Mantolama Söküm Firmaları

Mantolama Söküm Firmaları

Mantolama Söküm Firmaları

Mevcut mantolamanın sökümü istenilebilir. Bu ayrı uzmanlık isteyen bir cephe uygulamasıdır.

Firmamız bu konuda lider, çok yeterli, deneyimli, konusunda uzman bir firmadır.

 • Söküm öncesi mutlaka bir söküm planı yapılmalıdır. Bu plan detayları işveren, apartman yönetimi ile paylaşılması süreç yönetimi açısından önemlidir. Bu paylaşımda; uygulama süreleri, olası hasarlar, çıkacak sorunlar, iş planı, organizasyon şema ve detaylı konuşulmalıdır. Bu paylaşımlar açık yüreklilikle işin başında yapılmazsa, mantolama sökümü gibi çok ağır tonajlı bir yıkım-söküm işinde, sürecin sonunda müşteri memnuniyeti yakalanamaz.
 • Bu planlamada sökümden çıkan çok yüksek tonajlı malzemenin yapıdan nasıl uzaklaştırılacağı mutlaka düşünülmelidir. Pek çok binada bu malzemeler bir avlu benzeri kapalı alana düşmektedir. Bu durumda makine-kamyon binaya yaklaşamadığı için çok yüksek oranda adam saat çalışması söz konusudur. Benzer şekilde pek çok binada peyzaj, bitkiler, çitler, aydınlatma, sulama vb nedenlerle binanın pek çok cephesine makine-kamyon ulaşımı yoktur. Bu konuya dikkat edilmelidir. Söküm maliyetlerini hesap edilmemiş şekilde % 40 oranında arttırabilir.
 • İskele den 10 m uzaklıktan itibaren şantiye alanı sayılmalı ve insan giriş çıkışına kapatılmalıdır. Önleyici set-barikat ve levhalar konulmalıdır.
 • Her mantolama ekibi söküm yapamaz. Ekibin kendisini de kalibre etmesi açısından sözleşme öncesi ekip kılavuz bir bölgede test edilmelidir. İlk konuşulan işçilik fiyatlarında bu ekip-iş kalibrasyonu sonucu değişim talepleri yaşanabilir.
 • Mantolamada sökülen parçalar çok katmanlı fakat bütün çalışan birbirini tutan malzemelerdir. Özellikle fileli elemanlar olduğu için zaman zaman 1, 1,5 m2 lik parçaların cepheden serbest düşeceği önceden hesaplanmalıdır. Bu malzemelerin yer çekimi etkisinde kazanacağı ivme nedeniyle, ilk tahminin ötesinde bir tahrip gücü vardır. Bu düşünceye uygun tedbirlerin en başta alınması gerekir.
 • Söküm içinpiyasada satılın mevcut raspalar zayıf kalacağı kesindir. 3 mm sac ile tutacağı çelik boru olan sökü elemanları metal atelyelerinde önceden yaptırılmalıdır.
 • Çıkan malzeme çuvallanmalıdır. Sökülen parçalar fileli olduğu için boyutları şekilsiz ve büyük olacaktır. Çuval boyutu piyasa tabiri “çay çuvalı” denilen 130 cm altına inmemelidir.
 • Söküm malzemelerinin rüzgardan dağılmaması için file tedbirleri alınmalı ve gerekiyorsa ıslatma yapılmalıdır
 • Söküm yukarıdan aşağıya doğru yapılmalıdır
 • Sökümde çıkan malzemeler iskale kalaslarında haddinden fazla birikerek iskele hesabı dışı yüklemelere sebep olacaktır. Tedbir alınmalıdır
 • İskeleler söküm süresinde düzenli olarak temizlenmeli biriken malzemeler yere dökülmelidir
 • İskelelerden yere dökülen malzemeler çok kısa sürede öbeklenecek ve iskele ayaklarını malzemeye gömecektir. İskele altında zemin malzemesi düzenli uzaklaştırılmalıdır
 • Söküm malzemesi EPS veya XPS olacaktır ve çok yüksek yanıcılığı vardır. Özelliklede yazın söküm yapıldığı düşünülürse bu malzemelerin pencere altlarından her gün düzenli uzaklaştırılması en önemli konudur.
 • Yangın, sökülen parçalara sigara izmariti vs ulaşmaması, bu uzaklıklarda değolanması en önemli konudur.
 • Depolama çuvallara konularak yapılmalıdır yoksa tüm peyzaj alan rüzgar etkisiyle bu malzemelerle kaplanır.
 • Sökümde söküm altı peyzaj alanı ve sulama, aydınlatma sistemleri, direkler, cephe her tür emiş, egzos menfezler, kamalyeler, pergoleler, çevre çitler, ağaçlar, doğalgaz hatları, paratoner inişleri, yağmur uzaklaştırma sistemleri, pencereler, pervezlar, klima üniteleri, paslanmaz ve alüminyum elemanlar paving betonları, mermerler, süpürgelikler, kapılar, büyük zeminden başlayan vitrinler, camlar vb. hasar görecektir. Söküm öncesinde mutlaka tedbir alınmalıdır.
 • Sökümde çok toz çıkacağı düşünülmeli ve ekipler maske ile çalıştırılmalıdır.
 • Cephe elemanlarına bahsi geçen zararlar 2 çeşittir. Parçaların ilk düşmeleri bu elemanlara zarar verebilir. Mantolamada sökülen parçalar çok katlı, birbirini tutan, fileli elemanlar olduğu için zaman zaman 1 m2 lik parçaların cepheden serbest düşeceği hesaplanmalıdır. Bu malzemelerin yer çekimi etkisinde kazanacağı ivme ile bir tahrip gücü vardır.
 • 2-3-4 kat yukarıdan düşen parçalar alt kat iskele kalaslarını yamultacaktır. Bu kalaslar ayrıca bu nedenlerle çift yapılmalı ve her gün mutlaka boşaltılmalıdır
 • En önemlisi çalışan güvenliğidir. Cephe iskelesinde çalışanlar tek sıra çalıştırılmalı ve mutlaka baret, eldiven, gözlük, özelikle nefes için maske, çelik burun ayakkabı ve güvenlik halatı kullanmalıdır.
 • Mantolama söküm işi inşaat sektöründe karşılaşılabilecek iş güvenliği işçi sağlığı açısından en yüksek riskli iş kalemidir. Ekipler mutlaka oryantasyondan geçirişmeli ve ustalık belgesi, yüksekte çalışabilir belgesi, ağır iş raporu belgesi olmayan bunun yanında evrak eksiği olan hiç kimse hiçbir nedenle iskeleye yaklaştırılmamalıdır.
 • Sökümden çıkan malzemeler inşaat atığı olarak değerlendirilmezler. Pek çok döküm sahası bu malzemeleri kabul etmez. Mutlaka önceden döküm sahası araştırması, fiyatlaması yapılmalıdır. Tedbir alınmadığında umulanın çok üstünde bir döküm gider kalemiyle karşılaşılması çok muhtemel bir durumdur.
 • Şantiyede uzun süre depolanması gereken söküm malzemeleri yangın tehlikesine karşı her gün düzenli ıslatılmalıdır.
 • Söküm çuvallanarak kamyonlara yüklenmeli ve kamyon ustu branda ile mutlaka kapatılmalıdır.
 • Önemli bir husus olarak mantolama sökümü yapılmış bina cephesinde levha yapıştırma harç öbeklerinin kalacağını ve pek çok yerde duvar elemanlarının lokal kırılarak manto ile söküleceğinin mutlaka düşünülmesi gerekir. Bu durumda yeni yapılacak mantolama için ısı yalıtım levha yapıştırıcı metrajı %100 e kadar artacaktır. Bu önemli bir kaçınılmaz maliyet kalemi artışı olarak keşif bedeline yansıyacaktır.
 • Söküm ve malzemenin uzaklaştırılması projeye bağlı olmakla birlikte mutlaka mantolama sürecini ciddi anlamda uzatır. Bu İşveren ile süreç öncesinde paylaşılmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir