GEZİLEN TERAS SU YALITIMI

GEZİLEN TERAS SU YALITIMI

GEZİLEN TERAS SU YALITIMI

Kullanıma açılması planlanan, teras olarak inşa edilmiş çatılarda, seramik vb. kaplama uygulaması tek başına su yalıtımı sağlamaz.

Yalıtılmamış yüzeylerden sızacak su yaşanan alt katlarda konfor problemi yaratır.

Terasların maruz kalacağı sıcaklık farklılıklarına da dayanıklı, elastik ürünlerle seramik vb. kaplamaların altına yapılacak su yalıtımı bu tür problemlerin önüne geçer.

1. Yüzey hazırlığı
Döşeme betonu üzerine uygun eğimde ve nitelikte atılmış tesviye şapı, yalıtım uygulaması öncesinde yapışmayı engelleyici kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış, temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Ayrıca kullanılacak ürüne göre gerekli yüzey hazırlıkları yapılmış olmalıdır.

2. Köşelerin pahlanması
Sızdırmazlığın devamlılığının sağlanması amacıyla dikey ve yatay köşeler yüzeye göre gerekirse hızlı kuruma ve sülfat dayanımı olan uygun malzemeler ile pahlanmalıdır.

3. Yalıtım katmanı uygulaması
Yüzey özelliklerine uygun seçilen yalıtım malzemesi ve hızlı kuruması istenen durumlarda buna uygun malzeme kullanım talimatları doğrultusunda hazırlanmalı ve tüm yüzeye min. 2 kat halinde uygulanmalıdır. özellikle çimento esaslı su yalıtım ürünlerinde her bir katın uygulaması, bir öncekine dik doğrultuda olmalıdır.

4. Seramik ve derz dolgu uygulaması
Teraslarda yapılacak seramik uygulamalarında, seramiklerin yapıştırılması ve derz dolgu uygulaması için termik gerilimlere dayanıklı uygun ürünleri seçilmelidir.

DİKKAT!
Yüzey genişliği ve yağış yoğunluğu dikkate alınarak gerekli sayıda gider yapılmalıdır.

Yüzey genişliği, ısı değişimi ve detay derinliği dikkate alınarak gerekli genleşme derzleri yapılmalıdır.

Üzeri herhangi bir kaplama malzemesi ile kaplanmayarak açık bırakılacak teras çatılarda geliştirilmiş UV ve hafif yaya trafiği dayanımlı yalıtım malzemeleri, yoğun trafiğe dayanımlı istenilmesi durumunda buna uygun yalıtım malzemeleri kullanılabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir