Mantolama İmalatları ve Yağmur, Hava Durumu İlişkisi

Yağışlı günlerde, yağmur altında mantolama yapılabilir mi? Mantolama uygulamalarında iş akışı meteoroloji hava tahmin raporlarına göre belirlenmelidir.

Isı yalıtım, mantolama uygulamaları bina cephelerinde, açık havada yapılan, yapım esnasında yağmur, kar, don, rüzgar gibi tabiat etkilerine açık uygulamalardır. Uygulamalar sırasında karşılaşılan olumsuz hava koşulları imalat kalitesini ciddi oranda düşürebilir. Yağmur altında ıslanmış cephe yüzeylerinde ve/veya ıslak malzemelerle uygun olmayan hava koşullarında yapılan mantolama uygulamalarında imalat ömrü 1-2 yıla kadar düşebilir. Mantolama uygulamasını oluşturan katmanlar bu süre sonunda birbirlerinden veya ana yüzeyden ayrılarak kullanılamaz hale gelmektedir.

Mantolamada kullanılan malzemeler ağırlıklı olarak çimento esaslı malzemelerdir Ülkemizde yürürlükte olan TS 1248 standardı; beton dökümü sırasında ortalama sıcaklığın art arda üç gün süre ile 30oC’un üstünde bulunduğu süredeki hava durumu sıcak hava olarak tarif edilmektedir. Sadece sıcak hava değil, bunun yanında harç özelliklerini olumsuz etkileyebilecek düşük bağıl nem, yüksek rüzgar hızı ve güneş ışınları da uygulama sağlığı açısından dikkate alınmalıdır. Sıcak havada oluşan problemlerin çoğunluğu, çimentonun hidratasyon hızının artması ve taze beton karışımındaki suyun buharlaşma hızının artması ile ilişkilidir. Kontrolsüz rüzgar altında yapılan uygulamalarında ise rüzgar çimento esaslı malzemelerin nemini erken alarak rötre sürecini bozacaktır. Malzemelerin mekanik karakterleri değişecek, dayanım değerleri düşecektir. Bu durum mantolama yüzeyinde kılcal çatlaklara neden olarak imalatın orta uzun vadede su almasına neden olacaktır.

Çimento esaslı malzemelerle çalışılırken; ortalama gün sıcaklığının art arda üç gün süre ile + 5 oC’un altına düşmesi TS 1248 standardında soğuk hava olarak tanımlanır. Birbirini izleyen 3 günden uzun bir süre içinde; günlük ortalama hava sıcaklığı 5C’den az ise veya 24 saatlik bir sürenin yarısından daha fazla bir sürede sıcaklık 10C’nin üzerine çıkmıyor ise, bu koşullar da yine soğuk hava koşulları olarak tanımlanmaktadır. Çimento esaslı imalatlarda ortamın sıcaklığı düşünce priz süresi uzar, hidratasyon yavaşlar ve dayanım kazanma hızı azalır, buna bağlı olarak da benzer şekilde çimento esaslı sıva ve yapıştırma harçları soğuk havalarda verim kaybına uğrayacaklardır. Bu olumsuz şartlarda tedbirsiz yapılan mantolama uygulamalarının kullanım ömrü düşecektir.

Mantolama uygulamalarının kalitesi için hava koşullarının ciddi takip edilmesi ve uygulama kalemlerinin bu alınan hava raporlarına uygun yapılması önemlidir.

Meteoroloji kurumundan hava yollarının da kullandığı 16 günlük, 7 günlük, 3 günlük, 1 günlük profesyonel tahmin raporlarının düzenli olarak alınması, tüm mantolama uygulama iş kalemlerinin bu bilgileri kullanarak organize edilmesi gerekir. Bu şekilde tedbirler önceden alınmalı, imalatlarda olumsuz hava koşulları riski ortadan kaldırılmalıdır.

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir