81.png

 

 

Milton Çatı

Çatı; binanın yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuktan koruyan, detaylı, tamamlayıcı bir parçasıdır. 

 

Çatı, biçimi ve konstrüksiyonu binanın karşı karşıya kaldığı iç ve dış koşullar ile kullanıcı gereksinimlerinin optimizasyonunu sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. 

 

Ülke, bölge ve kentlerin coğrafi ve tasarım ihtiyaçları, idari yönetimlerin tasarım disiplinleri çatı tiplerini belirlemede tasarımcıya  sınırlamalar getirir. İyi bir çatı tasarımı tüm bu disiplinlerin  karşılarken konut sahibinin isteklerini de cevap verebilmelidir.

 

ÇATI ÇEŞİTLERİ

 

 • Kullanım Şekline Göre Çatı Çeşitleri
   

 • Üzerinde Gezilebilen Çatılar : Bu çatılarda çatı üzeri teras, bahçe, açık ya da kapalı otopark olarak kullanılmak üzere tasarlanırlar.
   

 • Üzerinde Gezilemeyen Çatılar : Bu çatılar, düz ya da eğimli olabilecekleri gibi, yalnızca bakım ve onarım amacı ile üzerinde gezilebilir.

 •  

Suyunun Uzaklaştırılma Şekline Göre Çatı Çeşitleri

 • Dışa Akışlı Çatılar : Yağış suları çatının şekline nedeniyle çatının dışına doğru aktığından bu çatılara dışa akışlı çatılar denir.
   

 • İçe Akışlı Çatılar : Yağış suları çatının şekline nedeniyle çatının içine doğru aktığından bu çatılara içe akışlı çatılar denir.

 •  

Eğimine Göre Çatı Çeşitleri

 • Az Eğimli Çatılar : Eğimleri %0’dan %25’e kadar olan çatılar bu sınıfa girer.
   

 • Çok Eğimli Çatılar : Bu çeşit çatıların eğimi %25 ve daha büyük değerler alır.
   

 • Değişken Eğimli Çatılar : Bu tür çatılarda eğim değişkendir. Kubbe, tonoz ve kabuk gibi yüzeylerin eğimleri 0-90 arasında değişebildiğinden, bu tür yüzeyler bu gruba girerler.

 

Kaplama Malzemelerine Göre Çatı Çeşitleri 

 

Kullanılacak örtü malzemesine göre çatıların sınıflandırılması, malzemenin türüne göre yapılır.

 

Kiremit kaplamalı, çimento esaslı donatılı levha kaplamalı, metal kaplamalı, bitüm kaplamalı, cam kaplamalı, polimer kaplamalı, doğal taş kaplamalı, bitkisel kaplamalı, toprak kaplamalı çatılar.

 

 

Biçimine Göre Çatı Çeşitleri

 

Çatılar biçimlerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilirler.

 

Tek yüzeyli, beşik örtülü, kırma, mansard, kubbe, külah, şed, düz ya da az eğimli çatılar.

 

 

Çatı Arası Havasının Varlığına Göre Çatı Çeşitleri

 • Çatı Arası Havası Olan Çatılar : Bu tür çatılarda örtü ve koruyucu katmanlarla taşıyıcı sistem arasında bir hava tabakası bulunur.
   

 • Çatı Arası Havası Olmayan Çatılar : Bu tür çatılarda örtü ve koruyucu katmanlarla taşıyıcı sistem arasında bir hava tabakası mevcut değildir.

 

Taşıyıcılık Niteliğine Göre Çatı Çeşitleri

 

Oturtma çatılar, asma çatılar, karma çatılar olmak üzere üçe ayrılırlar.

 

 

ÇATI YALITIMI

 

Bina dış çeper elemanı olan çatılarda, maruz kaldığı iç ve dış ortam fiziksel koşullarının yapıya etkilerinin düzenlenmesi amacıyla doğru yalıtım önemli bir parametredir. Yapıya etkileri açısından  su/buhar, ısı ışık/radyasyon ve ses  etkenleri çatı tarafından yalıtılabilmelidir.

 

 • Çatı Su/ Buhar Yalıtımı Uygulamaları

Kar ve yağış sularının uzaklaştırılması, eğimli ve kaplama esaslı çatılarda çatının kolay uzaklaştırılır. Eğimli olmayan teras çatılarda ise bu suların küçük eğimlerle su gideri noktalarına yönlendirilmesi şeklinde çözümlenmeye çalışılır.

Yapı iç hacminde oluşacak su buharı oluşturduğu basıncı nedeniyle  hacmi çevreleyen yapı elemanlarından geçerek dışarı çıkmak isteyecektir. Bu su buharının uzaklaştırılması, çatı türlerine göre farklılıklar göstermektedir. 

 

Soğuk çatılarda iç hacimlerde oluşacak su buharı, varsa betonarme taşıyıcı döşemeyi, böyle bir döşeme yoksa hacmin tavanını katederek üstteki hava tabakasına ulaşır. Su buharı burada bina çatısının kaplama kısmından ve özellikle kaplama esaslı örtü malzemelerinin( kiremit, metal kaplama vb.) aralıklarından doğrudan dış atmosfere çıkar.

Ancak, sıcak çatıda yağış sularının aşağıya geçmesine engel olan su yalıtım katmanı su buharının dış ortama geçişini de engelleyeceğinden, özel bir önlem alınarak su buharının kolayca dışarı çıkması sağlanmalıdır. Aksi durumda yaşam alanlarında yoğuşma-küf ve nem oluşur.

 

 • Çatı Isı Yalıtımı Uygulamaları

Bina dış çeperinde ısı kaybının  önemli bir kesimini çatılardan kaybedilen ısı enerjisi oluşturur. Çatılarda bu ısı kaybı belirli nitelikte ısı yalıtım malzemeleri, doğru kullanılarak önlenmelidir. 

 

Isı yalıtım malzemelerinin kullanımı çatının türüne göre değişiklik gösterecektir. Soğuk çatılarda çatı arasının mekan olarak kullanılmadığı durumlarda, ısı tutucu malzeme doğrudan döşeme üzerine serilebilir. Çatı arasının mekan olarak kullanılması durumunda, ısı yalıtımı sorununun doğrudan örtü sistemi içinde çözülmesi gereklidir.  Buna karşın sıcak çatı çözümlerinde kullanılacak açık gözenekli klasik ısı tutucuların noktasal yüklere karşı taşıyıcılığını artırmak amacıyla bir şap katmanı ile birlikte kullanılması gerekirken, kapalı gözenekli ve sudan etkilenmeyen ısı tutucu malzemelerin üretilmesi sonucu, ısı tutucu malzemenin su yalıtım katmanlarının üstüne uygulanabilmesi için ters çatı yapma olanağı sağlanmıştır. Yüksek ısı ortamı ile çalışılan fabrikalarda alttan yalıtımlı bir çatı istendiği takdirde, çatı üst tarafının daha güçlü yalıtılması gerekmektedir.

 

 • Çatı Işık / Radyasyon Yalıtımı Uygulamaları 

Sıcak çatıların ışık ve radyasyon ile ilişkileri ışık gereksinmesi ve radyasyondan korunma olarak ele alınabilir. Işık gereksinmesi için sıcak çatılarda çatı ışıklıkları yapılır. Bunlar sıcak çatı altındaki mekanlara ışık sağlamak üzere kullanılırlar. 

 

Radyasyon sıcak çatıların korunması gereken bir etmendir. Özellikle bitüm ve benzeri siyah ya da koyu renkli sıcak çatı son katmanlarının güne radyasyonunun olumsuz etkilerinden korunması için radyasyon koruyucuları kullanılır. Bunların başında beyaz renkli yuvarlak çakıllar gelir. Bu malzeme son bitümlü katman üzerine 1-2 cm büyüklükte bitümle yapıştırılmış ince çakıl tabakası halinde, bunun üzerine de 4-5 cm büyüklükte beyaz renkli serbest çakıl halinde serilerek kullanılır. Çakılın beyaz rengi radyasyonu yansıtarak alttaki bitüm katmanının ısınmasına ve çözülmesine engel olur.

 

 • Çatı Ses Yalıtımı Uygulamaları

Döşemelerde ses sorunu ortam ya da darbe seslerinin yalıtılması sorunu olarak anlaşılabilir. Özellikle ortam sesinin döşemeden geçmemesi için döşemenin bu ses titreşimi ile membran titreşimi yapamayacak derecede ağır olmalıdır. Sıcak çatılar üzerindeki değişik katmanlar ve bu katmanlar ile hareketli yükleri de taşıyacak şekilde tasarlanıp hesaplandığından, bu tür çatı döşemelerinde ortam sesinin sorun oluşturması pek gündeme gelmez. Ancak, üzerinde gezilebilir sıcak çatılarda darbe sesinin rahatsızlık vermemesi için yüzer şap şeklinde bir uygulama olumlu sonuç verir. 

 

Soğuk çatılarda genel olarak kaplama ve taşıyıcı döşeme arasında hava yastığı bulunması ses yalıtımı açısından olumlu bir etki yapar. Bu tür çatılarda, çatı üzerinde gezilemeyeceğinden, darbe sesi de söz konusu değildir.