Mantolama Uygulamalarında Apartman Yöneticisinin, Site Yönetiminin Kanuni Sorumlulukları

Mantolama Uygulamalarında Apartman Yöneticisinin, Site Yönetiminin Kanuni Sorumlulukları

Mantolama Uygulamalarında Apartman Yöneticisinin, Site Yönetiminin Kanuni Sorumlulukları

Mantolama uygulamalarında apartman, site yönetimleri, yöneticilerinin kurumsal statüde uygulayıcı firma ile çalışmaları çok önemlidir. Aksi tercihlerde olası bir iş kazası durumunda şahısları olarak içinden çıkılamaz bir sorunlar yumağının tam ortasında kalırlar.

Mantolama uygulamaları yüksek risk gurubunda iş kalemleri içinde yer almaktadır. Doğru firma tercihleri, doğru iş sözleşmeleri, kurumsal kimlikler olmadığı uygulamalarda yönetici bu yüksek riskleri şahıs olarak yüklenmek mecburiyetinde kalır. İş kazalarının ciddi maddi yükümlülükleri, manevi sorumlulukları vardır.

Ülkemizde, 30 Haziran 2012’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu resmi gazetede yayınlanmıştır. Kanun 1 Ocak 2014’den itibaren yürürlüğe sokulmuştur. Bahsi edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun da işler için, faaliyet alanlarına göre tehlike sınıfları belirlenmiştir. Bu sınıflara göre kanunda yerine getirilmesi gereken bir sıra uygulamaları mecbur kılmıştır.  Isı izolasyon iş kalemi altınca cephe işleri, iskeleli mantolama uygulaması çok tehlikeli sınıfa giren bir uygulama olarak listelenmiştir. Kanun esasları gereği mantolama uygulaması yapan firmaların alması gereken ciddi tedbirler uyması gereken ciddi yükümlülükler vardır.

Mantolama uygulamalarında apartman yönetimi, apartman yöneticisi olası iş kazalarında sorumlu mudur? 

Mantolama uygulamalarında sorulması gereken öncelikli soru şudur: İşveren kimdir? Yönetim, yönetici mantolama işini kurumsal herhangi bir kimlik taşımayan ‘usta’ tabirli ekip ile yapıyorsa bu durumda apartman yönetimi işveren konumundadır. İşveren olarak kanunun 6331 sayılı maddesi ve ilgili yönetmeliklerin işveren için tanımladığı tüm yükümlülükleri a dan z ye yerine getirmek zorunluluğu tamamen işveren yani apartman yöneticisi, site yönetimine aittir. Bu tür firma tercihleri yönetici açısından en büyük yanlıştır. Kanunun ağır yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde yönetici ve yönetimler şahsen sorumlu durumda kalmaktadırlar. Çok ciddi hapis ve para cezaları ile karşılaşmaktadırlar. Bir ötesinde olası iş kazası olması durumunda, apartman yöneticileri, site yönetimleri çok ciddi maddi ve manevi tazminatlarla şahsen cezalandırılmaktadır. Yönetici bu aşırı yüksek risk i tek başına üslenmektedir. Gerçekten bu yapılabilecek en büyük bir hatadır.

Ağır, çok riskli iş gurubunda yer alan mantolama uygulamalarında yönetimin yapması gereken ilk ve en büyük doğru kurumsal kimlik taşıyan firmalar ile anlaşmaktır. İş güvenliği açısından apartman yöneticisi, site yönetimi için bundan başka çözüm yoktur.

Mantolama uygulaması kurumsal şirket kimliği taşıyan firmaya verilmelidir. Bu durumda sözleşme ile bu firma İşveren konumuna geçmektedir. Yönetici, yönetim kanunun işveren e yüklediği sorumluluktan kurtulmaktadır. Seçilen firmanın işveren olarak anılabilmesi için:

Mantolama firmasının kurumsal resmi kimliğinin olması, ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış olması

  • Firmanın S.G.K kaydı bulunması.
  • Firma faaliyet alanının inşaat, ısı izolasyon/mantolama olarak kayıtlı olması
  • Firma ile yönetimin geçerli bir, eser sözleşme yapmış olması
  • Firmanın sahada çalışanlarına sigorta girişi yapması
  • Firma çalışanlarının iş çok tehlikeli statüde olduğu için, kanun gereği Ağır İş Sağlık Raporlarının, belgesinin olması
  • Firma çalışanlarının iş iskele çalışması gerektirdiği için, kanun gereği olduğu için Yüksekte Çalışabilir belgesi olması
  • Firma çalışanlarının iş çok tehlikeli statüde olduğu için, kanun gereği bakanlık onaylı Ustalık Belgelerinin olması
  • Mantolama firmasının çalıştığı bir bakanlık kayıtlı OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) firmasını olmalı

Bu listeli hususlara dikkat edilirse sözleşme gereği mantolama firması tüm sorumlulukları üslenir ve ‘İşveren’ olarak anılır. Firma seçiminde hata yapılır ‘usta’ tabir edilen şahıslarla mantolama işi yaptırılma yoluna gidilirse olası bir iş kazası durumunda maddi ve manevi yükümlülüklerden apartman, site yöneticisi şahsen sorumlu olacaktır. Bu kaçınılması gereken hiç istenilmeyen bir durumdur.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir