Mantolama mı? Kentsel Dönüşüme Gı̇rı̇p Bı̇nayı Yıkıp Yenı̇den Yaptırmak mı?

Mantolama mı? Kentsel dönüşüm mü? Apartman, site yönetimlerinin mantolama karar aşamasında yaşadığı bir diğer tereddüt ise 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi (Kentsel Dönüşüm) yasasından faydalanarak yapıyı yıkmak ve yeniden yaptırmanın doğru bir karar olup olmayacağıdır. Kentsel dönüşüm süreci hemen başlatılacak bir binada mantolama yaptırmak lüzumsuz bir harcama olacaktır. Site sakinlerinin bir kısmı mantolama kararı alınması aşamalarında yerinde bir görüş olarak yapının yıkılıp yeniden yapılması alternatifinin de değerlendirilmesini isteyebilmektedir. Bu sık karşılaşılan bir durumdur. Mantolama yaptırmak istenilen binalar işin tabiatı gereği belli bir yaş almış binalardır. Bu yapıları yerinde mantolama tespiti için incelediğimizde bir kısmının gerçekten yapısal kullanım ömürlerini tamamlama noktasında olduğu görmekteyiz. Milton için bu yapıların mümkünse bir an önce yıkılıp yeniden yapılması doğru olandır. Kentsel dönüşüm ve mantolama uygulaması arasında tereddüt yaşayan diğer kalan kısım yapılarda ise kullanım ömürlerinin tamamlanmadığı ve hatırı sayılır bir hizmet ömürleri olduğu görülmemektedir. Bu konut yönetimlerinin ise mantolama kararı almaları doğru seçim olacaktır.

Bir hassas nokta ise kullanım ömrünü tamamlamış olan yapılarda özellikle maddi sebeplerden dolayı yıkıp yeniden yapılmasının mümkün olamamasıdır. Bu durumdaki yapılarda çok sık karşılaşılan bir durum, imar durumlarının izin verdiği emsal inşaat alanları mevcut hali hazır yapıdan bile az olmasıdır. İnşaat firmaları lokasyon ne kadar kıymetli olursa olsun yıkıp yapmak için bu binalara teklif sunamamaktadırlar. Kat malikleri binayı yeniden inşa etmek istediklerinde bu uygulamayı ücreti karşılığı yaptırmak mecburiyeti ile karşılaşmaktadırlar. Bir hesap olarak, piyasa rayiçlerinde ödenmesi gereken değer; 100 m2 bir daire için kullanılmayan alanların (çatı kat, bodrum kat, ortak mahaller, merdivenler vb.) kat sahipleri tarafından paylaşılarak ödeneceği düşünüldüğünde 100×1.26 = 126 m2 için ödeme yapılması gerekmektedir. Birim inşaat maliyeti ( müteahhit karı dahil) 1600 TL/m2 alındığında kat maliklerinin kendi binalarını kendilerinin yaptıracağı böyle bir durumda 100 m2 daire sahibi olmak için müteahhide 126 x 1600 TL = 201.600 TL ödeme yapması gerekecektir.

Kullanım ömrü tamamlanmış binaların bir kısmında uygulamada bu rakamı düşürmek mümkün olabilmektedir. Gerek imar durumu izin verdiği, gerekse kat malikleri mevcut dairelerinden küçük dairelere razı olabildiği için müteahhit firmaya, tüm inşaat yapım masrafını karşılamasa bile kat malikleri lehine maliyetlerinden düşebileceği fazla daire bırakılabilmektedir. Bu durumda konut sahibini,n ödeyeceği tutar düşmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir