Mevcut yapılarda bina ömrü ile dış cephe ısı izolasyon ömürleri arasında kullanım ömrü farkı vardır. Binalar ortalama 110 yıl servis, kullanım ömrü sunarlar. Buna karşı dış cephe kaplamaları ortalama malzeme, servis ömürleri 38 yıldır. (Benzer şekilde pencere PVC ömürleri 29 yıl) Bu durum da kusursuz bir imalat dahi olsa dış cephe ısı izolasyon kaplamaları malzeme ömrünün tamamlanması nedeniyle bina ömrü boyunca en az 2 kere yinelenmelidir. Yeni yapılan binada toplam maliyetin %15-20’ini cephe sisteminin oluşturduğu düşünülürse bu durum ciddi bir maliyettir.

Kötü işçilik, eksik, hatalı uygulamalar nedeniyle sahada 4-5 yılda dahi mantolama, ısı izolasyon cephesi dökülmeye başlayan yapılar mevcuttur. Bu durum yapıya kısa orta vadede yapısal hasar oluşturduğu gibi bina çevresini kullanan kişilere can ve mal güvenlik riski oluşturmaktadır.

1-Bu işçilik, malzeme , uygulama hatalarını özetleyecek olursak:

Isı izolasyon (mantolama) uygulamaları ideal katman yapısı listelenmiştir.

1.1-Isı Yalıtım Sistem Levha Yapıştırıcıları Kusurları: Pek çok kusurlu imalatlarda saha ve laboratuvar kontrollerinde ürün yapışma mukavemeti düşük malzeme, istenilen fen-i evsafta olmadığı görülmüştür. Malzeme genelde elde ufalanmakta, tozumaktadır. Bu durumun bir nedeni de ortam-yüzey sıcaklığı olabilmektedir. Çimento esaslı malzeme ile +5oC altındaki ve +35oC üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapılmalıdır. Özellikle yaz aylarında yapılmış uygulamalarda malzeme çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgâr ve güneş altında tedbir alınarak uygulama yapılmalıdır. Aksi durumda malzeme rötre yapamaz, yapışma direncini sağlayamaz. Kavrulur.

Bir diğer yapıştırıcı uygulama hatası tuğla-gaz beton üstüne öbekleme yapılarak yapıştırma şeklindedir.

Öbekleme yönteminde plaka kenarına sürekli olarak ve ortaya 3 parça öbekleme yapılarak plakanın en az %30’ı yapıştırıcı ile kaplanır. Yapılan uygulamalarda yaygın olarak her köşeye 1 er adet ve ortaya 3 adet olarak öbekleme yapıldığı görülmüştür. (Plaka alanının yaklaşık % 15 i) Gerekli yapışma mukavemeti sağlanamaz.

1.2-EPS Isı Yalıtım Levhası Kusurları: Kısa ömürlü, kusurlu cephe sistemlerinde kullanılan plaka olarak 16 kg/m3 yoğunluk altında sertliklerde malzeme kullanımı sık görülmektedir. Bu tercih maliyet sebepli en düşük yoğunluklu malzeme tercihidir. Yoğunluk azaltıldığında malzemenin su-nem direnci zayıflamakta, fiziksel etkilere karşı deformasyon kabiliyeti artmaktadır.

Uygulama sırasında düşey terazi yatay istikamet sağlanması için kılavuz çekilmeli ve yüzey hareketleri tespit edildikten sonra min kalınlık proje kalınlığı olacak şekilde farklı kalınlıklarda eps levhalar kullanılmalıdır. Bu şekilde bitmiş düz bir yüzey elde edilmelidir. Uygulamada buyapılmadığı durumlarda, yüzey düşeyde ve yatayda dalgalı kalır. Bu sebeple cephede bazı bölgelerde sıva kalınlığı gereğinden fazla (lokal taşınamayacak yüzey yükleri yaratır) , bazı bölgelerde ihtiyaçtan az olur (Yüzeysel çatlamalara sebep olmur) .

Yüzey izleri plakaların şaşırtmalı olarak yerleştirilmesi zayıf kesitler oluşmasını önlemek açısından önemlidir.

1-3. 1. Ve 2. Kat Sıva Kusurları: Uygulamada çimento esaslı malzemelerde gözlenen genel sorunlar olarak, Ürün yapışma mukavemeti düşük, , istenilen fen-i evsafta olmayan malzeme tercihleridir. Bu durumda malzeme elde dahi ufalanmakta, tozumaktadır. Bu durumun bir nedeni de ortam-yüzey sıcaklığı olabilir. Malzeme ile +5oC altındaki ve +35oC üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapılmaz. Çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgâr ve güneş altında tedbir alınarak uygulama yapılmalıdır. Aksi durumda malzeme rötre yapamaz, yapışma direncini sağlayamaz. Kavrulur.

Pek çok kusurlu uygulamada genel bir sorun olarak, uygulamada homojen bir sıva kalınlığı yoktur. Standardı olmayan bir ürün ortaya çıkmıştır. Bazı bölgelerde yük problemi yaratacak derecede gereksiz kalın bazı bölgelerde ise yüzey çatlaklarına sebep olacak derecede incedir. Bu durum uygulama işçiliğinin kalitesini sorgulama nedeni olmaktadır.

Cephede sıva mutlaka arada donatı filesi konularak 2 kat yapılmalıdır. Kusurlu saha uygulamalarından anlaşılmaktadır ki maliyet kaygıları ile 2. Kat sıva ve file uygulaması çok kere yapılmamaktadır. Bu uygulamaların kullanım ömrü 6-7 yıl da bitmektedir.

1-4-Cephe Donatı Filesi Kusurları: Isı izolasyon-mantolama uygulamalarında 2 kat sıva arasına file konulmasının nedeni yüzeysel çatlamayı engellemektir. File uygulaması gömülü bir ara kat uygulaması olduğu için hali hazır tespiti yapıya hasar vermeden yapılamaz. Bu nedenle bitmiş yüzeye ve çıkan kusurlara bakılarak bir yorum yapılabilir. Bu durumda tüm bina cephesinde yaygın olarak görülen yüzey çatlakları file uygulamasının maddi olarak eksik yapıldığı ve/veya file malzemesinin sıva içine gömülerek tek malzeme gibi çalışmadığı söylenebilir.

Buna kısa nedenler olarak;
-File kalitesinin düşük olması,
-Sıva malzeme kalitesinin düşük olması,
-Sıcak havada, direkt güneş ışığı altında yüzeyde sıva yapılarak file uygulama içine gömülmeye çalışılması, -1. Sıva uygulamasının priz (sertleşme) almasından sonra gecikmiş olarak filenin uygulamaya çalışılması, -File kullanılmaması ve/veya eksik kullanılması ,
-File bindirme boylarına (10 cm) uyulmaması gibi nedenler sayılabilir.

1-5-2. Kat Cephe Sıvası Kusurları: Söküm gerektiren kusurlu uygulamalar da çimento esaslı malzemelerde gözlenen genel sorunlar olarak, Ürün yapışma mukavemeti düşük, ucuz, istenilen fen-i evsafta olmayan malzeme kullanımı genel sorundur.

Bahsedildiği şekilde sorunlu pek çok uygulamada görülmüştür ki maliyeti önemli oranda düşürmek için 2. Kat sıva dahi yapılmamıştır.

1-6-Mineral Kaplama Sorunları: Bu malzemeyi sahada teknik olarak yorumlamak zordur. Evsaf tayini için laboratuvar çalışması gerekir. Sorunlu binalarda genel gözlem olarak; Uygulama işçiliği çok kötüdür. Yüzeyler bozuk, ek yerleri özensizdir. Belli bir uygulama standardı yoktur. Uygulamada ince taneli malzeme kullanılmıştır. Fuga ve benzeri ayraçlar yok veya eksik yada hatalı yerlerde kullanılmıştır. Btür projeler de özellikle kalın mineral kaplama kullanılması tercih edilmelidir. Cephe fuga benzeri ayraçlarla karelaj yapılmamıştır. Doğru guga tercihleri yapılmadığı için çok geniş yüzeylere sıva- mineral uygulaması yapılmıştır. Bu durum görsel kaliteyi düşürmüş, ısıl genleşme yüzeylerini arttırmış, yüzeysel çatlama kabiliyetini yükseltmiştir. Bu yapısal bir hatadır.

1-7-Boya Sorunları: Bu malzemeyi teknik olarak yorumlamak sahada zordur. Evsaf tayini için laboratuvar çalışması gerekir. Fakat genel bir gözlem olarak; bu sorunlu, söküm gereken projelerde mantolama uygulamasının en sorunlu kısmıdır. Pek çok projede boya tek kat uygulama görüntüsündedir. Projelerde maddi kaygılar ile silikonsuz veya slikon oranı çok düşük boya seçilmesi sorunların ana kaynağı olmaktadır. Bu durumda boya uygulaması görselide astar görüntüsünde ince ve dalgalı olmaktadır.

Mantolama uygulamalarında dış cephe boya tam slikonlu, mümkünse su itici özelliği tercih edilerek seçilmelidir. Uygulama teknik şartnamelerine uygun şekilde 3 kat yapılmalıdır. Aksi durumda tüm cephe su alır.

1-8-Fuga Hataları: Uygulamada fuga kullanılmaması bir yapısal eksikliktir. Cephelerde kat geçişlerinde fuga benzeri ayraçlarla karelaj yapılmalıdır. Çok geniş yüzeylere sıva- mineral uygulaması tek yüzey olarak yapılmamalıdır. Bu durumda ısıl genleşme yüzeyleri buyur ve çatlamalara sebep olur. Bu durum görsel kaliteyi düşürer, yüzeysel çatlama kabiliyeti artar.

1-9-Mantolama Dübeli Sorunları: Dübel uygulaması gömülü bir ara kat uygulaması olduğu için hali hazır tespiti yapıya hasar vermeden yapılamaz. Bu nedenle bitmiş yüzeye ve çıkan kusurlara bakılarak bir yorum yapılabilir. Saha tespitlerinde genel kusur olarak, cephenin çalışması, rijitliğini yeteri şekilde muhafaza edememesi hatalı dübel tercihi yapıldığını (En az 10,5 cm tuğla, beton veya gaz beton dübeli tercihli) ve/veya eksik dübelleme yapıldığı izlenimi vermektedir. Bu eksik durum ilerleyen tarihlerde daha büyük yüzey deplasmanlarına ve tehlike yaratacak yüzey ayrılmalarına, ön habersiz cephe düşmelerine neden olmaktadır.

 

1-10-Fileli Köşe Çıta Kusurları: Pek çok projede fileli köşe çıta kullanılmadığı görülmüştür. Görsel ürün kalite algısı düşmüştür. Bu eksiklik cephe bütünlüğünü, ortak hareket etme kabiliyetini azaltır. Ürün rijitliğini bozar. Özellikle şiddetli rüzgar yapılarda köşe dönüşlerinde girdap oluşturur. Yüzeylere, basınç haricinde cephe için çok daha yıkıcı etkiler yaratan vakum (emme) ve rezonanslı vakum yükleri gelir. Bu vakum etkisi mantolama uygulamasını bölgesel olarak yapıdan ayırmaya çalışır. Köşelerde çıta uygulaması bu yükleri genele dağıtarak yapıya direnç kazandırır. Tüm yapılar az yada çok bu girdap sebepli vakum etkisine maruz kalırlar. Doğru yapıştırıcı, dübel (çekmeye de dayanımlı), file, köşe çıtası, doğru malzeme ve düzgün uygulama bu yükleri genele yayarak ürünü bu etkilerden korur.

1-11-Su Basman Çıtası Sorunları: Saha tespitlerinde çoğu sorunlu cephelerde su basman çıtası uygulanmamıştır. Belli projelerde sürürgelik uygulamasıolabilmektedir. Hata olarak süpürgelik zemine mesnetlenmiştir. Bu nedenle cephe (mantolama) ve süpürgelik ayrı çalışmaktadır. Süpürgelik zeminden bağımsız olarak yüzeye ankre edilmelidir.

Mantolama zemine değmemelidir. Zemine değen mevcut durumlarda cephe kapiler basıç ile 80 cm ye kadar kadar su çekmektedir.

1-12-Yapısal Sorunlar:

-Yapılarda karşılaşılan bir sorun olarak,Pek çok yapıda kaba yapı (betonarme, gaz beton duvar vb) nemini vermeden (5 ay) cephe imalatları yapılmıştır. Yapı çalışmaya, oturmaya devam etmiştir (Tüm binalar bir miktar çalışır. Bu oturma logaritmik bir seyir izler. Başlangıçta çok, ilerleyen zamanlarda çok az.) Kalıcı rijit son uygulamalar için bu oturmanın 5-6 ay beklenmesi gerekirdi. Bu çalışma cepheye sirayet etmiştir. Pencere altlarında çapraz kılcal çatlaklar buna örnektir. Dilatasyon bölgeleri ayrılmaları ve bunun cepheye değmesi buna örnektir. Dolgu hafriyat çökmeleri sonucu süpürgelik düşmeleri buna örnektir vb.

-Sıcak havada (>35 C) ve/veya yoğun güneş gören yüzeylerde uygulama yapıldığında çimento esaslı malzeme kullanılan tüm ısı izolasyon uygulma katmanları sorgusuz sorunludur. Hepsi kurumuş kavrulmuştur. Rutubetlerini kimyasal reaksiyonları olan Rötre yi yapamadan kaybetmişlerdir. Basınç, yapışma, çekme dayanımları bozuktur.

Böylesi sıcak ortamlarda yapılan uygulamalarda tüm yüzeylere iskele kurularak güneş takip edilmelidir. Gün içinde taşımalı olarak gölgede kalan yüzeylerde işlem yapılması tercih edilmelidir. Çalışma saatleri değiştirilmelidir. Gerekli durumlarda kimyasal su tutucular yüzeye uygulanmalıdır. Gerekli yerlerde iskele file uygulaması yapılarak güneş kırıcı vazifesi sağlanmalıdır.

1-13-Çatı Gider Sorunu-Açık Kanal Taşması Sorunları: Cephe kusurları oluşan pek çok uygulamada görülmüştür ki çatı su uzaklaştırma sistemi hatalıdır. Sistem çalışma prensibi genel olarak şöyledir. Eğimli panel çatı alanına düşen yağmur kenarda açık-kapalı kanallara uzaklaştırılmaktadır. Kanallarda toplanan ve ilerleyen su kanal içinde aralıklarla yer alan menfezler marifeti ile ana yağmur giderine indirilmektedir. Bu yağmur gideri bina boyunca ilerleyerek cepheden iniş yapmakta ve suyu zemin yağmur rögarlarına vermektedirler.

Sistemin çalışmama nedenleri şunlardır;
1-Yağmur kanallarında ters eğim veya eğim olmaması.

2-Yağmur kanallarında su kaçakları olması

Bu tür kanallarda açık kanalda eğim olmadığı için malzeme de birikmektedir.

Pek çok projede kanal kusurları, eğim sorunu o derece ciddi bir noktadadır ki su cepheden şelale benzeri akacaktır. Bu su ön cepheye taşarak en üst noktadan cephe duvar arasına girmekte cephe sorunlarını ağırlaştırmaktadır.

1-14-Parapet Harpuşta Sorunu: Genel bir sorun olarak Parapet üstü harpuşta imalatları kanaldan taşan suyun da zorlama etkisi ile deforme olduğu gözlenir. Mevcut durum dinamik etki yaratır. Durum deformasyonu hızlandırır. Ek yerleri açılır, su sızdırmazlık özelliği kalmaz.

1-15-Pencerelerde Su İzolasyonu – Söve Sorunları: Yenileme isteyen kusurlu cephe uygulamalarında genel bir sorun olarak, tüm pencerelerin çevre sövelerinden yatayda ve düşeyde cephe arkasına yoğun su girişi gözlenmektedir. Pencerelerde genel olarak saçak detayına ihtiyaç vardır. Pek çok uygulamada pencere alt denizlik detayı ters eğim nedeniyle suyu pencereye yöneltmektedir.

1-16-Dilatasyon Sorunları: Gözlemlenen sorunlu saha uygulamaları dilatasyon imalatlarında detay sorunları vardır. Ancak fen-i detaylarına uygun bir imalat su izolasyonunu istenilen şekilde sağlar.

Özet Olarak : Kullanım ömrü aşırı kısalmış, cephede ısı izolasyon mantolama sökümü gerektiren aşırı sorunlu yapılarda karşılaşılan dış cephe ısı izolasyon imalat sorunları

– İmalat kalitesinin düşüklüğü
– Malzeme kalitesinin düşüklüğü
– Hatalı malzeme, uygulama tercihleri – Yapısal sorunlar
– Sistem sorunları

Başlıkların da ele alınmış, izaha çalışılmıştır.

Bu tür binalarda yapılan genel değerlendirmelerin özeti şöyledir: Birden fazla temel sorun neticesinde yapı cephesi uzun süre su almış. Isı izolasyonu (mantolama) oluşturan katmanlar arasına tuğla-gaz beton dâhil olmak üzere yoğun su girmiş, kalmıştır. Kireçlenmeler oluşmuş, Sistem katmanları arasında bütünlük bozulmuştur. Isı izolasyon temel olarak 7 katmanlı bir yapıdır. Bir kısmı su ve neme hassas bu yapının kuru tutulması gerekir. Doğru malzeme, işçilik, detay çözümleri sistemin su almasını engeller. Kuru rijit, stabil bir yapıda durması gereken cephe elemanları, su ile genleşme – büzülme yapmış, 0 derece altında özellikle gece sıcaklıklarında donma çözülme etkisinde kalmışlardır. Bir kısım malzeme genel evsafı bozulmuştur. Gözlemlenen tüm yapı genel itibari ile hasar görmüştür.

Yapı cephesi tamamen çatlamıştır. Bu çatlaklar sıva filesinin artık işlevini yapamadığının işaretidir. Cephe taşıma gücünü yitirmiştir. Yoğun su almaktadır, Sistem kendi içinde hareketli (dinamik), yük taşıyamaz bir hale geçmiştir.

Pek çok sorunlu binada görülür ki, bir düşünce olarak akla gelen Chipping (Cepheyi örseleyerek aderans yaratma çabası) ve üstüne yeniden fileli sıva yapılması önerileri alt yapıların yapışma-çekme-taşıma dayanımları son derece yetersiz olduğu, anlatılan benzer nedenlerle olanaksız hale gelmiştir. (Bu özünde tamamen hatalı, Türkiye piyasasında ustaların hesapsız türettiği bir uygulamadır.) Bu bilinçsiz öneri, cephede 14 kg/m2 ek ağırlık yaratacaktır. Kısa sürede cephede habersiz, ani bölgesel cephe düşmelerine sebep olacaktır.

Bu derece sorunlu alt katmanları olan kusurlu cephe imalatlarında bir çözüm olarak sunmak istediğimiz cepheyi Elastometik ile 3 kat boyama teklifi geçerliliğini yitirir. Bu uygulama, yapısal yüzey çatlakları olmasaydı, yapı alt katmanları uzun süre su altında kalmasaydı binayı 10 yıl dış etkilerden koruyabilir bir çözüm olabilirdi.

Binada sıva katmanın kabarmış ve dökülmeler başlar.

Cephe değişimi gereken imalat kusurlu cephelerde tüm yapı cephesi küflenebilmektedir. Bu Isı izolasyon-mantolama katmanları arasında suyun uzun süreli varlığını göstermektedir. Bu durum iç yaşam alanına sirayet eder. İç hacimde rutubetli, yaşam kalitesi düşük bir ortam, hava kalitesine neden olur. Bu durum yapıda ayrıca ciddi bir böceklenme sebebidir.

İç Hacim Yaşam Kalitesi Bozulması:

Bu tür cephe değişimi gerektiren sorunlu yapılarda genel olarak iç hacimlerde duvar ve yerlerde cephe sebepli yoğun su sorunları görülür.. Duvarlar, duvar-zemin, duvar-tavan birleşim yerlerinde küf oluşabilir. Boya imalatları hasar görmüştür. Zemin kaplama malzemesi altından su bina içlerine ilerlemekte ve sade cephelerde değil tüm yapının iç kısımlarında su problemlerine neden olmaktadır. Odalarda kesif bir rutubet kokusu beraberinde yaşam kalite algısı düştüğü gözlemlenmektedir.. Nem ayrıca böceklenme sebebidir. Rutubet, insan sağlığı açısından tercih edilmeyecek bir yaşam ortamına neden olmaktadır.

Tedbir Geciktirilmesi Durumu: İvedi tedbir alınmadığı durumlarda mevcut hasarlar artarak ve yayılarak devam eder.. Hasarlar duvar-boya benzeri inşaat kalemlerini aşıp elektrik, zemin malzemeleri, mobilyalar, kapılar, alçıpan, kartonpye imalatlar, pencereler gibi yapı demirbaşlarında kalıcı hasarlara (çürümeler, şişmeler, kopma, ayrılma düşmeler, yapraklanmalar vb) neden olacaktır. Bina statik taşıyıcı sistemi hasar görecektir.

Görüş:

Belirtilen sebeplerle tamirat-bakım alternatifleri bu tür yapılar için kalmamıştır. Bu sorunlu cepheye sahip yapılarda ısı izolasyon (mantolama) soyulmalı, yapıdan uzaklaştırılmalı ve yeniden fen-i esaslara uygun ısı izolasyonu (mantolama) yapılmalıdır.

-Çatı su uzaklaştırma sistemi sorunları tespit edilmeli, sorun varsa giderilmelidir. Sistem ivedi elden geçirilmelidir.

-Gerekiyorsa çatı harpuştalar sökülmeli alt konstrüksiyonlu, doğru bir detay ile yeniden yapılmalıdır.

-Gerekli durumda tüm pencere bir detay ile yeniden çözülmelidir.

-Gerekli durumda pencere denizlik detayları çözülmelidir.

– Gerekli durumda yapı dilatasyonlan detay çözümleri yapılmalıdır.

– Gerekli durumda cephede gereken yerlerde fuga yapılmalıdır

– Gerekli durumda etek çıtası (başlangıç çıtası) uygulanmalı.

-Tamirat, bakım adı altında yapılmaya çalışılacak yüzeysel uygulamalar yapısal alt yapı sorunlarının devam etmesi nedenleriyle kısa süre de mahcubiyete sebep olacaklardır.

2- Isı İzolasyon, mantolama Sökümü Yapılma Esasları:

Mevcut yapılarda sorunlu cephe ısı izolasyon uygulamalarında yukarıda detaylı bahsi geçen nedenlerden ötürü sökülüp yeniden yapılması dışında bir altarnatif bulunamayabilir . Sökülerek yeniden yapılmasına karar verilen cephe ısı izolasyon (mantolama) sisteminin söküm aşaması doğru planlanması gereken, ağır lojistik içeren zor bir uygulamadır. Süreç yönetimi sorunlu söküm uygulamaları nedeniyle teknik, çevresel ve çalışan güvenliği sorunları yaratır. Bu hatalı planlanan söküm işlemleri uygulama sırasında mevcut binada yapısal taşıyıcı sistem sorunlarına, duvar, sıva çatlaklarına, yıkımlarına sebep olmaktadır. Hatalı yönetilen söküm işlemi sırasında bina demirbaşı sayılan pencere, doğrama, söve, kamelye, pergole, ferforje, çevre, peyzaj başta olmak üzere ağır maddi hasarlara sebep olmaktadır.

Cephe Sökümünde Yaşanan Sorunlar, Alınacak Tedbirler:

 •   Cepheden sökülen köpük malzeme rüzgar ile yayılmaktadır. İskele mutlaka file ile kapatılmalıdır.
 •   Söküm toz üreten bir iş kalemidir. Çalışanlar maske, eldiven gözlük kullanmalıdır.
 •   Söküm 7 cm kalınlığında sistemin sökülmesidir. Ağır parçalar iskeleden düşecektir. Emniyet kemeri, eldiven, gözlük başta iş güvenliği kurallarına mutlaka uyulmalıdır.
 •   Üst katlardan sökülen malzeme alt kat iskele üstünde birikir. Bu biriken ağır malzeme iskele güvenliğini bozar. Bu malzeme çuvallanarak düzenli iskeleden uzaklaştırılmalıdır
 •   Doğalgaz boruları sökümde düşen parçalardan korunması için söküm başlamadan tedbir alınmalıdır.
 •   Sundurma, kamalye, pergole imalatları düşen parçalardan korunması için söküm başlamadan tedbir

  alınmalıdır

 •   Pencere doğramaları sökümden zarar görmemesi için tedbir alınmalıdır.
 •   Pencere alın sökümleri hassas yapılmalıdır. Doğrama yerinden oynatılmamalıdır.
 •   İskele altında kalam bina çevresi paving betonu veya bina çevresi betonu, mermer, seramik, süpürgeliklerde

  düşen parçalardan korunması için söküm başlamadan tedbir alınmalıdır

 •   Menfezler için düşen parçalardan korunması için söküm başlamadan tedbir alınmalıdır
 •   Paratoner için düşen parçalardan korunması için söküm başlamadan tedbir alınmalıdır
 •   İskele altı peyzaj, bitkiler için düşen parçalardan korunması için söküm başlamadan tedbir alınmalıdır
  • Bina çevresinde özellikle düşük kotlarda ve araç ulaşımı olmayan yerlerde söküm sonrası çıkacak yüksek tonajda molozun çuvallanarak uzaklaştırılma planı söküm öncesinde yapılmalıdır.
  •   Sökülen ve iskele altında biriken parçaların özellikle eps köpük benzeri aşırı yanıcı malzeme olduğu düşünülmelidir. Bu malzemenin uzaklaştırılması planlanmalıdır. Yaşam devam eden bina çevresinde yanıcı malzeme bırakılması yangın riski yaratacaktır.
  •   Mevcut cephenin sökülmesi yapısı gereği aşırı gürültülü bir iş kalemidir.
  •   Söküm sırasında tuğla-gazbeton duvara yapışmış levha yapıştırıcıları söküm esnasında duvar uygulamasını

   çatlatarak iç imalatlara zarar verebilir.

  •   Söküm sonrası yüzey bozulduğu için ısı izolasyon levha yapıştırıcı sarfiyatı % 60 artar.
  •   Söküm yukarıdan aşağıya doğru yatayda eş sıralı olarak yapılmalıdır.

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir