57.png

 

 

Mantolama Dikkat Edilecekler

 • Mantolama  uygulamasında ısıl hesap yöntemleriyle çıkan  doğru kalınlıkta ısı yalıtım levhası kullanılması önemlidir.
   

 • Mantolama uygulamalarında m² başına en az 6 adet mekanik tespit dübeli kullanılması gerekmektedir. milton için bu rakam 8 adet/m2 dır. Bu değer önemlidir. Uygulama ömründe büyük fark yaratır.
   

 • Uluslararası standartlarda malzeme kullanılması önem arz etmektedir. 
   

 • Isı yalıtım levhalarının dizilimleri üretici firmaların  kabul ettiği biçimlerde gerçekleştirilmelidir. Bu doğru dizilim, ısı köprülerinin oluşması engellenmiş olacak ve levhaların rüzgar gibi üstüne gelen yükleri dengeli şekilde dağılmasını sağlayacaktır.

 • İdeal ve istenilen bir sonuç ve en üst tasarrufun sağlanabilmesi için mantolama uygulamalarının mutlaka dış yüzeyden yapılması önemlidir.  Bu sayede yalıtım malzemelerinin ısı depolama özelliğinden yararlanılmış olacak ve yapı tüm dış etkilerden korunacaktır. Konutların iç cephelerinde gerçekleştirilen ısı yalıtım uygulamaları küflenmeye ve rutubete neden olacak. Yaşam kalitesinde istenilmeyen etkiler yaratacaktır. Bu yanlış uygulamalar zamanla binalara yarardan fazla zarar verecektir.

 • Isı yalıtım (mantolama) uygulamasının kalitesi ve verimliliği uygulayıcının personel kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Kullanılan malzemenin kaliteli olması, bunu uygulayan personelin titiz, becerikli ve doğru uygulaması ile bir anlam ifade etmektedir. Uygulama aşamalarının tümü teknik personel tarafından kontrol edilmeli, olası riskler uygulama aşamasında önlenmelidir.