MEMBRAN YALITIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yalıtım topları düzgün bir zemin üstünde, tercihen kapalı hacimde, mutlaka dik durumda depolanmalıdır.

Proje aşamasında, bölgenin iklim ve bina içindeki klimatik koşullara uygun ideal çatı kesiti belirlenmelidir.

Proje aşamasında, zemindeki su durumu, temel sistemi, yalıtım sistemi belirlenmelidir.

Yalıtım yapılacak beton yüzeyler ahşap mala perdahlı ve tüm dik açılı köşeler pahlanmış olmalıdır. Ters eğimlere mahal verilmemelidir.

Bir yalıtımın en kritik yeri bini kısımlarıdır. Örtüler ek yerlerinde en az 10 cm bindirilmeli ve örtükatları arasında bini yerleri şaşırtılmalıdır. Tüm örtü katları aynı yönde ve alttaki örtünün bini yerlerini ortalayacak şekilde serilmelidir.

Yapıştırmada tercihen 5 bekli şalümo kullanılmalıdır. Şalümo alevinin örtü yüzeyindeki bitümü erittiği ve yapışma yeteneğinin oluştuğu anda rulo ile ilerletilmelidir. Çıplak örtülerde ek yerleri sıcak mala ile perdahlanmalıdır.

Mineralli örtülerde, mineral üstünde bini yapılırken 15 cm bindirmeli ve bu bölgedeki mineral sıcak mala ile gömülmeli veya sıyrılmalıdır.

Yalıtımı geçmesi gereken tesisatın yalıtımı deldiği noktada flanş oluşturulmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir