12.png

 

 

Milton Taşyünü Yangın Bariyeri

MİLTON MANTOLAMA uygulamasını yaptığı tüm EPS köpük  mantolama projelerinde katlarda yanmaz Taş Yünü Yangın Bariyerleri oluşturuyor.  Yangın güvenliğini en üst noktalara taşıyor.

 

TAŞ YÜNÜ YANGIN BARİYERİ NEDİR? 

 

Mantolama yapılan binada, binayı dışarıdan çepeçevre saracak şekilde her döşemede 20 cm eninde yanmaz taş yünü şeritler geçirilmesidir. 

 

TAŞ YÜNÜ YANGIN BARİYERİ YAPILMA AMACI NEDİR? 

 

Amaç, bina kullanımı sırasında olabilecek bir alevlenmeyi (yangını) bulunduğu kata hapsetmektir. Nihai fayda, alevin (yangının) diğer katlara yayılmasını saatlerce engelleyerek itfaiye, yangın söndürme birimlerinin olaya zamanında müdahale etmesini sağlamaktır. 

 

TAŞ YÜNÜ YANGIN BARİYERİ ŞART MIDIR? 

 

Yapılması şarttır. Özellikle Avrupa ülkelerinde 3 kat ve üstü yapılarda zorunluluktur. 

 

ÜLKEMİZDE DURUM NEDİR? 

 

Maalesef bu uygulamayı Milton Yapı dışında yapan yok. 

 

TAŞ YÜNÜ YANGIN BARİYERİ APARTMANA MALİYETİ NEDİR? 

 

Mantolama uygulamasını yaptığımız projelerimizde Taş Yünü Yangın Bariyeri için ek bir ödeme istemiyoruz. 

 

TAŞ YÜNÜ YANGIN BARİYERİ KOLAY BİR UYGULAMA MIDIR? 

 

Zordur. Mantolama işine yüksek oranda ek işçilik getiren yapılması uygulayıcıya ek maliyetler yaratan bir iş kalemidir. Milyon Yapı olarak Taş Yünü Yangın Bariyeri ni mantolama uygulamalarında bir gereklilik olarak görüyoruz. Tüm uygulamalarımızda Taş Yünü Yangın Bariyerlerini ücretsiz yapıyor

 

UYGULAMALARINDA TAŞ YÜNÜ YANGIN BARİYERİ YAPAN BAŞKA FİRMA VAR MI? 

 

Yok. Üzülerek söylemeliyiz ki Türkiye yapı sektöründe bu hassasiyeti gösteren tek firma Milton Yapı dır.

 

BARİYERLİ BİNA, BARİYERSİZ BİNA! PEKİ FARK NEDİR? 

 

Fark; yapı için yanmak veya yanmamaktır. EPS köpük malzemesi yüksek yanıcı malzemedir. Cephede en küçük bir alevi tüm katlara ve hatta çatıya çok hızlı taşır. (10 dk da) Herhangi bir katta bir odada çıkan bir yangın pencereye değdiğinde cephedeki EPS nedeniyle tüm binaya çatıya hızla yayılabilir. Tüm bina kullanılamaz bir duruma gelir. 

Bu yangını söndürme birimleri gelinceye kadar çıktığı kata hapsedecek olan Taş Yünü Yangın Bariyerleridir.

Üstelik ücretsiz.

 

TAŞ YÜNÜ YANGIN BARİYERİ UYGULAMASININ ASIL İŞİNE GÖRE ÖNEMSİZ BİR EK FAYDASI:

 

Uygulama kat döşeme hizalarında dışarıdan EPS köpük yerine 20 cm eninde taş yünü bir şeridin binayı çepeçevre sarması esasına dayanır. Taş yünü malzemenin EPS malzemeye göre ısı iletimi daha düşüktür. Bu uygulama yapıda ısı köprülerinin en yoğun görüldüğü betonarme döşeme plak hizalarında dışarıdan taş yünü  ek bir ısı yalıtım desteği sağlar. Bina ısı verimliğini yükseltir.

 

SONUÇ: Taş Yünü Yangın Bariyersiz mantolama yaptırmayınız.

 

 

 


Mantolama cephe sisteminin uygulandığı binaların genellikle çok katlı yapılar olması ve bu binalarda çalışan ve barınan insan sayısının fazlalığı, yangın ve güvenlik önlemlerinin çok daha dikkatli bir şekilde ele alınması sonucunu doğurmaktadır.


Bir yapının Pasif Yangın Koruması, “Yapıdaki sıcaklık yükselmelerine karşı ve/veya yapının yangınla karşılaşmayacak tarafında maksimum müsaade edilebilir sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklık oluşacak şekilde izole etmektir” diye tanımlanabilir. Pasif yangın durdurucu malzemeler, yangın anında yapıdaki insanların dışarı çıkabilmesine imkan verir ve yangının yayılmasını önleyerek, itfaiyecilerin yangını en kısa sürede, yapıya en az zararla söndürmeleri için gerekli zamanı sağlar. Ayrıca pasif yangın durdurucu malzemeler, yapının taşıyıcı sistemlerinin (betonarme, çelik, ahşap) stabilitelerini ve mukavemetlerini koruyarak yapının çökme olasılığını azaltırlar.

Yangın yalıtımının hangi şartlarda ve hangi kriterlere uygun olarak yapılması gerektiği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilmektedir. Giydirme cephe uygulamalarında yangın yalıtımı, yangının civardaki binalara yayılmasını sınırlandırmak için cepheye, binanın cephedeki taşıyıcı kısımlarına, dışarıdan yangının diğer katlara sıçramaması için çatı ve cephelere yapılabilir.

İngiltere’de Bina Yönetmeliği Part B’de 20 metre yükseklikten sonra yanıcı yapı malzemelerinin kullanımına izin vermez. Alman Yangın Yönetmeliğine göre bina yüksekliği 0-7 metre arası B2, 7-22 metre arası  B1 ve kat geçişleri ve pencere çevrelerine iki katta bir yangın bariyerleri 22-100 metre arası A , Yanıcılık Sınıfı malzemeler (DIN 4102) kullanılabilir. Alman Yangın Yönetmeliğine göre üç kata kadar yapılarda yanar yalıtım malzemeleri kullanılabilmektedir. Daha yüksek binalarda yanar malzemeler büyük ölçekli yangın testiyle geçer belgesi alınmadıkça kullanılamamaktadır. Dikey Yangın Bariyeri, dikey yönde yapının yangın iletiminin kesilmesi gereken yerlere konulur. 

Birçok Avrupa ülkesi (Finlandiya, İsveç, Polonya, Danimarka, Norveç) dış cephenin dışındaki yanıcılık sınıflarını yangın yönetmeliklerinde B, s1, d0 olarak belirlemişlerdir. Dört kata kadar binalarda B-S1, D0 yanıcılık sınıfındaki ısı yalıtım malzemeleri yangının bir kompartımandan diğerine geçişi yalıtım malzemesi vasıtasıyla olmayacak ve komşu binalara yangın atlamayacak şekilde yalıtılacaktır. Dış duvarların taşıyıcı olmayan çerçeveleri D-s2, d2 yanıcılık sınıfında olmalıdır. 

Yangın Yönetmeliğimiz Dış Cephe ifadesiyle, cephe boyunca alev yayılımına maruz kalan veya kalabilecek yüzeyleri ifade etmektedir. Dış cephede yer alan malzemelerin, kaplamaların, bir yangın anında yanarak alev yayılımına katkıda bulunmaması gerekmektedir. Alt tabakada bulunan yalıtım malzemelerinin dış cephe için istenen yangına tepki özelliklerine sahip malzemelerle kaplanması durumunda yangın yönetmeliğine göre dış cephe olarak değerlendirmesine gerek kalmamaktadır.

Dış cephelere uygulanan kompozit yalıtım sistemlerinde en dış kaplama dikkate alınmaktadır. Ancak cephe kaplaması arasındaki derzlerin ve kaplama ile ısı yalıtım tabakaları arasında boşlukların bulunması durumunda, bir yangın anında alevler ısı yalıtım tabakasına hemen nüfuz edecek, ısı yalıtım tabakaları tutuşarak yangının yayılmasına sebep olacaktır. Bu tür uygulamalarda derzlerin yangına dirençli malzemelerle kapatılması veya dış cephe kaplamasının arkasında yer alan yalıtım tabakalarının da kaplamalar için istenen yangına tepki özelliklerinde olması gerekmektedir.  

Mantolamada da pasif yangın güvenlik önlemleri alarak can ve mal kayıplarımızı en aza indirebiliriz.