ÇATILARDA DİLATASYON

Bitişik nizam binalarda binalardan birinin alt katta, diğerinin üst katta olması ya da her iki binanın aynı kota bulunması durumunda farklı çözümler gerekir.

İki bina arasına yağış sularının girmesinin kesinlikle önlenmesi için uygun bir detay çözülmesi ve bu detayın iki bina arasındaki hareketlere de uyum göstermesi beklenmelidir. Özet olarak, detayın yağış suyunu geçirmemesi ve harekete olanak vermesi beklenir.

Alt kattaki binanın çatı kaplamasına uygun olması gereken bu detayda, alt kottaki binanın kalkan duvarının bir miktar yükseltilerek bir eğik dere oluşturulması uygundur. Kalkan duvarı yükseltilmeksizin de bir çözüm yapılabilir.

Binaların saçak katlarının aynı olması durumunda detayın çözümü bir dilatasyon ara kesitinin çözümüne dönüşür. Öncelikle komşu her binaya, çatı kaplama kotuna yakın bir yükseklikte kalkan duvarı yapılması gereklidir; bu kalkan duvarlarının üstüne çatı kaplama kotunun 20-25 cm kadar üzerine çıkan ve kalınlığı yaklaşık 10-12 cm olan betonarme bir hatıl dökülmelidir. Komşu İki binadaki bu betonarme hatılların arasındaki boşluğu kapatmak üzere metal ya da prekast harpuşta elemanlar kullanılarak çözüme ulaşılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir