ISI YALITIM ÇEŞİTLERİ

ISI YALITIM ÇEŞİTLERİ

ISI YALITIM ÇEŞİTLERİ

Konutların ısı etkilerine karşı korunması yapının dış etkenlere maruz kalan çeperinin korunmasıyla başlar. Dış duvar ve pencereler,çatı, baca ve zemine temas eden tüm yapı kısımlarının doğru yalıtılması durumunda konutların dış çevreden gelen etkilere karşı korunması sağlanacaktır.

Konutlarda ısı kayıpları binanın yüksekliğine, yüzey alanlarına göre değişiklik göstermektedir. Yüzey ne kadar büyükse ısı kaybı da aynı oranda fazladır. Çok katlı konutlarda % 40-45, tek katlı konutlarda ise % 25-30 civarında dış cephe duvarlardan kaynaklanan ısı kayıpları oluşmaktadır. Yapı elemanlarının ısı depolama kapasitesinden de yararlanmak amacıyla duvarlarda dış cephe ısı yalıtımı tercih edilmelidir. Bu uygulama tüm yapı kabuğunu yağmur ve ısı değişimlerinden korumakta, konut ömrünün uzatmaktadır.

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

Yapılarda önemli bir ısı kaybı da bodrum ve döşemelerde meydana gelmektedir. Bu ısı kayıpları tek katlı konutlarda % 20, çok katlı konutlarda ise % 6 oranlarındadır.

Döşemelerde, suya dayanıklı basınç mukavemeti yüksek ısı yalıtım malzemeleri kullanılması önemlidir. Yine buralarda yapılacak su yalıtımı döşeme betonunun ve yalıtım levhalarının altına ya da üstüne uygulanmasında ısı yalıtımı yöntemi dikkate alınmalıdır. Soğuk bölgelerde yapılan uygulamalarda konutların iç sıcaklığı ile zemin sıcaklığı arasındaki farkın büyük olması durumunda, zemin üzerine oturan döşemede yapılan ısı yalıtımı buyuk önem taşımaktadır. Benzer durum soğuk alan olarak kabul edilen kapalı garaj ustu ve dükkan-iş yerleri ustu döşemeler içinde geçerlidir.

PENCERELERDE ISI YALITIMI

Pencereler en fazla dikkat edilmesi gereken, ısı geçirgenliği yüksek olan yapı elemanlarıdır. Pencereler, yüksek konutlarda %7 tek katlı konutlarda ise %20 oranında ısı kaybına neden olmaktadır. Pencereler kışın güneş ışığını konuta geçirerek ısı kazancı sağlamakta ancak güneş ışığı almadığı zamanlarda kazandığı ısıyı hemen kaybetmektedir. Doğrama türlerine (ahşap, pvc, metal), pencere cam tiplerine göre pencereler ısı geçirme katsayıları bakımından farklılık göstermektedirler. Dikkat edilecek bir husus; çerçeve sebepli ısı kaybı camlardan kaybolan ısı kayıplarından fazladır. Çerçeveler hatalı seçildiğinde ısı köprüsü vazifesi üstlenmektedir. Çerçeve için kullanılacak malzemenin ısı iletim katsayılarının düşük olmalıdır. Son yıllarda uygulama firmaları da bu konuya dikkat edilmektedir. Plastik doğramalarda ısı köprüsü etkisini azaltacak konstrüksiyonlar kullanılmaya başlanmıştır.

Konutlarda dikkat edilmesi gereken bir diğer bölgede radyatör arkaları dır. Oda sıcaklığı 20°C iken radyatör arkalarındaki sıcaklık 45°C kadar çıkmaktadır. Termodinamik yasaları gereği iki ortam arasındaki sıcaklık farkı ne kadar fazla ise ısı geçişi o kadar fazla olmaktadır. Bu nedenle bu bölgelere özel hassasiyet gösterilmelidir.

ÇATILARDA ISI YALITIMI

Isı izolasyonu bakımından tutarlı bir yapıda nem kararlılığı, ısı kararlılığı ile ele alınmalıdır. Isıl kararlılığı konutlarda yalıtım ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Tüm yapı elemanları gibi çatılarda bu izolasyon uygulamasına dahil olmalıdır. Konutlar, içeride buharlaşan nem dışarıda yoğuşacağı şekilde tasarlanmalıdır. Su buharının yapının içinde yoğuşmadan dışarı atılabilmesi ve havanın daha fazla su tutabilmesi için yalıtım ve yapı malzemelerinin su buharının yoğuşmasına izin vermeyecek şekilde seçilmesi önemlidir. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle konutlarda ısı hareketleri söz konusudur. Çatılarda yapılacak yalıtım uygulamaları ile bu ısıl hareketlilik belli oranlarda durdurulmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir