Mantolamada Kullanılan İskele Tipleri

Mantolamada Kullanılan İskele Tipleri

Mantolamada Kullanılan İskele Tipleri

Uzun yıllar ülkemizde yapılan cephe ısı yalıtım, mantolama işlerinde çok yetersiz çalışma iskeleleri kullanılmıştır. Hiçbir statik hesapla üretilmemiş. Kullanım ömürlerini doldurmuş, hiçbir çalışan güvenliğine yönelik unsur, aparat içermeyen bu iskelelerin ne yazık ki günümüzde dahi kullanımı devam etmektedir. Oysa bu yasaktır. Bu standart dışı iskelelerle çalışılmasından apartman yönetimleri, site yöneticileri sorumlu tutulurlar.

Uygulaması planlanan ve dış cephe çalışması içeren mantolama işlerinde TS EN 12810 standardına uygun olarak sertifikalandırılmış güvenlikli çalışma iskelelerin kullanılması 01.07.2015 tarihi itibarı ile zorunlu hale gelmiştir

1-Ayaklı Cephe İskelesi

TS EN 12810 standardına uygun yeni tip iskele kurulum kuralları ve iskele elemanları:

Mantolama Cephe İskelesi Montaj ve Kullanım Talimatları:

Mantolama işlerinde cephe iskelesi kurulumu ve daha sonra sökülmesi statik ve dinamik yine kalıcı ve geçici yüklerin taşınacağı dikkat edilmesi gereken, ciddi bir iş çalışmadır. Mantolama iş kazalarının büyük kısmı bu montaj ve demontaj aşamasında yaşanır.  İş ve işçi güvenliğinin sağlanması açısından, yeni tip güvenlikli iskelenin bu konuda uzman, eğitimli elemanlar tarafından, denetim altında kurulması ve daha sonra iş bitiminde sökülmesi gerekir. Dikkat edilecek bir nokta; Yeni tip güvenlikli iskele kurulumundan sonra yetkililer dışında iskeleye müdahale edilmemelidir. İskele üzerinde değişiklik yapılmamalı, yatayda, düşeyde kolların, ayakların, metal platformların yerleri değiştirilmemeli, sökülmemelidir. Tadilat yapılması düşünüldüğünde yetkili kişilerce yapılmalıdır.

Mantolama Cephe İskelesini Oluşturan Parçalar:

Ayar Mili:
Güvenlikli iskele kurulacak yüzeyin öncelikle düz olması sağlanmalıdır. Eğimli seminlerde iskele kurulması gerektiğinde, yüzey farklılıklarını ortadan kaldıracak, iskele ayaklarının teraziye gelmesini sağlayacak ve bunun sağlanabilmesi için yüksekliği ayarlanabilir miller kullanılmalıdır.  Bu miller kullanılarak iskele teraziye getirilmelidir. İskelelerde bu amaçla kullanılacak ayar milleri TS EN 73-1 standardına uygun olmalıdır. Zemin taşıma gücünün eksik olduğu gevşek zeminlerde iskele kurulumuna başlanılırken  Ayar milleri geniş yüzeyli kalas benzeri elemanlara oturtulmalıdır. Tüm iskele elemanları gibi ayar millerinin de standart gereği galvaniz kaplama olmalıdır.

İskele Panoları:
Cephe mantolama iş iskelelerinde taşıyıcı ayaklar, 48 mm çapında,  3,00 mm et kalınlığında demir profilden imal edilmelidir. Çalışan güvenliği açısından yan korkulukların 50 cm’ de montajı yapılacak düzende pim yerlerine sahip olmalıdır. Zeminde kullanılacak metal platformların sabitlenmesi için sonra konulan üst panolar, bir önce konulan alt metal platformları hareket edemez şekilde kilitlemektedir. İskele panoları TS EN 12810 standardına uygun olarak sıcak daldırma galvaniz kaplama olmalıdır.

Metal Platformlar:
İskele tabanında kullanılan metal platformlar standart gereği min 2 mm sac kullanılarak veya  soğuk özel şekil verilerek (gerdirme) aynı mukavemet, taşıma değerlerine getirilmiş ince saclardan (min: 1,5 mm) yapılabilir. Standart üretim metal platformlar; 30 cm en, 60 mm kalınlık ve 250 cm uzunluk la üretilirler. İskelede kullanılan platformun her iki ucunda iskele ayaklarına tutunacak şekilde kanca tabirli elemanlar bulunmaktadır. Bu metal platformlar standart gereği, yük sınıfı 3 olan platformlar 200 kg/m2 düzgün yayılı yükü taşıyabilecek, yük sınıfı 4 platformlar ise 300 kg/m2 düzgün yayılı yük taşıyabilecek şekilde üretilmelidirler. Uygulama esnasında çok atlanılan önemli bir husus olarak her bir iskele modül de yan yana 2 adet metal platform kullanılmalıdır. Oluşturulan metal platformlar yapı çevresinde tam bir yürüme yolu oluşturmalıdır. Bu metal platformlar standart gereği sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmak zorundadır.

Yatay korkuluklar:
İşçi sağlığı, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için yatay korkuluklar iskele tabanından her 50 cm’ de bir adet olmak şartıyla çift sıra monte edilmelidir. İskelede cephe kısmı da yan korkuluklar ile kapatılmalıdır. Standart gereği bu yatay korkuluklar paslanmaya sıcak daldırma galvaniz imalat olmalıdır.

Tekmelik, Topuk Tahtası:
İskeleden malzeme düşmemesi için zeminden 15 cm yüksekliğinde, çalışma yüzeyine bitişik olacak şekilde tekmelik montajı yapılmalıdır.

Merdiven Sistemi:
Yapılan uygulamalarda yine atlanılan bir iskele imalatı olarak merdiven sistemi iskelede katlar arasındaki iniş çıkışı güvenli şekilde sağlamak amaçlı kullanılır. Bu merdiven yerlerinin üstü kullanılmadığı durumlarda kapalıdır. Gerektiğinde açılabilir ve merdiven olarak kullanılırlar. İmalat elemanları sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmalıdır.

Ankraj -Tij – Bağlantı:
Cephe iskeleleri kuruldukları yapıya ankre edilmelidirler. İskeleyi sabitlemek için tij ve ankraj kullanılır. Standartlarına, projelerine uygun sayıda ankraj yapılması iskelenin statiği, taşıma gücü açısından önemlidir.

2-Asma İskele

Bina teras-çatısından uzatılan konsollara bağlı olarak sarkıtılan sepet tabirli iskele tipidir. Profesyonel bir şekilde kurulması gerekir. Standartlarına uygun imal edilmiş sertifikalı iskelelerin kurulmasında gerektiği durumlarda profesyonel destek alınmalıdır. Asma iskele kurulumunda kullanılmakta olan elektrik motorları, asansör işlevli elemanlar standartlara uygun hat. acil halat kitleriyle kurulmalı, acil fren yapma özelliğine de sahip olmalıdır.

Asma iskele kullanılmadan önce  yapıya ait iskele kurulum şeması oluşturulmalıdır. Cephesi çok hareketli yapılarda bu iskelenin kullanımı uygun değildir. Mantolama imalat hızını ciddi oranda yavaşlattığı için daha çok ayaklı iskele kurulumu uygun olmayan tamirat işlerinde tercih edilirler

 

3-Asansörlü Cephe Platformu

Asansörlü cephe iskeleleri kremayer dişli üzerinde kendi elektrik motorunu kullanarak hareket edebilen, yükselebilen iskelelerdir. Yapıya, 6 metrede bir özel ankraj ile bağlanılırlar.

Mantolama sektöründe kullanımına yeni yeni başlanılan asansörlü iskele sistemleri 15 m yi bulan hareketli platformları nedeniyle daha çok yüksek ve hareketsiz cephelerde tercih edilmektedirler.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir