En Ucuz Mantolama Arayışında Yapılan Hatalar, Yönetici Tarafından Alınan Riskler

En Ucuz Mantolama

En Ucuz Mantolama

Isı yalıtım, mantolama yaptırmak isteyen bina yönetimleri inşaat işleri konusunda deneyimli olmayabilirler. Farklı uzmanlıkları olan kişiler tarafından yönetilmeye çalışılan mantolama karar ve uygulama sürecinde çok temel ve yaygın olarak yapılan hatalar olmaktadır. Saha tespitlerimizde sık tekrarlanan bu hatalar:

  • Mantolama karar aşamasında sürecin sağlıklı yönetilememesi

Bu konuda yapılan temel hata; yönetim, yöneticilerin bir çözüm ortağı olmadan süreci yönetmeye çalışmasıdır. Çözüm olarak uygulayıcı firma tercihi biran önce yapılmalı ve seçilen kurumsal kimliğe sahip firma karar aşamasında bir çözüm ortağı olarak süreci yönetmelidir. Bu şekilde kat malikleri merak ettikleri tüm sorularına bir muhatap bulacaklardır. Firma yönetim adına hukuksal esaslarına uyarak tüm evrak işini, toplantıları, davetleri organize edecek, ısı yalıtım mantolama kararını alınmasına destek olacaktır.

  • Firma seçimi ve işin evrak, kayıt çalışmalarının doğru yapılamaması

En ucuz mantolama. Yönetim, yöneticiler mantolama uygulama firmaları arasından tercih yaparken en düşük maliyetli mantolama firmasını seçmektedir. En ucuz firmayı seçmek yönetici için yapılabilecek en büyük hatadır. Apartman yöneticisi açısından tarifi zor, büyük riskler içeren bu tercih yönetici, yönetim için çok büyük şahsi mağduriyetlere sebep olmaktadır. 10 Yıllarca süren davalara konu olan iş kazalarında İşveren olarak taraf olmak durumunda kalmaktadırlar. Bu alınacak risk değildir. Büyük pişmanlıkların söz konusu olduğu bu kararı yönetimler almaktan kaçınmalıdır.

Firma seçiminde ilk elemeyi kurumsal kimliği olan firmaları seçerek yapmalıdırlar. Daha sonra bu firmalar arasında iş güvenliği tedbirlerini standartlarına uygun harfi harfine uygulayacağına inandıkları firmayı tercih etmelidirler.  Görecekler ki bu kurumsal firmalar yaygın uygulamaları ve bayilik avantajları ile fiyat kazanç oranı çok iyi tekliflerini yönetim, yöneticilere herhangi bir iş güvenliği riski yüklemeden sunacaklardır. Bu firmalar apartman, site yönetim, yöneticileri için doğru şekilde en ucuz mantolama teklifini veren firmalardır. İş güvenliği içermeyen teklifleri değerlendirmek yönetim için çok büyük hatadır.

Kurumsal firma, mantolama evrakları konusunda apartman yöneticisine tam bir çözüm ortağı olacaktır.

  • Mantolama yapım, uygulama sürecinin doğru yönetilememesi

“Usta” tabir edilen kayıt dışı ekiplerle mantolama uygulama süreci yönetmek mümkün değildir. Yönetici, kurumsal yapıda, yazılı ve sözlü müdahale kabul eden firma ile çalışmalıdır.

  • İş güvenliği açısından yönetim, yöneticinin gereksiz yere şahsi olarak büyük riskler üslenmesi

Site/apartman yöneticisi/yönetimi, 30 Haziran 2012’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre yüksek riskli iş statüsünde yer alan mantolama uygulamalarını bu standartları karşılayabilecek altyapısı olan kurumsal bir firmaya vermekle yükümlüdür. En ucuz mantolama diyerek “Usta” tabir edilen toplama, kayıt dışı ekiplerle yapılmaya çalışılan uygulamalarda Site/apartman yöneticisi/yönetimi İşveren pozisyonunda yer almakta, İş kazalarında şahsi taraf olmaktadırlar. Yöneticiler şahsi, kişi olarak risk aldıklarını bilmelidirler.

  • Kontrol ve teslim sürecinin doğru yönetilememesi

Mantolama uygulama sürecinde kontrol ve teslim evrakları düzenlenmelidir. Kurumsal olmayan, müdahale kabul etmeyen yapılarla çıkılan yolda bu bütünlüğü sürdürmek mümkün değildir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir