm alt kalemlerin başlama ve bitiş tarihlerini ve dolayısıyla uygulama sürelerini belirler. Bu sayede uygulamaların sorunsuz ilerleyebilmesi ve konut sakinlerinin hissedebilecekleri uygulama esnasındaki rahatsızlıkları en aza indirebilmek hedeflenmiştir.

Tüm sürecin organizasyonu planlama uzmanları tarafından oluşturulur ve gerekli önlemler alınır, dolayısıyla Milton Yapı yalıtım projeleri devamlı kontrol altında tutulur. Zamanında ve bir aksaklık yaşanma sına izin verilmeden tamamlanır.

 

Bu kontrollü yapılanma desteği ile Milton yapı sektörde çok sayıda yalıtım projesini aynı anda yürüten markadır.

 

 • AYRICALIK 6 - YETERLİLİK BELGESİ SAHİBİ Milton yapı YALITIM USTALARI
   

Milton Yapı kalite yönetim sistemleri felsefesi, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır. En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür.

 

Milton Yapı şirket içi kalite yönetim felsefesi bütününün bir gereği olarak  çalıştığı yalıtım ustalarını düzenli seminerler ve sertifika eğitimleri ile istenilen uygulama kalite düzeye doğru kalibre eder. Bu eğitimler  yalıtım ustalarını sektörel yönelim ve yeniliklerden haberdar olmalarını sağladığı gibi, yalıtım sektöründe rastlanan ve beklentileri karşılamayan hatalı uygulamaların ancak yalıtım ustalarının sürekli eğitimleri ile önlenebileceğine inancını katılımcılara yerleştirir. 

 

Milton Yapı bünyesinde kalibrasyon, oryantasyon, pedogojik içerikli bu eğitimleri tamamlayamayan yalıtım ustaları çalıştırılmaz. Bu açıdan Milton Yapı kadrolarına katılabilmek sektörel bir ayrıcalık olarak kabul görmüştür. 

 

Milton Yapı , yalıtım sektöründe yaşanan tüketici mağduriyetlerinin yüksek oranda önlenebilmesinde, yalıtım ustaların yeterlilik belgesine sahip olmalarını kritik görmektedir.

 

Milton Yapı'nın tüm faaliyetlerinde değişmez hedef müşteri memnuniyeti yaratmaktır.

 

 • AYRICALIK 7 - İŞ GÜVENLİĞİ
   

Önce iş güvenliği, önce sigorta ! 

 

Emek yoğun bir iş olan  yalıtım uygulamaları esnasında iş kazalarının yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı ve tüm önlemler alınmalıdır. Hatalı verilen işlerde iş kazaları meydana geldiğinde konut yönetimleri hukuk karşısında kendilerini bir anda iş veren olarak bulmakta ve cezai sorumlulukları oluşmaktadır. Bu  yalıtım işi verilirken dikkat edilmesi gereken önemli konulardan bir tanesidir. Yüklenici firma olarak Milton Yapı, proje esnasında çalışacak tüm ekibinin sigortalı olması  gibi proje sürecinin her safhasında  kendine düşen yükümlülükler dışında, yasal açıdan konut yönetimlerinin payına düşen sorumlulukları da sözleşme ile üstlenir. 

 

Milton Yapı, işveren mali sigortası olarak adlandırılan ve iş kazaları için düzenlenen özel bir sigorta sayesinde alacağınız risk en aza indirgenir.

 

Yalıtım uygulamaları süresince şantiye çevresindeki insan ya da araçlara gelebilecek büyük hasarlara karşı da Milton yapı, konut yönetiminin sorumluluğunu üstlenecek tedbirler alır. 2 yıl süreli kasko ve diğer farklı sigorta güvenceleri sunar.

 

 • AYRICALIK 8 – PROJE SORUMLULARI
   

Aslan yattığı yerden belli olur !

 

Yalıtım uygulamalarında yaşanabilecek aksaklıklara gösterilecek anında müdahaleler açısından proje alanlarının devamlı takip altında tutulması gereklidir.

 

Milton Yapı’ nın küçük yada büyük her projeye atanmış proje sorumluları, gerek proje öncesinde, güzargah tespiti, giriş çıkışlar, kurulum, mobilizasyon, depolama alanları, alınacak güvenlik tedbirleri, lojistik tespitler ve gerekse uygulama süresince planlamaları yapılmış günlük rutin ziyaretleri  gerçekleştirerek, oluşabilecek sorunları henüz oluşmadan  tespit eder ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlarlar. 

 

Bu ziyaretler ve yapılan tespitlere konut yönetiminin onaylarının alınması proje sorumlularının iş tanımları içerisindedir.  Bu ziyaretler, konut yönetimi ile sürekli iletişim içerisinde olunarak, planlama uzmanları ile konut yönetimleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Çalışmaların sorunsuz şekilde yürütülmesine yardımcı olurlar. 

 

 • AYRICALIK 9 - ÖDEME TOPLAMA
   

Her dairenin kendi hesabını kendi ödediği çözüm ! 

 

Konut yönetimlerinin en büyük sıkıntılarından birisi, yapılan uygulamalara ait konut sakinlerinden tahsilat işlemleri olmaktadır. Milton Yapı finans departmanı iyi bir çözüm ortağı olma gayreti ile bu yükü konut yönetimleri üzerinden almaktadır. Yapılan sözleşme gereği tamamlanan projelerinde konut yönetimlerinden ödeme talep etmeyen Milton Yapı, daire sakinleri ile tek tek görüşüp uzlaşmak suretiyle, konut yönetimlerinin yerinde ödemeleri tahsil ederek bu sorunu ortadan kaldırmakta ve büyük bir kolaylık sağlamaktadırlar.

 

Karar defterinde yetki vermek ve konut sakinlerinin iletişim bilgilerini teslim etmek gibi basit bir yardımlarla, Milton Yapı finans ekibinin bu eşsiz hizmetinden sorunsuzca  faydalanabilirsiniz.

 

 • AYRICALIK 10 - İŞÇİLİK VE MALZEMEDE GERÇEK GARANTİ
   

Garantimiz kalitemize duyduğumuz güvenin sonucudur !

 

Konut yöneticisi-sahibi olarak her işin başında vereceğiniz doğru bir karar sonrasında çıkabilecek sayısız sorunu ortadan kaldıracaktır. Yalıtımı uygulamalarında çok sık karşılaşılan bir mağduriyet şekli, işin başında yanlış seçilen uygulama çözüm ortağının işin süresince ve sonrasında sizi muhatapsız bırakmasıdır. Konut yöneticilerinin sıklıkla mağdur olduğu önemli sorunlardan birisidir uygulama sonrası işin sahipsiz bırakılması, muhatap bulamama konusu. Milton Yapı, kurulduğu günden itibaren  müşterilerine bu sorununu yaşatmamıştır. Binanızda-dairenizde  gerçekleştirilecek tüm uygulamalar Milton Yapı ile gerçek bir garanti altına alınır. Söz konusu garantiniz, tercih ettiğiniz yalıtım  sistemine bağlı olarak ortalama 10 yıla kadar çıkmaktadır.

 

Alınacak doğru bir karar size  doğru bir çözüm ortağı kazandıracak, doğru bir uygulama yapılmasını sağlayacak. memnuniyetinizi yaratacaktır. Milton Yapı bu memnuniyetinizi yaratmaya taliptir.

 

 

 • AYRICALIK 11 – BÜTÜN İŞLER İÇİN TEK MUHATAP
   

Zamanın yıpratıcı etkilerine maruz kalmış, yaş almış konutlarda gerçekleştirilecek her bir  uygulama için ayrı ayrı araştırma yapmak, karar almak ve işin takibi ile uğraşmak zorunda kalınmakta ve bu konut yönetimlerine ayrı zor bir uğraş yaratmaktadır. sonrasında ise  yaşanabilecek problemler karşısında muhatap bulunamamaktadır. Milton Yapı , konutların ihtiyaç duyduğu birçok uygulamaya, alanında uzmanlaşmış çalışma partnerleri eliyle çözümler sunar ve birçok uygulamayı aynı anda, tek ve güvenilir bir muhatap ile gerçekleştirmenizi olanaklı kılar.

 

Bu ihtiyaç duyulan diğer uygulamaların Milton Yapı tecrübesi ile gerçekleştirilmesi halinde yine avantajlı ödeme seçenekleri ve ödeme toplama hizmetinden sorunsuz şekilde faydalanabilirsiniz.

 

Milton Yapı  yalıtım ve tüm ek uygulama  paket çözümleri ile konutlara, sorunsuz işleyen, memnuniyet yaratan anahtar teslim bir sistem sunmaktadır…