64.png

 

 

Isı Yalıtım Malzemeleri Nelerdir

Yapılarda  ısı iletim direncini artırmak, dışarıya kaçan ısı miktarının minimuma indirmek için kullanılan TS 825 ve Alman DIN 4108 standartlarına göre ısı iletim katsayısı 0,060 kcal/mh oC değerinin altında olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak kabul edilir. Değerin üzerinde kalan malzemeler de yapı malzemesi olarak kabul edilir. İmalatlarda ısı yalıtım malzemeleri duvar, çatı ve döşemelerini oluşturan yapı elemanlarında ve tesisat sistemlerinin yalıtımında kullanılabilirler. Pencerelerde kullanılan nitelikli doğramalar ve yalıtım camı üniteleri de ısı yalıtımın butunluğu açısından önem taşır.

 

ISI YALITIM MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

 • Kullanılacak sı yalıtım malzemelerinde ısı iletim katsayıların ek küçük ürün tercih edilmelidir. 

 • Isı yalıtım malzemeleri hafif olmalıdır.

 • Isı yalıtım malzemeleri kokusuz olmalıdır.

 • Su ve nem e karşı dizayn edilmiş olmalıdır. 

 • Bakteri ve haşerelerin yuva yapmasına elverişli olmamalıdır.

 • Çürümeye karşı yuksek dayanıklı olmalıdır.

 • Hizmet ömrü süresince ilk özelliğini kaybetmemelidir.

 • En önemli özellik olarak, yanıcı olmamalıdır.

 • Uzun ömürlü olmalıdır.

 • Taşımaya elverişli ve insan sağlığına zarar vermemelidir.

 • Ekonomik ve temin edilebilir olmalıdır.

 

ISI YALITIM MALZEMELERİNİN FİZİKSEL ŞEKİLLERİ 

 

Farklı uygulamalar olarak, sıcak ve soğuk yüzeylerin yalıtılmasında çeşitli doğal ve yapay malzemeler kullanılmaktadır. Birçok uygulama gevşek dolgu olarak yapılabilmekte, böyle durumlarda yalıtım malzemesi yalıtılacak yere dökülmektedir. Sıcak ve düzgün olamayan yüzeylerde uygulanacak esnek bir malzeme ile yüzeye esnek özellik kazandırılarak yalıtımın ömrü uzatılmaktadır.

 

ISI YALITIM MALZEMELERİNİN İÇ YAPISI

 

 • Taneli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Bu tür ısı yalıtım malzemeleri tanecikli bir yapıya sahip olup, uygulamada malzemeler arasında hava boşlukları bulunmaktadır. Taneciklerin düzensiz olması nedeniyle hava hareketleri oldukça azdır. Bu nedenle taşınım yoluyla ısı transferi düşüktür.

 • Lifli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Malzemelerin lifleri arasındaki serbest hava kanallarının genişliği ve sayısı nedeniyle yoğunlukları düşüktür. Lifler arasında oluşan hava tabakaları taşınım oluşacak ısı transferlerine karşı direnç oluşturmakta ve ısı transferini en aza indirmektedir.

 • Hücreli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Hücreli ısı yalıtım malzemelerinin taşınım yoluyla ısı transferini en aza indirmek için hücrelerin mümkün olduğunca küçük olması gerekmektedir. 

 • Reflektif Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Bu tür malzemeler yutma katsayısının düşük olması nedeniyle ısının büyük bir kısmını geri yansıtmaktadırlar.

 • Son Grup Isı Yalıtım Malzemeleri

Yukarıdaki dört grup malzemenin iki ya da daha fazlasının karışımından meydana gelmektedirler. Gerçekte tüm özellikleri bir arada barındıran bir ısı yalıtım malzemesi bulmak mümkün değildir.

 

ISI YALITIM MALZEMELERİNDEN BEKLENEN ÖZELLİKLER

 

 • Isı İletkenlik 

Yalıtım anaçlı kullanılan malzemelerin ısı iletkenlikleri düşük olmalıdır. Bunun için uygulamalarda genellikle gözenekli veya lifli yapıda olmaları tercih edilir. Serbest şekilli yapıdaki katılar, kristal yapıdaki katılara göre daha çok gaz boşluklarına sahiptir. Bu nedenle bu tip malzemelerin ısıl iletkenlikleri daha küçüktür. Isı yalıtım malzemeleri arasından seçim yapılırken diğer tüm faktörlerin eşit olması durumunda en düşük ısıl iletkenliğe sahip malzemenin seçilmesi yapılacak uygulamadan beklenen tasarrufun yakalanır.

 • Mekanik Hasara Karşı Direnç

Isı yalıtım malzemeleri mekanik dayanım olarak zayıf olmaktadırlar. Bu nedenle korumasız kullanımları tercih edilmez. Yalıtım uygulamasından sonra yalıtımın üzeri çoğu zaman koruyucu bir tabaka ile örtülmektedir.

 • Neme Karşı Direnç

Yapılan yalıtım uygulaması nemli ya da atmosferik şartlarda ise yalıtımın üst tarafının su geçirmez bir tabaka ile örtülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan uygulamada bozulmalar yaşanabilmektedir.

 • Yanmaya Karşı Direnç

Isı yalıtım malzemelerinin yanmaya karşı direnç göstermelidir. Kolay tutuşmama özelliği olmalıdır. Uygulama esnasında da  ısı yalıtım malzemeleri belirtilen derecenin üzerinde bir sıcaklıkta çalıştırılmamalıdır. Malzemelerin sıcaklığa tahammül  limiti maksimum yüzey sıcaklığının herzaman üzerinde olmalıdır.

 • Yeniden Kullanımı

Elastik dokulu yapışarak uygulanan yalıtım malzemeleri hariç diğer birçok malzemenin yerini değiştirmek mümkündür. Metal malzemelerin yer değiştirmesi kolaydır. Elastik dokulu yapışarak uygulanan  malzemelerin hasara karşı ufakta olsa bir direnci vardır fakat yeniden kullanılması genelde mumkun olmamaktadır. 

 • Ekonomik Olması

Doğru malzeme seçimi, malzemenin ekonomik yalıtım kalınlığı, yalıtımın maliyetinin belirlemektedir. Önemli nokta hangi malzemenin hangi ortam ve kalınlıkta ve uzun ömürlü kullanılabilirliğinin bilinmesidir. Malzeme seciminin doğru yapılmasıdır. Ayrıca yalıtımın üzerinde kullanılan doğru koruyucu tabaka ve örtüler yalıtımın ömrünü uzatmaktadır.

 • Sağlık Tehlikesi

Yalıtım sırasında malzemelerden çıkan ve solunum yoluyla ciğerlere gidebilecek tozlar insan sağlığına zarar verebilir. Özellikle asbest insan sağlığına en çok zarar veren malzemedir. Bu tür malzemelerin kesiminin çalışma ortamından uzak bir yerde yapılmalıdır. Bazı izolasyon malzemeleri ise deri ile temas ettiğinde kaşıntıya-tahrişe  sebep olur, bu tür malzemeler mutlaka eldiven ile taşınmalı ve uygulanmalıdır. Personel bu konuda özel bilinçlendirilmelidir. 

 

BİNA YALITIMINDA KULLANILAN ISI YALITIM MALZEMELERİ

 

Bina cephesinde yapılacak ısı yalıtımı için malzeme seçimi ve mekanik hesap sonucu  seçilen malzemenin kalınlığı önemli iki faktördür. Özellikle kullanılacak malzemenin bünyesine kesinlikle su almaması gerekmektedir. Buhar difüzyon direncinin yüksek olması, basınç ve darbe dayanımı, sıcak tutuculuk ve ısı iletim katsayısı gibi kriterlere de  malzeme seciminde özel dikkat edilmelidir.

 

 

Cam Yünü

 

Ergimiş camın çeşitli yöntemlerle lif haline getirilmiş halidir. Hammaddesinin esasını silis kumu oluşturmaktadır. Bakalitli ve bakalitsiz olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır.

 • Bakalitli Cam Yünü 

Yoğunluk : 10/80 kg/m³

Kullanım Sıcaklığı : +230 oC ye kadar.

Isı İletim Katsayısı : 20 oC ortalama sıcaklık için 0,040 W/mK

Su Buhar Geçişi : 542 µgm/Nh

 • Bakalitsiz Cam Yünü  

Yoğunluk : 130 kg/m³

Kullanım Sıcaklığı : +555 oC ye kadar.

Isı İletim Katsayısı : 50 oC ortalama sıcaklık için 0,045 W/mK

 

Taşyünü

 

Bazalt, kireç taşı, dolomit gibi gibi minerallerden elde edilen lifli ısı yalıtım malzemeleridir. Yüksek ve düşük yoğunlukta olmak üzere iki çeşit üretilmektedirler.

 • Yüksek Yoğunluklu Taşyünü   

Yoğunluk : 100 kg/m³

Kullanım Sıcaklığı : 0 / 800 oC 

Isı İletim Katsayısı : 50 oC ortalama sıcaklık için 0,043 W/mK

Su Buhar Geçişi : 542 µgm/Nh

 • Düşük Yoğunluklu Taşyünü   

Yoğunluk : 33 kg/m³

Kullanım Sıcaklığı : 0/800 oC

Isı İletim Katsayısı : 50 oC ortalama sıcaklık için 0,043 W/mK

Su Buhar Geçişi : 542 µgm/Nh

 

 

Genleştirilmiş Polistren ( EPS ) Isı Yalıtım Levhaları  

 

Polistren sert köpük yaygın bir izolasyon malzemesidir.

 

Yoğunluk : 15/30 kg/m³

Kullanım Sıcaklığı : -100 / +80 oC arası.

Isı İletim Katsayısı : 10 oC ortalama sıcaklık için 0,033 W/mK

Su Buhar Geçişi : 25 µgm/Nh

 

 

Extrüde Polistren ( XPS ) Isı Yalıtım Levhaları

 

Polistren sert köpüğün sıkılaştırılarak  üretilen tipidir. 

 

Yoğunluk : 45 kg/m³

Kullanım Sıcaklığı : -60 / +75 oC arası.

Isı İletim Katsayısı : 10 oCortalama sıcaklık için 0,026 W/mK

Su Buhar Geçişi : 0.15 / 0.075 µgm/Nh

 

 

Poliüretan Köpük

 

Poliüretan iki kimyasal maddenin (poliol ve izosiyonat) karşımları arasında havanın yardımıyla köpürüp sertleşmesinden elde edilen plastik esaslı bir köpüktür. 

 

Yoğunluk: 50 kg/m³

Kullanım Sıcaklığı : -180 / +110 oC arası.

Isı İletim Katsayısı : 10 oC ortalama sıcaklık için 0,046 W/mK

Su Buhar Geçişi: 0 µgm/Nh

 

 

Fenol Köpüğü  

 

Fenol, formaldehit bakalitine anorganik şişirici ve sertleştirici maddeler katılarak elde edilmektedir. Muhtelif yoğunluklarda sert fakat kırılgan, küçük gözenekli ve yüzeyi sürtünmeyle tozlaşan bir yapıya sahiptir.

 

Yoğunluk : 30/35 kg/m³

Kullanım Sıcaklığı : -180 / +120 oC arası.

Isı İletim Katsayısı : 0,04 W/mK

Su Buhar Geçişi : 6.8 µgm/Nh

 

 

 

Cam Köpüğü

 

Cam köpüğü levhalar, çok sert basınca dayanıklı, kolay kırılabilen, sürtünmeye dayanıksız, yüzey sürtünmesi ile kolay tozlaşabilen ısı yalıtım malzemesidir. 

 

Yoğunluk : 135 kg/m³

Kullanım Sıcaklığı : -260 / +430 oC arası.

Isı İletim Katsayısı : 10 oC ortalama sıcaklık için 0,046 W/mK

 

Su Buhar Geçişi : 0 µgm/Nh

 

 

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN BAZI YALITIM MALZEMELERİ

 

 • Camyünü : ( TS 901 – EN13162 )

 • Taşyünü : ( TS 901 – EN13162 )

 • Expande Polistren (EPS) : ( TS7316 – EN13163 )

 • Extrüde Polistren (XPS)  : ( TS11989 – EN13164 )

 • Poliüretan Köpük (PUR)  : ( TS EN 13165 )

 • Cam Köpüğü : ( TS EN 13167 )

 • Fenol Köpüğü : ( TS 2193 – EN 13166 )

 • Polietilen Köpük : ( TS 418 – EN 12201 )

 • Mantar Levhalar : ( TS 304 )

 • Ahşap Lifli Levhalar : ( TS 304 )

 • Ahşap Yünlü Levhalar : ( TS EN 13171 )

 • Genleştirilmiş Perlit (EPB) : ( TS EN 13169 )

 • Genleştirilmiş Mantar (ICB) : ( TS EN 13170 )

 

İTHAL EDİLEN BAZI YALITIM MALZEMELERİ 

 

 • Seramik Yünü

 • Melamin Köpüğü

 • Poli İzosiyonat Köpük

 • PVC Köpük

 • Vermikulit

 • Elastomerik Kauçuk Köpüğü

 • Knauf Vidipan

 • Aqua Panel Meşli Çimento Bazlı Yalıtım Malzemeleri