DUVARLARDA YANDAN GELEN SUYA KARŞI RUTUBET YALITIMI

Genel olarak, toprakla temas halindeki bütün duvar yüzeyleri rutubete karşı kesinlikle yalıtılmalıdır. Yalıtım, temel tabanından toprak seviyesinin, daha önceki konularda da belirtildiği üzere, 30 cm. üzerine kadar uygulanmalıdır. Yalıtım uygulanmasından sonra, yapının temel çukurlarının toprakla doldurulmasından önce, yalıtımın sivri taş parçaları ile zedelenmesini önlemek amacıyla; yalıtımın önünde yukarıda belirtilen gerekli koruyucu tedbirler alınmalıdır.

Bu yalıtım da genelde iki değişik uygulama tercih edilir. Bunlardan birincisi, sürme tipi yalıtım malzemeleri ile uygulamadır. Buna basit uygulama da denilebilir. Bunlar, soğuk ya da sıcak da uygulanabilirler. Soğuk uygulamalı sürme tipi malzemeler üç defada uygulanırlar. Sıcak uygulamalı sürme tipi malzemeler ise, iki defada uygulanırlar. Bunlar yüzey üzerinde daha kalın bir film tabakası meydana getirdikleri için kalite açısından daha üstündürler.

İkincisi ise, sıvama tipi malzemeler ile uygulamadır. Bu uygulama duvar yalıtımında başarı ile kullanılabilir. Bunlar genellikle, iki ince kat halinde uygulanırlar. Çimento bağlayıcı’, su geçirmez sıvalar kullanılması durumunda, sıva kalınlığının en az 20 mm olması gerekir. Uygulama tek defada bitirilemiyorsa, ekleme yerlerinde 20-30 cm genişliğinde bindirmeler yapılmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir