Mantolama

Mantolama

Mantolama Servisi

Mantolama Servisi

Mantolama tıpkı insanların güzel görünler ve dış etkenlerden korunmak için giydiği kıyafetin binalara uygulanma şeklidir. İçerdeki havanın dışarı çıkmasına ve dışarıdaki havanın içeri sızıp olumsuz etki göstermesini engelleyip, binanın ısı dengesini muhafaza ederek hem sağlık bakımından hem de kullanış açısından daha elverişli ortamlar sunmak için yapılan işlemlerdir. Mantolama uygulaması tercihe ve ihtiyaca göre binanın içine ya da dışına yapılabilir. Böylece görsel açıdan güzel bir görünüm sağlayarak ferah nefesler alınacak binalar meydana getirir.

Mantolama Uygulamasına İhtiyaç Duyulma Sebepleri

Mantolama uygulaması bina kullanıcılarına maddi ve manevi kazanımlar sağlamaktadır. Ortaya çıkan ve çıkabilecek sorunlara yerinde ve zamanında uygulama gerektiren sebepler şunlardır;

 • Binanın hava durumuna bağlı olarak kar ve yağmur sularını içine çekmesi ve bu suların içerde ve dışarıda kötü görüntü oluşturması.
 • Binanın korozyon yapısının bozularak kullanım ömrünün kısalmaya başlaması.
 • İçerdeki nem dengesinin bozulmasıyla rutubet oluşarak küf kokuları meydana gelmesidir.
 • Binaların güneş ışınlarından fazla yararlanamaması nedeni ile beton yapının mevsimsel değişimlerde tam olarak kurumamasıdır.
 • Binanın toprak zemine yakın olmasından dolayı topraktaki nemin bina içine girmesidir.
 • Mantolama yapılmaması nedeni ile bina içindeki eşyaların zarar görmesidir.
 • Bina içinde bulunan ahşapların çürümesi, demirlerin paslanmasıdır.
 • Nemin bina içinde hava solunumunu yok etmesi ile solunum yolu ve yüksek ateş gibi hastalıkların ortaya çıkmasıdır.
 • Nemin hem bina içinde hem de bina dışında boya ve sıva dökülmelerine neden olmasıdır.
 • Bina içindeki ısı dengesinin değişmesinden dolayı ödenen doğalgaz ve elektrik faturalarının artmasıdır.

Nedenlerin artması uygulamayı zorunlu hale getirmektedir. Mantolama uygulaması zamanında yapılmaz ya da yanlış yapılırsa telafisi mümkün olmayan daha büyük sorunlara neden olacaktır.

Mantolama Uygulamasının Gerçekleştirilmesi

Mantolama uygulaması basit bir işlem gibi görünse bile eksik yapılacak uygulama başarısızlık ile sonuçlanacak ve ihtiyaçlara cevap vermeyecektir. Bu nedenle uygulama gerekli titizliği ve özeni göstererek yapılmalıdır. Uygulamanın yapılması;

 1. Adım: İlk olarak uygulama yapılacak bina keşfedilir. Binanın ıslak zeminlerinde, çatı oluklarında ve duvarlarda sızma var ise tamir edilir.
 2. Adım: Uygulama yapılacak duvarlarda kir, toz ve lekeler itina ile temizlenir. Tel fırça yardımı ile tüm yüzeyler pürüzsüz hale getirilir.
 3. Adım: Binanın varsa toprakla teması kesilmesi işlemi uygulanır ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilir.
 4. Adım: Mantolama levhalarının düzenli şekilde yapıştırılması için profiller özenle yerleştirilir.
 5. Adım: Levhanın iç kısmına, ortasına gelecek noktalara öbek şeklinde kenarlarına şerit şeklinde yapıştırıcı sürülerek profillerle düzenlenmiş alanlara yapıştırılır. Yapışmanın sağlam olması için bir miktar baskı uygulanır ve kuruması için 24 saat beklenir.
 6. Adım: Kuruması gerçekleşen levhaların birleşme noktalarında metre kareye 6 adet gelecek şekilde dübel atılarak levhalar iyice sağlamlaştırılır.
 7. Adım: Levhaların sağlamlığının pekişmesi ve köşe noktalarında pürüzsüz görünmesini sağlamak için köşe profilleri yerleştirilir.
 8. Adım: Levhaların üzerine donatı filesi serilerek üzerine 2 kat ince sıva yukardan aşağı doğru çekilir ve sıvanın kuruması beklenir.
 9. Adım: Kuruduktan sonra file üzerine Mantolama işlemine uygun olacak şekilde kalın ve sağlam bir sıva çekilir.
 10. Adım: Kalın sıvanın kurumasının ardından yüzey üzerine yapılacak dekoratif görüntüler işlenir ve sıvanın üzerin leke oluşturmayacak şekilde itina ile boyanır.

Dikkat ve özenin birleşmesi gereken uygulama sonrasında binaların maddi ve manevi ihtiyacı karşılanacaktır.

Mantolama Uygulamasının Getirdiği Faydalar

Mantolama uygulaması bina içinde hassas dokunuşlar getirerek göz ile görünecek yararlar ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda profesyonel olarak yapılan uygulama yardımı ile;

 • Binadaki kiriş ve kolonların korozyon yapıları daha sağlam hale gelecek ve binanın kullanım ömrü uzayacaktır.
 • Isı dengesizliğinin yaratmış olduğu bina içindeki nem lekesi ve küf kokusu son bulacak daha yaşanabilir bir ortam kullanıcılarına sunulacaktır.
 • Hava değişimleri bina içinde hissedilmeyecek ve mevsime bağlı olarak faturalarda artış görünmeyecektir.
 • Bina içindeki eşyaların zarar görmesi engellenerek yeni bir eşya maliyetinin önüne geçilecektir.
 • Mantolama uygulaması ahşapların elastik yapısı korunacak ve çürüme meydana gelmeyeceğinden dolayı çürük ahşap kokusu ve oluşturduğu bakterilere rastlanmayacaktır.
 • Bina içinde ve dışında yapılan boyalar ve dekorlar daha güzel bir görünüme kavuşacaktır.

Uygulama gereklilik hali haricinde yapım aşamasında sonra uzun vadede bütçe kontrolünü sağlayacağından kullanıcıların yüzünü güldürecektir.

Mantolama Uygulamasının Sağlam Olması

Mantolama uygulamasının ilerleyen zamanlarda yeni bir masraf oluşturmaması, istenen amaca sürekli hizmet etmesi için bazı kriterlere uyum sağlaması gerekmektedir. İyi bir uygulamanın gerçekleşmesi için;

 • Kullanılan malzemelerin ulusal ve uluslar arası kalite standartlarını yerine getirmiş şekilde üretilmiş olması gerekir.
 • İşlemi yapacak personellerin uygulama konusunda profesyonel olması gerekmektedir.
 • Levhaların ısı yalıtım katsayıları yani lamda değerleri düşük levhalar olması gerekir.
 • Levhaların su buharını bina dışına atmasını sağlayacak şekilde su ve buhar geçirgenliği oldukça düşük olması gerekmektedir.
 • Levha yapışkanlarının uzun süre sağlamlığını koruması için emiliminin düşük olması gerekir.
 • İklim şartlarında esneklik ve mukavemet ihtimallerine göre Mantolama levhalarının, uygun en, boy ve kalınlık ölçülerine sahip olmalıdır.
 • Bina içinde ve dışında meydana gelebilecek yangın olasılığı göz önüne alınarak, ateşe dayanıklı ve yanmaz özelliği bulunmalıdır.

Kriterleri tam olarak taşıyan bir uygulama kesinlikle başarılı sonuç doğuracaktır. Hem şimdiki zamanda hem de gelecek zamanda ilk günkü sağlamlığını muhafaza ederek kullanıma olanak sağlamaktadır.

Mantolama uygulaması yaptırmak istendiği zaman yapılan araştırmalarda ilk olarak uygun fiyat seçeneği araştırılsa dahi ana seçenek her zaman kullanım kalitesi olacaktır. Uygun fiyat başlığı altında uygulamada kullanılacak olan kaliteden yoksun malzemeler ve yetersiz bilgide iş gücü sonucunda masraflar iki kat daha artacaktır. Kalitesiz bir uygulama daha kötü sorunlara yol açacaktır.

Mantolama işleminin kusursuz şekilde işleyip tamamlanması için hukuki dayanağının atlanılmaması gerekmektedir. İşlemlerin durması, yavaşlaması ve hatta iptal edilmesinin önüne geçilmesi için yapılacak olan uygulamadan önce hukuki süreç harfiyen yerine getirilmeli ve daha sonra hizmet alınmalıdır. Hukuki dayanağı olmayan bir uygulama kararı kullanıcıları zor duruma soktuğu gibi uygulayıcıları da maddi ve manevi olarak zarara uğratmaktadır. Ayrıca uygulamanın belirlenen şartname çerçevesinde ilerlediğini görmek için sürekli olarak işlem süreci kontrol edilmeli gerektiği zaman fiziki ve hukuki müdahale yapılmalıdır.