ÇOK EĞİMLİ ÇATILAR

ÇOK EĞİMLİ ÇATILAR

ÇOK EĞİMLİ ÇATILAR

Eğimleri %25 ve daha fazla olan çatılar bu sınıfa girmektedir. Bu tip çatılarda kullanılacak örtü malzemeleri de kaplama esaslı çatılar olarak adlandırılır. Sızdırmaz esaslı çatılarda kullanılan örtü malzemeleri hiçbir noktasında suyu alt tarafa geçirmeyecek biçimde yapılırlar. % 25 eğimden fazla olan çatılar da sızdırmaz esaslı çatı kaplama malzemelerinden yapılırlar ve teras çatılar gibi üzerinden yürünebilecek şekilde yapılmazlar.

Çatı eğimleri %15-25 arasında ise, çatı bir kaplama malzemesi ile kaplanır ve bu grup en yüksek eğim değeri, çok eğimli çatıların başlangıç eğim değerini oluştururlar. Çok eğimli çatılar %25 ve daha fazla eğime sahip olan çatıları kapsar. Kaplama esaslı çatılarda örtü malzemelerinin boyutları çatı eğimi ile ters orantılıdır. Çatı eğimi azaldıkça boyutlar büyür, eğim arttıkça küçülebilir. Çatı türü seçiminde üst sistem verisi olarak imar yönetmelikleri önemli tol oynamaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir