Mantolama, Isı Yalıtımı Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mantolama, Isı Yalıtımı Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mantolama, Isı Yalıtımı Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mantolama uygulama süreci başlatılırken bilinmelidir süreçte doğru alınması gereken kararlar 3 ana başlıktan oluşacaktır.

 • Mantolama uygulayıcı firmanın seçilmesi
 • Mantolama, ısı yalıtımı tipinin, detay çözümlerinin seçilmesi
 • Mantolama, ısı yalıtımı malzemelerinin doğru seçilmesi
 • Mantolama uygulamasının süre/kalite/maliyet disiplinlerinde yönetilmesi

Mantolama uygulayıcı firmanın seçilmesi

ilk seçilmesi gereken doğru ısı yalıtım, mantolama uygulayıcı firmasıdır. Firma için belirleyici olan öncelikli kıstaslar şunlardır.

 • Mantolama firmasının kurumsal yapısı

Kurumsal kimliği olmayan sokak arası ekiplerle başlatılan mantolamanın apartman yönetimine özellikle maddi manevi çok sorun çıkartma olasılığı yüksektir.  Kurumsal kimlik firmayı yönlendirmenizi kolaylaştıracaktır. Kurumsal kimliği olmayan şahıs-kişilerle haklı olduğunuz maddi bir çatışma halini aşmanız çok yıpratıcı olacaktır. Yönetimin en çok dikkat etmesi gereken husus budur.

 • Mantolama firmasının mali gücü

Firma mali gücü uygulama kalite, süresini olumlu etkiler.

 • Mantolama firmasının deneyim, referansları

Güçlü bir referans stoku firmanın kurumsal kimliğinin de bir gösterimidir

 • Firmanın ekip kalitesi ve ekip sürekliliği

Uzun yıllar kendi sigortası altında aynı ekipleri çalıştıran firmaların tercih edilmesi doğru olacaktır.

 • Mantolama firmasının ‘6331 İş Güvenliği İşçi Sağlığı’ esaslarına uyumu

Mantolama Ağır İş Gurubunda bir inşaat faaliyetidir. Çok ağır İş Güvenliği, İşçi Sağlığı esasları geçerlidir. Piyasada % 95 firma bu kurallara uygun hareket etmez. Bu Apartman Yönetimi (İşveren ) için görünmez büyük bir sorundur. Bir iş kazası durumunda İşveren statüsünde apartman yönetimi, apartman yöneticisi iş kazasından sorumlu duruma düşer. Apartman yönetimi, apartman yöneticisi İşveren statüsünde olduğu için iş güvenliği kurallarına uyumu kontrol etme veya kontrol ettirme sorumluluğu altındadır. Bu açıdan firma seçimi elzem önemlidir.

 • Firmanın malzeme ve işçilik garantileri

Mantolama, ısı yalıtım firmasının, yaptığı mantolama uygulamasının her aşamasında kullandığı malzemeler ve işçiliği sözleşmesine uygun olmalıdır. Bunu temin için firma eser sözleşmesinde görünen ve görünmeyen kusurlara uygun garantileri yazılı vermelidir.

Mantolama, ısı yalıtımı tipinin, detay çözümlerinin seçilmesi

Isı yalıtımı geniş bir konudur. Apartman, site yönetimi, yöneticileri öncelikle mantolama, ısı yalıtım kararını almalıdırlar. Doğru uygulayıcı firma seçiminden sonra bu firmayı süreç yönetimine etkin olarak katmalı, sürecin yönetilmesinde bir çözüm ortağı haline getirmelidirler.

 • Firmadan mantolama uygulamasına yönelik olası malzeme, uygulama alternatifleri istenilmelidir
 • Firma ile uygulama, detay alternatiflerini belirlemek için düzenli toplantı takvimi istenilmelidir
 • Firmadan iş programı istenilmelidir
 • Firmanın ekip yapısına ait çalışan ekip şeması istenilmelidir
 • Firmadan kullanılacak makinaların listesi istenilmelidir.
 • Uygulama süresince rutin haftalık toplantı düzeni istenilmelidir.
 • İş sonunda İş teslimi, iş kabulü esasına uygun yapılmalıdır

Mantolama, ısı yalıtımı malzemelerinin doğru seçilmesi

Isı yalıtım malzemesinin doğru seçilmesi 2 başlık aldın da değerlendirilebilir

 • Yapıya ve yapı detay çözümlerine uygun ısı yalıtımı, mantolama malzemelerinin genel seçimi

Farklı yapılar yanyana dahi olsalar yapısal nedenlerle farklı mantolama, ısı yalıtımı çözümlerine ihtiyaç duyabilirler. Örnek olarak mantolama yapılarak rönovasyon düşünülen 2 yan yana binadan bir tanesi sıva+boyalı diğerinin cam mozaik BTB, BTM kaplı olduğu düşünülürse yeni yapılacak mantolama uygulamasında malzeme ve detay çözümlerinde olağan üstü farklı tercihler kullanılması gerekecektir.

 • Mantolama uygulamasının her alt kaleminde kullanılacak malzemelerin uygun kalitesi

Mantolama uygulaması temel olarak 7 katmanlı bir iştir. Her katmanda uygun kalitede, evsaf ta malzeme kullanılmalıdır. Bu malzemeler doğru fen i olarak yeterli uygulamalarla kullanılmalıdır. Ancak bu durumda bu katmanlar tek bir katman olarak hizmet verir hale gelebilirler.

Mantolama uygulamasının süre/kalite/maliyet disiplinlerinde yönetilmesi

Apartman, site yönetimleri, yöneticileri mantolama uygulamasını bilmek zorunda değillerdir. Öncelikle önemine atfen tekrar belirtmek isteriz ki; pek çok iş te olduğu gibi mantolama, ısı yalıtımı uygulamalarında da doğru firma tercih edilmediği durumda doğru bir süreç yönetimi bir kere hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu önemle bilinmelidir.

İşveren, firmayı iş programı üzerinden süre disiplini altında tutmalıdır.

İşveren işi teslim almalıdır. firmayı iş teslimi esasına uygun olarak kalite üzerinden disiplin altında tutmalıdır

İşveren, firmayı sözleşme şartlarına uygun olarak mali disiplin altında tutmalıdır.

 

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir