KUŞAKLAMA NEDİR?

KUŞAKLAMA NEDİR?

KUŞAKLAMA NEDİR?

Kuşaklama, aşıklara dik doğrultuda dikmeleri yatay olarak birbirine bağlayan bir stabilite elemanıdır. Kuşaklama genelde yatay olmakla birlikte, aşıkların aynı kotta olmaması durumunda tam yatay olarak yapılmayabilir.

Kuşaklama oturtma ve asma çatılarda kullanılan dikme ve aşıklara geçme ile birleştirilerek cıvata ile bağlanır. Kuşaklama daima çift olarak uygulanır.

Yalnızca kalkan duvarı yanındaki dikmede tek kuşaklama yapılabilir. Kuşaklamanın merteklerle bağlantısında, çift kuşaklama arasındaki mesafe mertek genişliğinden fazla olduğu için, kuşaklama ile mertekler arasına ek parçalar konarak tespit edilir.

Mertek ile kuşaklama arasında geçme yapılabilmesi için, kuşaklamanın tespit edildiği dikme üzerine gelen merteğin bu geçmenin yapılabileceği ölçüde kalın olması gerekir.

Kuşaklamalar iyi bir bağlantı için sürekli olmalıdır. Ancak, çatı arasının kullanılabilmesi için kuşaklamalar sürekli yapılmayabilir. Kuşaklamaların dikmelere bağlantısı cıvata-somun ile yapılmalı, merteklere olan bağlantısı çivileme ile yeterli olabilmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir