21.png

 

 

Mantolama 10 Soru-Cevap

1-MANTOLAMA NEDİR?

 

Mantolama dıştan ısı yalıtım sistemlerine verilen genel bir isim. Yapılış tekniği bir tür giydirme olması sebebi ile mantolama ismi daha fazla kullanılır hale gelmiştir. Amaç dış ortam ile ısı transfer bağlantısını keserek ısıtma-soğutma amaçlı enerji harcamalarını minimuma indirmektir.

Normalde mantolama ya dışarıdan baktığınızda sıva gibi tek katman gibi gözükür, halbuki Mantolama (ısı yalıtımı) ne kadar da basit gibi gözükse de pek çok ayrıntıları ve uygulama teknikleri olan bir sisteme sahiptir. Mantolama işlemi son kat boya ile birlikte 6 aşamadan oluşur. Her aşamanın sırasıyla yapılması gerekir, bir işlem bitmeden diğerine başlamak doğru değildir. Ayrıca her bir işlemden sonra belli bir zaman geçmesi gerekir, köpükten 1 gün sonra sıvaya, sıvadan bir gün sonra da dekoratif kaplamaya geçilebilir. Boya için de aynı kural söz konusu. Aksi durumda mutlaka kusma olur.

Sadece iyi malzeme veya iyi usta doğru bir uygulama için yeterli değildir, iyi bir malzeme sistemi ve iyi bir ekip ancak bir bütünlük sağlayabilir. Mantolama (ısı yalıtımı) doğru malzemenin doğru ustayla doğru bir şekilde uygulanması halinde iyi bir sonuç verecektir. Ayrıca bununla birlikle kullanılan mantolama malzemesinin paket sistem olması şarttır, kalınlık ise önemli bir kriterdir. Paket sistem olmayan malzemenin kullanılması garanti açısından sakıncalıdır. Yalnız kullanılan mantolama malzemesiniz de mutlaka üreticiden alınması gerekir, malzeme çıkışının fabrikadan direkt şantiyeye olması lazım. Yani adresinizi üretici firmanın veri tabanına mutlaka kaydettiriniz. Normalde 5 yıl olan üretici garantinizi ancak bu şekilde sağlayabilirsiniz ki uygulayıcı da yetkilendirilmişse problem yoktur. Mantolamanız garanti kapsamında demektir.

 

2-MANTOLAMA NASIL YAPILIR?

 

Mantolama uygulaması genel olarak 6 aşamada gerçekleştirilir. Öncelikle, mantolama yapılacak yüzey hazırlanır. Eğer yüzeyde toz ya da yağ gibi yapışmayı azaltacak malzeme varsa bunlar temizlenir. Dökülme ve kabarma olan bölgeler fırçalanır ve temizlenir.

İkinci olarak subasman profilleri yerleştirilir. Su basman profilleri mantolamada kullanılmak istenen enine göre belirlenip yerleştirilir.

Üçüncü olarak ısı yalıtım. levhaları yapıştırılır Kullanılacak ısı yalıtım levhaları cephede tuğla desenli (şaşırtmalı) olarak döşenmeli ve plakaların derzleri bir atlayarak ayni hizada olmamalıdır. Aksi halde fayans metodu ile döşenmiş levhalar bir süre sonra üzerinde oluşacak metrekaredeki yaklaşık 8kg’lik ağırlığın eşit olarak yayılmamasından dolayı düşme riski oluşturabilecektir

 

Dördüncü olarak ısı yalıtım levhaları dübellenir. Dübellemenin mantolama uygulamasında önemli bir yeri vardır. Fiziksel olarak Metre karede 6 adet dübel levhaların özel olarak tespit edilmiş noktalarına sabitlenmelidir. Bu değeri yetersiz bulan milton yapı uygulamalarında 8 adet/m2 dübel uygulaması yapmaktadır. milton yapı bu sayıyı uygulama ömrünü yapı ömrüne ulaştırmada önemli görmektedir Rastgele sabitlenen dübeller taşıyıcılık görevini tam olarak yapamayacağı için levhaların düşmesi kaçınılmazdır. Yapıştırma işleminden sonra ısı yalıtım levhalarının perfonmansının uzun ömürlü olması için dübelleme önemlidir. Kurallarına çok dikkat edilmelidir.

 

Beşinci olarak köşe profilleri yerleştirilir. Köşelerde rüzgar ( basınç veya vakum) ve su etkileri ile levhalar arasında zamanla oluşabilecek ayrılma riskleri böylece önlenebilir. Sıva katları oluşturulur ve donatı filesi yerleştirilir. Donatı filesi mantolamanın gerçekten önemli bir kalemidir. Kalitesiz seçilen bir file mantolama içinde yük dağılımını bozacak ve kullanım ömrünü ciddi bir biçimde azaltacaktır. Sıva filesi betonarmedeki demirin vazifesini mantolama içerisinde görür. Isı yalıtım levhaları üzerine 2 kat sıva atılır. Son olarak boyama işlemine geçildiğinde artık yüzeye direkt olarak dış cephe boyası uygulanabilir.

 

3-MANTOLAMA NERELERE YAPILIR?

 

Binaların çatı ve duvarlarına, ayrılan döşemelere, tesisat boru ve havalandırma kanallarına, garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan kısımlara ve soğuk hava depolarına yapılır.

 

4-MANTOLAMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

 

Mantolama pek çok detay ve uygulama tekniğine dayalı bir sistemdir. Doğru bir malzeme ve iyi bir ustanın yapması gerekir. Bu noktada tecrübe çok önemlidir. Öncelikle kullanılacak ısı yalıtım plakaları cephede şaşırtmalı olarak döşenmelidir. Plaka derzleri aynı hizada olmamalıdır. Dübelleme işlemi de sistemde önemli bir yere sahiptir. Metre karede 6 adet dübel plakaların özel olarak tespit edilmiş noktalarına sabitlenir. Bu değeri yetersiz bulan milton yapı uygulamalarında 8 adet/m2 dübel uygulaması yapmaktadır. milton yapı bu sayıyı uygulama ömrünü yapı ömrüne ulaştırmada önemli görmektedir. Dübelleme işi gelişi güzel yapılırsa dübeller taşıyıcılık görevlerini yapamazlar ve plakalar düşer. Cephedeki bir başka ayrıntı da plakaların üstüne atılan sıvanın kalınlığı ve bunun arasındaki filenin kalitesidir. Binadaki köşeleri fileli köşe profili, pencere merkezlerinin de düz köşe profilleri ile dönülerek kapatılması gerekiyor.

 

5-MANTOLAMA DA YAPILAN HATALAR NELERDİR?

 

Bilgi ve tecrübe eksikliği sonucu pek çok hata yapılabilmektedir. Mantolamanın uygulandığı binalarda performans kayıpları gözlenebilir. Bu sorunun ana kaynağı mantolamayı uygulayan ustanın yeterli tecrübeye sahip olmamasıdır. Tecrübesi ve bilgisi az uygulayıcılar, haksız fiyat rekabeti ile proje sahibini etkileyebilirler. Bir diğer sorunda pazarda toplama malzemeler ile yapılan kalitesiz uygulamalardır. Teknik olarak yanlış yapılan uygulamalarda söz konusudur. Birbirleri ile uyumlulukları (su buharı geçirgenlikleri, su emme değerleri, yapışma ve kopma değerleri, genleşme özellikleri, v.b.) test edilmemiş malzemeler arasında farkların sonucunda boyut değişimleri ve bu değişim sırasında malzemelerin birbirini itmesi nedeni ile hasar oluşur. İlk maliyet ucuz gibi görünen bu uygulamalarda, hasar yıllar boyunca devam edeceğinden yapılan tüm tamirler, harcamalar gereksizdir ve uygulama maliyetleri de yüksektir. İç yüzeylerden yapılan yalıtımlar da ısı köprüleri için önlem alınmadığında, özellikle mantolama yapılan cephelere komşu kolon, kiriş ve döşemelerde yoğuşma olur ve dolayısıyla ısı kayıpları kaçınılmaz hale gelir.

Genel olarak uygulama hatalarına gelince, dübel montajları yanlış yapılabilir. Dübel deliği büyük açılabilir. Kalitesiz dübel kullanılabilir. Ayrıca ölçüleri uyumsuz profillerin kullanılması da mantolama sisteminin verimliliğini olumsuz etkileyen sorunlardandır. Zeminde sorun varsa, düzgün olmayan gevşek bir zeminse bu mantolama uygulamasından önce çözümlenmesi gereken bir sorundur.

 

6-MANTOLAMANIN ENERJİ TASARRUFUNA KATKISI NEDİR?

 

Binalarda enerji performansı yönetmeliği tam anlamıyla uygulanırsa ülkemizde enerji tüketimi en az % 50 azalacağı söylenmektedir. 2010 Yılında enerjinin % 33’ü sanayi tesislerinde, % 36’sı binalarda kullanılırdı. Binalardaki enerji tüketiminin yükselmesine, konforun artmasının, sanayi tesislerindeki düşüşe ise verimliliğin yada yaşanan krizlerin neden olduğu belirtiliyor. Uzun vadede bir sonuç almak istiyorsak apartmanı veya iş merkezini mantolamak çok gerekli bir işlemdir.

Binaların yalıtımı yapılırken nelere dikkat etmeli? Kullanılan malzemeler ne gibi özellikler taşıması gerekiyor? Hangi malzeme ile yapılırsa yapılsın mantolamanın fayda sağlayacağı yönünde yanlış bir kanı var. Oysa ucuz olduğu için tercih edilen merdiven altı ürünler ve toplama paketler, uygulama sonrası ciddi sorunlar yaşanmasına ve harcanan paranın çöpe gitmesine neden oluyor. İyi bir mantolama  için paket sistem kullanılmalıdır. Paket sistemler ısı yalıtım uygulamasında kullanılan; ısı yalıtımı levhası, yapıştırıcı, sıva, sıva filesi, dübel ve yüzey kaplama malzemeleri gibi tüm malzemeleri bir arada sunuyor. Mantolama sisteminde yalıtım levhası olarak karbonlu  EPS levha kullanımı tavsiye ediliyor.

 

7-DIŞ CEPHE MANTOLAMA FİRMASINI NASIL SEÇERİM?

 

Sektörde bitirildiği söylenen uygulamaların % 25’inin yarım kaldığı, uygulamaların % 65 i nin ise bir çok memnuniyetsizlik yarattığı bilinen bir üzücü gerçektir. Bu noktada milton sektörde kurumsal firmadır. Oluşabilecek her türlü sorunda müşteriye sağlayabileceği uzman teknik destek, Güçlü mali yapısı ile finansal konularda sorun yaşatmaması, finansal, hukuki veya uygulamaya dönük her konuda uzman sorumlu ve yetkili muhatap bulunabilmesi avantajlarını müşterilerine sunar. Genel olarak mantolama uygulaması öncesinde hazırlanacak bir teknik şartname üzerinden teklif alabilirsiniz. Firma seçiminizde bir önemli nokta da firmanın bu işi yapabilecek eğitimli ve teknik kadroya sahip olmasıdır. Firmanın kalite görgüsünün yüksek olması, kendini geliştirme ve kalite süreçleri takip etmesi, uygulama deneyimleri de diğer önemli hususlardır.

 

8-APARTMAN YÖNETİMLERİ DIŞ CEPHE MANTOLAMA KARARINI NASIL ALIR?

 

Daha önce ısı yalıtım kararı için oy birliğini gerekli kılan 637 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. Maddesi 18.04.2007 tarihinde, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 16. maddesi gereğince değiştirildi. Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki (KMK) bu değişikliğe göre, artık yalıtım kararı almak kolaylaştı. Çünkü bu güne kadar binaya yalıtım yaptırmak için oy birliği gerekirken artık oy çokluğu ile karar alınabiliyor. Kurula katılan 10 dairenin 6 ‘sı (arsa oranlarına göre) istiyorsa karar alınabiliyor. Bir diğer zorlayıcı nokta ise  yönetimin alınan kararı sonucu talebe karşılık yine de oluşan gidere katılmayan malikler, KMK’nın 20.maddesi gereğince % 5 gecikme faizi talepli icra takibi ile karşı karşıya kalabiliyor.

 

9-DIŞ CEPHE MANTOLAMA NE KADAR YAKIT TASARRUFU SAĞLAR?

 

Isı yalıtımı yapılmış olan bir binada ısıtma ve soğutma masrafları, yalıtım yapılmamış bir binaya oranla % 50 ve fazlası azalıyor. Bu da kışın yakıt faturalarında, yazın ise klima ve soğutuculardan kaynaklanan yüksek elektrik faturalarında her ay yarı yarıya ve fazlası azalma demek. Mantolama kalınlığı bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Şu an İstanbul için uygun olan kalınlık 4-5 cm olarak belirlenmiştir.

 

10- DIŞ CEPHE YALITIM İŞLEMİ NE KADAR SÜRER?

 

Dış cephe yalıtım işlemi 1000 m2 bir iş için yaklaşık olarak 4 hafta sürer. Yapının mimarisi, mevsimsel koşullar, çalışan personelin kalitesi, personelin sayısı, firmanın organizasyon yeteneği, planlama ve lojistik kabiliyeti, becerisi ne göre eksilme ve artış olabilir.

 

milton mantolama ömrü yapı ömrüne eşittir.

 

Bir özet olarak;

 

  • Kullanılacak malzeme mutlaka paket sistem olmalı, yani köpükten dübel çivisine kadar her şey aynı marka olmalı

  • Kullanılan marka bilindik bir marka olmalı, 5 yıl garantili olmalı

  • Boya da paket sistemde olduğundan boyayı da kendisi üretmeli ve kaliteli olmalı

  • Karbonlu EPS tercih edilmeli, en az 4 cm olmalı, 5 cm tercih edilebilir

  • Ekip sertifikalı ve eğitimli olmalı

  • Firma üretici tarafından yetkilendirilmiş olmalı

  • Tüm mantolama malzemeleri fabrikadan direkt irsaliye ile çıkmalı

  • Çalışanlar mutlaka SSK’lı olmalı

  • Yerlere muşamba serilmeli, camlar maskeleme bandı ile kaplanmalı.

  • Tüm iş güvenliği önlemleri alınmalı, çevreye, bina sakinlerine ve çalışanlara karşı uyarıcı levhalar asılmalı