51.png

 

 

Isı Yalıtım, Mantolama Sözleşmesi

Isı yalıtım uygulamaları için yapılacak sözleşmeye ve ödemelere ilişkin  hukuki süreçlerde danışmanlık milton yapı hukuk danışmanları tarafından ücretsiz verilmektedir.

 

İşveren ( konut yönetimi ) ile yüklenici firma arasında yapılacak uygulamalara ilişkin  ısı yalıtım sözleşmeleri sözleşme hukuku çerçevesindemutlaka imzalanmalıdır. Bu sözleşmede yapılacak uygulama ve diğer şartlar açıkça belirtilmelidir ve ileride oluşması muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçebilecek nitelikte olmalıdır. 

 

ISI YALITIM SÖZLEŞMELERİNDEKİ GENEL MADDELER

 

 • TARAFLAR : İşveren ve yüklenici firmanın unvanı, açık adresi ve sözleşmenin imzalandığı tarih yazılı olmalıdır.
   

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU :  Yapılacak uygulamanın niteliği ve uygulamanın yapılacağı binanın adresi yazılmalıdır.
   

 • İŞİN CİNSİ : Isı yalıtım uygulamasında kullanılacak ısı yalıtım malzemeleri ve eğer varsa ısı yalıtımı dışındaki ek uygulamalar yazılmalıdır.
   

 • KULLANILACAK MALZEME : Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde T.S.E. şartlarına uygun malzeme kullanılacağı açıkça belirtilmelidir. Standart dışı malzemelerin yalıtım kabiliyeti ve malzeme ömrü belirsiz olduğu için bu madde sözleşmeye mutlaka eklenmelidir.
   

 • SÖZLEŞME BEDELİ / SABİT FİYAT GARANTİSİ : Yüklenici firma mantolama uygulamasını her şey dahil olarak yapmakla yükümlüdür. Hiçbir şekilde fiyat artışı vb. gibi taleplerde bulunamaz. Bazı firmalar işe başladıktan sonra malzeme fiyatları arttı diyerek ek ücret talebinde bulunabilir, bu maddeyle yüklenici firmanın ilave bedel istemesinin önü kapatılır. Yapılacak işin miktarının artması hariç herhangi bir ek ücret talep edilemez.
   

 • ÖDEMELER :  Kat malikleri tarafından yapılacak ödemelerin hangi ödeme seçeneklerine göre ve zaman aralıklarına göre alınacağı açık olarak yazılmalıdır. 
   

 • SÖZLEŞME EKLERİ : Eğer varsa mantolama sözleşmesinin ekleri ( ödeme seçenekleri, teknik şartnameler vb. ) yazılmalıdır. 
   

 • İŞİN SÜRESİ : Isı yalıtım uygulamasının hangi tarih ve şartlara bağlı olarak başlayacağı ve bitirileceği yazılı olmalıdır. İşin gecikmesi durumunda yüklenici firmanın yükümlülüklerinin da yazılı olduğu maddedir.
   

 • TARAFLARIN SORUMLULUKLARI : İşveren ve yüklenici firmanın sözleşmeden doğan sorumlulukları açıkça yazılmalıdır.
   

 • İŞÇİ HAKLARI : Yüklenici firmanı ısı yalıtım uygulamasında çalıştırdığı tüm personelin haklarını muntazaman ödemekle yükümlü olduğu sözleşmede belirtilmelidir.
   

 • İŞ KAZALARININ SORUMLULUĞU : İş güvenliği konusunda yüklenici firmanın yükümlülükleri açıkça belirtilmelidir. 
   

 • İŞ MİKTARININ ARTMASI : İşveren ısı yalıtım sözleşmesinde yer almayan fakat bina için gerekli olduğunu düşündüğü imalatları iş başlangıcından sonra da ödemesini yapmak kaydıyla talep edebilir. 
   

 • NAKLİYELER : Sözleşmede belirtilen tüm imalatların malzemelerinin nakliyesi yüklenici firmaya aittir, işverenin nakliye için ödeme yapmayacağı sözleşmede belirtilmelidir.
   

 • ERKEN BİTİRİME : Yüklenici firmanın imalatını sözleşme süresinden önce bitirdiğinde herhangi bir ek ücret veya bonus talep etmeyeceği sözleşmede belirtilmelidir.
   

 • İHTİLAFLARIN HALLİ : İşveren ile yüklenici firma arasındaki ihtilafların hangi ilin mahkemelerinde çözümleneceği yazılmalıdır.

Yukarıdaki maddeler mantolama uygulamalarında kullanılan sözleşmelerin genel maddeleri olup, konut yöneticilerini bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. 

 

Her şirket yapılacak uygulamanın tipine göre farklı sözleşme maddeleri kullanabilir, mantolama yaptırmadan önce ısı yalıtım sözleşmesinin maddelerini okumanızı ve karar aşamasında göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.