KAPİLER SU, KAPİLARİTEYE KARŞI ALINABİLECEK BAZI ÖNLEMLER

Kapiler suya karşı önlemlerin alınmadığı ve tam uygulanmadığı durumlarda, duvarlarda nemlilikten kaynaklanan hasarlar görünür. Duvara nüfuz eden su malzeme içinde poroz boşluklardan geçerek kapiler kanallar vasıtasıyla yukarı doğru yükselir ve duvarı ıslatır. Bu arada su buharlaşarak, çözünmüş olan asitleri, tuzları yapı elamanın iç ve dış tarafına doğru sürükler.

FİZİKSEL YÖNTEMLER

Duvardaki yatay derzlerden birisi 70 cm lik aralıklarla açılır. Su yalıtımı aralığa uygulanır. Daha sonra çelik takozlarla yapının oturması önlenerek boşluklar çimento harcıyla doldurulur.

KİMYASAL YÖNTEMLER

Mevcut bir duvar boyunca yatay ya da düşey bir kesitin kimyasal bir sıvı ile doyurulması, böylece zeminden yükselen kapiler suyun ya da bileşik yapıdan geçen nemin önlenmesi amacıyla yapılan yöntemdir.

KAPİLARİTENİN BASINÇSIZ YÖNTEMLE ÖNLEME AŞAMALARI

Higroskopik tuzlan içeren eski sıva nem seviyesinin 0.5 m yukarısına kadar kazınır.

Toprak seviyesinin 0.1 m üzerinde eşit aralıklarla enjeksiyon delikleri delik aralıkları duvarın geçirgenliğine bağlı olarak tayin edilir.
Enjeksiyon işlemi sıvının duvar dış yüzeylerde belirlenmesine kadar devam eder. Duvarın üst kısmında kalan nem kuruma dönemine girer.

BASINÇLI SUYA KARŞI BİNA DIŞINDAN NASIL YALITIM UYGULANIR

Binanın oturacağı alana bir taban beton dökülür.
Üzerine tekniğine uygun olarak yalıtım katmanları uygulanarak 8 cm lik koruyucu bir beton dökülür.
Binanın esas taşıyıcı konstrüksiyonu olan radye plağı ve perde duvarı yapılır.
Düşey yüzeylere yeraltı su seviyesinin 0.5 m yukarısına kadar yalıtım örtüsü yapıştırılır. Daha sonra su izolasyonunun önüne koruyucu duvar yapılır.

BASINÇLI SUYA KARŞI İÇTEN YALITIM NASIL YAPILIR

Tam binayı içine alçak şekilde B.A koruyucu bir kutu oluşturulur.
Bunun için taban ve duvarı içten yalıtıktan sonra koruyucu radye plağı ve düşey taşıyıcılar yerleştirilir.
Düşey yalıtımın en yüksek yeraltı su seviyesinin 0.5 m üzerine kadar yapılır.
Yalıtım katmanları tespit edilir.
Yeraltı su seviyesi düşürülür.
Yalıtım yapılır.

SU VE NEME KARŞI ALINACAK BAZI PRATİK ÖNLEMLER

Bina üzerini su geçirmeyen, geniş saçaklı bir çatı ile kapatmak.
Bina yüzeyini yerine ve yağmur etkisine göre, içerisine sıvı yalıtım gereçleri katılmış düz ve düşey bir sıvayla sıvamak veya çinko, bakır, suni ya da tabii taş plaklarla kaplamak.
Bina yüzeylerinde suyu çabuk akıtan denizlik, damlalık vb. profilleri oluşturmak.
Bina çevresinde 0.70 -1.00 m genişliğinde yaya kaldırımı yapmak.
Drenaj yapmak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir