19.jpg

 

 

Mantolama Yanlış ve Doğruları

Yanlış: Isı yalıtım malzemesi kullanmadan, sıva veya boyalarla ısı yalıtımı yapılabilir.

Doğru: Isı yalıtımı, ısı iletkenlik katsayısı düşük, belli bir kalınlığı olan malzemeler ile yapılır. Bu şekilde belirli bir ısıl direnç sağlanır. Boya ya da sıva tabakaları ısı yalıtımına katkı sağ- layabilir.

 

Yanlış: Binaların iç yüzeylerindeki yoğuşma (kararma, küflenme veya mantarlaşma) sorunu “su yalıtım malzemeleri” ile çözülebilir.

Doğru: Yoğuşma bir ısı yalıtım problemidir ve yalnızca bina dışından uygulanacak yeterli kalınlıkta ısı yalıtım malzemeleri ile çözülmektedir.

 

 

Yanlış: Dış cephe ısı yalıtımında aynı iklim bölgesindeki her bina için aynı kalınlıkta ısı yalıtım levhası kullanılır.

Doğru: Kullanılacak ısı yalıtım levhası kalınlığı, binanın bulunduğu iklim bölgesine, bina dış cephe yapı elemanlarına ve TS 825’in belirlediği diğer kriterlere ve Bina Enerji Kimliği Sınıfı ihtiyacı dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

 

 

Yanlış: Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında önemli olan tek şey işçilik kalitesidir, malzemelerin hepsi aynı özelliktedir.

Doğru: Dış cephe ısı yalıtım uygulamasının ömrü, doğru uygulama yapılmasıyla orantılı olmakla birlikte, kullanılacak sistem ürünlerinin birbiriyle uyumu, ürünlerin ve sistemin kalite standartlarına uygunluğu ile de doğru orantılıdır.

 

 

Yanlış: Dış cephe ısı yalıtımında binaların yalnızca kuzey cephesine ısı yalıtımı yapmak yeterlidir veya kuzey cephelerde daha kalın, diğer cephelerine daha ince levha kullanılmalıdır.

Doğru: Isı yalıtımı bir bütün olarak hesaplanmalıdır. Farklı ısı iletkenliği olan yapı malzemelerinin birbirine bağlandığı, birbiri ile kesiştiği ve birbiri ile iç içe geçtiği yerlerde ısı köprüleri oluşmaktadır. Bu nedenle tüm yapı bileşenlerinde mantolama yapılması gereklidir. Kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı TS 825’e göre Bina Enerji Kimliği sınıfı da dikkate alınarak seçilmelidir.

 

 

Yanlış: Isı yalıtım levhalarında önemli olan malzemenin yoğunluğudur. Yüksek yoğunlukta malzeme ile daha az kalınlıkta levha kullanılabilir.

Doğru: Isı yalıtım malzemelerinin sahip olması gereken özellikleri sadece malzemenin yoğunluğu değildir. Malzeme seçimi yapılırken kullanılacak detaya göre (dış cephe ısı yalıtımı, teras ısı yalıtımı, toprak altında kalacak yüzeylerin ısı yalıtımı gibi ) malzemenin cinsi seçilmelidir. Kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı TS 825’e göre Bina Enerji Kimliği sınıfı da dikkate alınarak seçilmelidir.

 

 

Yanlış: Sıcak bölgelerde ısı yalıtımı yaptırılmasına gerek yoktur.

Doğru: Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcanan enerji ve yakıttan tasarruf sağlamaktadır. Bir binanın soğutulması için harcanan enerji, ısıtılması için harcanan enerjiden çok fazladır. Bu yüzden sıcak iklim bölgelerinde, soğuk iklim bölgelerine kıyasla ısı yalıtımı ihtiyacı çok daha fazladır.

 

 

Yanlış: Isı yalıtımını her hangi bir ekibe uygulata bilirim ya da kendim uygulayabilirim.

Doğru: Isı yalıtımı yapılacak bina mutlaka uzman kişilerce incelenmeli ve sorunun çözü- müne yönelik uygulama, mutlaka konusunda deneyimi firmalar tarafından yapılmalıdır. Isı yalıtımı çok fazla katmandan oluşan ve her bir katmanı önemli detaylardan oluşan uygulama bütünüdür. Bununla birlikte uygulamayı yapacak firmanın üretici firma tarafından yetkilendirilmiş yetkili uygulama bayii olması gereklidir.

 

 

Yanlış: Isı yalıtımının performansı sadece levha kalınlığına bağlıdır

Doğru: Isı yalıtımı, sadece levha kalınlığına bağlı olmayıp, ısı geçirgenlik direnci ile doğru orantılıdır. Isı geçirgenlik direnci levha kalınlığı ile doğru orantılı, ısı iletkenlik katsayısı ile ters orantılıdır. Isı yalıtımı direnci en fazla olan yapılar malzeme kalınlığı fazla, ısı iletkenlik katsayısı düşük olan malzemelerle oluşturulan yapılardır.

 

 

Yanlış: Binalara ısı yalıtımı yaptırmanın maliyeti oldukça yüksektir.

Doğru: Isı yalıtım sistemi ekonomiktir. Isıtma ve soğutma giderlerinde, bina bakım onarım masraflarında sağladığı tasarruf ile kendisini 2-4 yıl arasında amorti etmektedir.

 

 

Yanlış: Mantolamanın kalitesi sadece malzemenin kalitesine bağlıdır.

Doğru: Mantolamanın kalitesi ve verimliliği, sadece malzemelere bağlı değil, ustanın tecrübesine ve uygulamasına da bağlıdır. Doğru uygulanan mantolamadan yüksek verim elde edilmektedir.

 

 

Yanlış: Binamızda gazbeton, bimsblok, tuğla v.b. kullanılmıştır ısı yalıtımı yapmaya gerek yoktur.

Doğru: Bu tür yapı malzemeleri taşıyıcı olmayan dolgu amaçlı yapı malzemeleri olup, sadece yapılan ısı yalıtımına katkı sağlamaktadır. Yapı hangi malzemeden yapılmış olursa olsun, TS 825’e göre ısı yalıtım malzemesi ihtiyacı belirlenmelidir. Kolon ve kirişler dahil olmak üzere tüm cepheler, çatı, tavan ve döşemeler TS 825’e göre uygun kalınlıktaki ısı yalı- tım malzemeleri ile yalıtılmalı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri, yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.

 

 

Yanlış: “32 kg/m3 mantolama levhası ile yapılan uygulamada bina nefes almaz.

Doğru: Mantolama levhasının nefes alıp almama durumu tespiti için su buharı difüzyon direnci katsayısı değeri (µ) gerekli bir şarttır. EPS sistemlerde bu değer 20-40 arasında iken, XPS levhalarda ise 80’dir. Sd (Su buharı difüzyon direnci)= µ X d (kalınlık)’tır. İstenen kalınlık ve malzeme türüne göre hesaplamalar yapıldı- ğında, standartlarda belirtilen 1000 m ve 1500 m gibi değerlere ulaşılamayacağı açıktır. Bu nedenle XPS, EPS ve mineral yün (camyünü ve taşyünü) malzemeleri hava almaktadır ve tüm bu malzemelerin ısı yalıtımında kullanılmasında nefes alma açısından sorun yoktur.

 

 

Yanlış: Dıştan ısı yalıtım yapılması binanın nefes almasını engellemektedir. İçten yapılması daha iyidir.

Doğru: Binalarda dıştan yalıtım (mantolama) kolon ve kirişlerin de yalıtılmasını sağladığından donatı korozyonunu da önlemektedir. Isı köprüleri de ancak dıştan ısı yalıtımı ile sağ- lanabilir. Tüm ısı yalıtım malzemeleri buhar difüzyonu olan ürünlerdir.

 

 

Yanlış: Uygulama kalınlığı dikkate alınmadan sadece ısı iletkenliğinin belli bir değerin altında olduğuna bakılarak ince katmanlarla yeterli ve etkili ısı yalıtımı sağlanabilir.

Doğru: Isı yalıtımında lambda olarak bilinen ısı iletkenlik özelliği tek başına yeterli olmayıp, kullanılan ürünün doğru kalınlıkta olması da büyük önem arzetmektedir.

 

 

Yanlış: XPS ve EPS uygulandıktan sonra gaz çıkarıp sağlığımızı olumsuz etkiler.

Doğru: Hem XPS hem de EPS’de şişirme ajanı olarak gaz kullanır ve bu gaz ısı yalıtım levhasından difüzyon ile uzaklaşır. İnsan sağlığına olumsuz etki yapacak bir durum söz konusu değildir. Bu ürünlerde CE belgesinin olması çevreye ve insana en az zararı veya hiç zararı olmadığı, yapı malzemeleri yönetmeliğine ve CE yönetmeliğine uygun olduğu anlamına gelmektedir.

 

 

Yanlış: Dış cephe ısı yalıtımında artık XPS kullanılmıyor.

Doğru: Dış cephe mantolamada ürün tercihi, uygulanma yapılacak binanın türü, kalite, standartlara uygunluk, kalınlık unsurları göz önünde tutularak yapılmalıdır. Gerek XPS, EPS gerekse mineral yünler (camyünü, taşyünü) gibi ısı yalıtım malzemeleri sistem standartlarına uygun olarak üretildikleri takdirde kullanılmalarında hiçbir sakınca yoktur.

 

 

Yanlış: Isı yalıtımında % 50 tasarruf sağlanmaz.

Doğru: Isı yalıtımı uygulanmış veya uygulanmamış yapıların enerji kullanım değerleri TS 825’te hesaplanabilmektedir. TS 825’e göre uygun kalınlık ve detayda ısı yalıtımı yapıldı- ğında %50 veya daha üstü tasarrufa ulaşmak mümkündür. Kalınlıkların artırılması durumunda bu oran daha da artmaktadır.

 

 

Yanlış: Mineral yünler (camyünü ve taşyünü) su emer yalıtım yapamaz.

Doğru: Dış cephe ısı yalıtımında kullanılan lifli malzemeler doğru detay ile çözümlenir, suya maruz kalmayacak şekilde uygulama bitirilir ise elbette kullanılabilir. Mineral yünlerin (camyünü ve taşyünü) üretim teknolojisi sayesinde su emiciliği düşürülebilmektedir. Ayrıca mantolama sistemi kompozit bir sistem olduğu için taşyünü üzerine uygulanan ince sıva ve son kat su itici boya-sıva sayesinde yüzeye gelen su son katta çatlama/kırılma olmadığı sürece taşyününe ulaşamaz.

 

 

Yanlış: Tek tek seçilerek ısı yalıtım paketi oluşturulabilir, daha kaliteli ve uygun fiyat olur.

Doğru: Sistem içindeki ürünlerinin kalitesi ve birbiriyle uyumunun sağlanması önemlidir. ETAG 004, TS EN 13499, TS EN 13500 gibi mantolama sistemi kalite belgeleri sistemi oluşturan ürünler ile sistemin bütününe verilir, bu belgelere sahip ısı yalıtım paketlerinin kullanılması önerilmektedir. Bu şekilde sistemin ömrü uzamaktadır.

 

 

Yanlış: Sadece dış duvarlara yapılan ısı yalıtımı yeterlidir.

Doğru: Bir binada tüm cepheler ile birlikte, döşeme ve çatıya da ısı yalıtımı uygulanmalıdır. Sanıldığının aksine ısı kayıpları veya kazançlarına, sadece cephede değil çatı ve döşemeden iletilen ısı da önemli ölçüde neden olmaktadır. Binanın zemini donatılı beton elemanı oldu- ğundan zemin, ısı köprüsü etkisi gösterir ve bina kolonlarından çektiği ısıyı hızlı bir şekilde toprağa ileterek ısı kaybına sebep olur. Diğer yandan bina içerisinde ısınan hava da fiziksel olarak daha yükseğe, çatı katına yükseldiğinden çatıdan ısı kayıpları da fazla olmaktadır. Kat aralarında düz plak döşeme yerine yalıtım sağlayacak yapı elemanları kullanılmalı, çatı katlarının döşemeden veya mertek seviyesinden ısı yalıtımı yapılmalıdır. Ayrıca pencerelerin iklim bölgesine göre doğ- rama ve çift cam olarak doğru seçilmiş olması gerekmektedir.

 

 

Yanlış: Her gri ve beyaz EPS levhanın yalıtım değeri aynıdır.

Doğru: Hem gri hem beyaz EPS levhaların yalıtım değerleri kullanılan hammaddeye ve üretim prosesine göre değişiklik gösterir.

 

 

Yanlış: Cepheye BTB, PVC, alüminyum vb. kaplama malzemeleri yaptırdıktan sonra ısı yalıtımı uygulamaya gerek yoktur.

Doğru: Söz konusu malzemeler ısı yalıtım malzemeleri değildir, bunlar iletkenliği yüksek malzemelerdir, hiçbir yalıtkanlık özelliği yoktur, bunlarla ısı yalıtımı yapılamaz. Isı yalıtım malzemesi lambda değeri 0,065 w/Mk dan düşük olan malzemelerdir.

 

 

Yanlış: Cam ile daha iyi ısı yalıtımı sağlamak için cam kalınlığını artırmak gerekir.

Doğru: Cam kalınlığının artmasının tek başına ve her koşulda ısı yalıtımına katkısı yoktur. Ancak cam alanı büyüdükçe, cam kalınlıklarının artırılması gerekir. Diğer yandan da ısı yalıtımı, yalıtım camları ile sağlanır. Tek cama göre, standart yalıtım camı, ısı kayıplarını yarı yarıya azaltır. Ancak camla daha etkin yalıtım ve enerji tasarrufu, ısı kontrol kaplamalı (LowE) camlar ile üretilen yalıtım camları ile sağ- lanır. Standart yalıtım camına göre ısı kontrol kaplamalı (Low-E) yalıtım camı üniteleri ısı kayıplarını yarı yarıya azaltır.

 

 

Yanlış: Her koşulda üçlü (çift ara boşluklu) yalıtım camları daha iyi ısı yalıtımı sağlar.

Doğru: Düzcamlarla oluşturulmuş üçlü (çift ara boşluklu) yalıtım camlarının, ikili (tek ara boşluklu) yalıtım camlarından daha iyi ısı yalı- tım sağlaması için bazı şartlar gerekmektedir. Bu nedenle ikili ya da üçlü yalıtım camlarında kullanılan camların özelliği, bu iki kullanımın birbirine göre daha iyi ısı yalıtım sağlamasında belirleyici rol üstlenmektedir. Sonuç olarak, üçlü yalıtım camlarının daha iyi ısı yalıtım sağlaması için bünyesinde 2 adet ısı kontrol kaplamalı (Low-E) cam kullanılması (2. ve 5. yüzeylerde) gerekmektedir. Böylelikle bu camlar standart ikili yalıtım camı ünitelerine göre %77, ısı kontrol kaplamalı (Low-E) ikili yalıtım camı ünitelerine göre ise %45 oranında ısı tasarrufu sağlar.

 

 

Yanlış: Low-E kaplamalı yalıtım camları pahalı olduğu için standart yalıtım camları tercih edilmelidir.

Doğru: Low-E kaplamalı yalıtım camlarının tercih edilmesi, gelecekte elde edilecek kazanç- lara yönelik bir tür yatırım özelliği taşımaktadır. Bu camlar için ilk yatırım aşamasında sağlayacağı faydaya oranla düşük miktarda yapılan ek harcama, enerji giderlerinden sağlanan tasarrufl a 1-2 yılda (kullanıldığı iklim bölgesine göre) geri kazanılmakta, binanın kalan ömrü boyunca da kazanç sağlanmaya devam edilmektedir.

 

 

Yanlış: EPS ısı yalıtım levhası, XPS ısı yalıtım levhasından daha iyi bir ısı yalıtım malzemesidir veya XPS ısı yalıtım levhası, EPS ısı yalıtım levhasından daha iyi bir ısı yalıtım malzemesidir.

Doğru: Aslında doğru yerde, doğru detaylarla kullanıldığında her ikisi de ısı yalıtım malzemeleridir. İşin aslı, uzun ömürlü, amaca hizmet eden ve en önemlisi ekonomik değeri olan ısı yalıtım malzemelerinin (EPS, XPS, mineral yünler (Camyünü ve taşyünü), PU, perlit, foamglass vb.) hepsi güncel ve doğru malzemelerdir.

 

 

Yanlış: XPS ısı yalıtım malzemesi kanserojendir; yapılarda kullanılmaması gerekir.

Doğru: XPS, EPS, PU, mineral yünler (Camyünü ve taşyünü) vb. tüm ısı yalıtım malzemeleri sağlığa zararlı değildir. Bu ürünlerde CE belgesinin olması çevreye ve insana en az zararı veya hiç zararı olmadığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle CE belgeli ürünlerin tercih edilmesi önerilmektedir.

 

 

Yanlış: Isı yalıtımı ile sadece yakıt tasarrufu sağlanabilir.

 

Doğru: Isı yalıtımı yakıt tasarrufunun dışında yazın enerji tasarrufu da sağlar, binayı dış etkilere ve korozyona karşı korur, binanın değerini artırır ve sağlıklı ortamlar oluşturur. Ayrıca daha az karbon salımı gerçekleştirerek, çevreye olumlu katkı sağlamaktadır.

 

 

Yanlış: Isı yalıtımı yaptırırken en ucuz teklif veren firma seçilmelidir.

Doğru: Isı yalıtımı yaptırırken malzeme kalitesi ve fi rma referansları, gerek uygulayıcı gerekse üretici fi rmaların diğer ayrıcalıkları göz önünde bulundurulmalı, bu şartları sağlayan firmaların içinde en uygunu seçilmelidir.

 

 

Yanlış: Isı yalıtımında yalnızca kalınlık artıkça tasarrufta aynı oranda artar.

Doğru: Binada tek ısı kayıp olan yerler duvarlar değildir. Camlar, çatı ve bodrum gibi diğer ısı kayıpları engellenmezse tasarruf, kalınlıkla aynı oranda artmaz.

 

 

Yanlış: Mantolama binalarda dekoratif amaçlı yapılmaktadır.

Doğru: Dış cephe mantolama, ısı yalıtımı amacı ile yapılmaktadır. Binaların yenilenmesi dolayısı ile güzelleşmesine de katkı sağlamaktadır.

 

 

Yanlış: Renovasyon işlerinde çevre şartlarından kirlenmiş yüzeylerde, başka işlem yapılmadan direkt çimento esaslı ürünle yapıştırma yapılabilir.

Doğru: Bu tür yüzeylerde uygulama öncesi su jeti ile kirli ve zayıf yüzeyler, yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sonrasında uygulama işlemi yapılmalıdır.

 

 

Yanlış: Renovasyon işlerinde cephedeki yağmur iniş boruları, klimalar, demir doğ- ramalar sökülmeden işlem yapılabilir.

Doğru: Uygulamanın sağlıklı olması ve daha sonra müdahale edilmesine yönelik bu birimler sökülüp mantolama yüzeyine taşınmalıdır.

 

 

Yanlış: Renovasyonlarda teknik inceleme yapmadan imalat yapılabilir.

Doğru: İleride sıkıntı yaşanmaması için, uygulamaya başlamadan evvel çatı, zemin vb. noktalarda teknik inceleme yapılarak sorunlar tespit edilmeli ve gerekli onarımlar yapılmalıdır.