METAL ÖRTÜLÜ ÇATILARDA HAVALANDIRMA

METAL ÖRTÜLÜ ÇATILARDA HAVALANDIRMA

METAL ÖRTÜLÜ ÇATILARDA HAVALANDIRMA

Genel olarak, yapı fiziği açısından ele alındığında metal kaplama çatıların iki katlı soğuk çatı olarak ele alınması gereği ortaya çıkar. Isıtılan kapalı, geniş hacimleri örten çatılarında tavanında gerekli ısı yalıtımından sonra bir havalandırma boşluğunun bulunması ve bir soğuk çatı sisteminin oluşturulması lazımdır.

Suyu eğim yönünde akıtılacak olan çatı kaplaması ve alt konstrüksiyonu havalandırılan ara bölge ile, alttaki kargir veya başka bir sisteme oturulan taşıyıcı bölümden ayrılır.

İç hacimde, difüzyon yolu ile ayrılan nem havalandırılan ara bölgeye ulaşır ve saçak seviyesinden mahyaya doğru yükselerek hava kanalları da dışarı atılır. İşleyebilen bir havalandırma sistemi hava giriş ve çıkış kanallarının minimum kesit kalanlarına bağlıdır ve bunun için,

Binadan çatı arasına difüzyon yolu ile giren su buharının miktarı, geliş hızı ve şiddetinin

Dış havanın çatı arasına giriş çıkış noktası arasındaki seviye farkının,

Havalandırılacak çatı, arası konstrüksiyon yüksekliğinin ve

İklim bölgesinin durumuna bağlıdır.

50 den fazla eğimler için saçakta çatı yatay alanını 1/600’ü Mahyada çatı yatay alanının 1/500′ ü bir kesit alanı kabul edilebilir. 5° den az eğimler için, giriş ve çıkış ağızlarının toplam alanı çatı yatay alanının 1/50 si olarak kabul edilir.

METAL ÇATI ÖRTÜLERİNDE GENLEŞME DERZLERİ

Metal örtüler ahşap ve çelik taşıyıcı sistemi olan çatılara ahşap kaplama üzerine örtülür. Kaplama tahtaları 25 mm kalınlıkta olmalı, yaylanmayı ve burulmayı önlemek için zıvana-lamba geçmeli olmalıdır. Böylece çivi başlarının tamamen gizlenmesi mümkün olur. Açıkta kalan çivi başları metal levhanın delinmesine ve korozyona sebep olur.

Levhaların doğrudan ahşap çatı kaplaması üzerine oturtulması doğru değildir. Bu nedenle, metal levha ile örtü ahşabı arasına ayrıca bitümlü karton levha veya 0,1 mm lik polietilen folyonun girmesi gerekir. Bitümlü karton saçağa paralel ve 10 cm bindirmelerle, üst kenarından galvanize çivilerle çivilenerek serilir. Bitümlü karton kumsuz yalnız talk püskürtülmüş olmalıdır. Bu ara katman büyük yüzeylerin kaplanması halinde ısı genleşmelerinin metal levhada doğuracağı hareketleri de kolaylaştırır ve yağmur sesini engeller.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir