Çatı

İnşaat Mühendisi (İTÜ) kurucu kadrolarının ve geniş uzman teknik kadrolarının desteği ile Milton, mantolama dışında yapınızın renovasyon olarak isimlendirdiğimiz tüm bakım, onarım, yenileme ihtiyaçlarında yanınızdadır.

Milton özellikle çatı uygulamalarında sahip olduğu uzman ekipleri ve zengin referansları ile sektöründe yine öncü firma konumundadır..

Milton, çatı imalatlarında gösterdiği özen, kalite-süre-maliyet disiplinlerinde eksiksiz takipçi karakteri ile siz ev sahiplerine iyi bir çözüm ortağı olma gayretindedir.

ÇATI YALITIMI

ÇATI YALITIMI ÇATI Çatı; binanın yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuktan koruyan, detaylı, tamamlayıcı bir parçasıdır. Çatı, biçimi ve konstrüksiyonu binanın karşı karşıya kaldığı iç ve dış koşullar ile kullanıcı gereksinimlerinin optimizasyonunu sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Ülke, bölge ve kentlerin coğrafi ve tasarım ihtiyaçları, idari yönetimlerin tasarım disiplinleri çatı tiplerini belirlemede tasarımcıya sınırlamalar getirir. İyi bir […]

DÜZ ÇATILARDA YALITIM

DÜZ ÇATILARDA YALITIM Düz çatılarda yalıtım uygulamaları yapabilmek için, ilk olarak yalıtım yapacağımız malzemeler çatının dış yüzeyine uygulanır. Dış yüzeye uygulanan malzemeden sonra çatı su geçirmez malzeme ile kaplanmaktadır. Zemin Yalıtımı Binanın bodrumunun olup olmaması, zeminde uygulanan yalıtımın yöntemini ve ekonomik olup olmamasını direk etkileyen faktördür. Bodruma sahip evlerde yalıtım malzemesi, bodrum tavanına ya da […]

ÇATI YENİLEME

Çatılar binanın genel mimari görünümünde etkili olurlar. Düzenlemeleri, belli bir bina topluluğuna olan yakınlıkları, bütün bölgeye ve hatta bütün şehrin karakterine etkili olur. Bölgesel yapı malzemelerini etkisi ile binaların tamamen düz veya dik çatılı olması mümkün olabildiği gibi, normal eğimli çatılar halinde geliştiği de görülür. Bir çatı örtüsü rüzgarla gelen kara ve yağmura ne kadar […]

ÇATI KAPLAMA FİYATLARI

ÇATI KAPLAMA FİYATLARI Bilindiği gibi, eğimleri %15-25 arasındaki az eğimli ve daha fazla eğimli olan soğuk çatılarda kaplama esaslı örtü malzemeleri kullanılmaktadır. Bu kaplamalar türlerine göre belirli büyüklüklerde örtü malzemeleri olduğundan ek yerleri sızdırmaz nitelikte olamamaktadır. Bu nedenle biçimlenmeleri ve örtü konstrüksiyonları önemli farklılıklar gösterir. Kaplama esaslı adı verilen bu örtü malzemeleri boyut olarak büyüdükçe, […]

AHŞAP ÇATILARDA TAŞIYICI SİSTEMİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

AHŞAP ÇATILARDA TAŞIYICI SİSTEMİ OLUŞTURAN ELEMANLAR Basit çatılar geleneksel dülgerlik kurallarına göre tertiplenirler ve çatıyı oluşturan elemanlar, koruyucu en üst örtüden başlayarak şu adlar ve sıraya göre yer alırlar. ÇATI ÖRTÜSÜ Çatı örtüsü, yağmur ve kar sularının bina içerisine önleyen en üst koruyucu örtüsüdür. ÇATI KAPLAMASI Örtü malzemelerinin özelliğine göre tüm çatıyı örten ahşap kaplama […]

ÇATI ELEMANLARI VE ÇEŞİTLERİ

ÇATI ELEMANLARI VE ÇEŞİTLERİ ÇATI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Çatı konusunun açıklanmasında karşılaşılan önemli bir sorun, çatılar ve çatılara ilişkin tüm sistem ile alt sistemlerin açıklanabilmesi için çatılara ilişkin temel kavramların önceden verilmesi gereğidir. Ancak, herhangi bir şey açıklanmadan çatıya ilişkin kavramlardan söz edilmesi bir paradoks olarak nitelenebilir. Aksine, böyle yapılmayıp da her konu içinde […]

ÇATI YAPIMI

ÇATI YAPIMI Bir çatıyı oluşturan eğimli yüzeylerin planda ve düşey iz düşümde birbirini kesmesi ile ortaya çıkacak ara kesitlerin saptanması suretiyle çatı kuruluşu gerçekleştirilir. Prensip olarak bir tür örtü malzemesi için bütün çatı yüzeylerinin aynı eğimde kalması gerekir. Böyle olmakla beraber çatının, binanın mimarisini etkileyecek kadar önem kazandığı durumlarda veya plan uzunluğunun yetersiz kalarak çok […]

GELİŞMİŞ AHŞAP ÇATI MAKASLARI

GELİŞMİŞ AHŞAP ÇATI MAKASLARI Dülger işi çatı konstrüksiyonu şekillerini bugün uygulanan ve bilimsel hesap metotları dışında gelişmiş bulunan birçok sistemleşmiş örnekleri vardır. Bu örneklerin incelemesinden görüldüğü gibi, ahşap boyutlarının, ekonomik boyutlara çok yaklaşmış olduğu görülmektedir. Bu sistemlerde boyutlandırma için elemanların etkisinde kaldıkları yüklerden ziyade, düğüm noktalarının oluşturulmasına önem verildiği görülmektedir. Ahşap liflerinde paralel, dik veya […]

ALATURKA KİREMİT UYGULAMALARI

ALATURKA KİREMİT UYGULAMALARI Alaturka kiremitler gerek çatı yüzeyinde gerek çatı mahyalarında aynı şekilde kullanılmak üzere tip olarak imal edilen kiremitlerdir. 18-33 derece eğimlerde kullanılırlar. Boyutları piyasada mevcut bulunan örneklerden alınan ölçülere göre 21 x 42 cm, ağırlığı ise 2 kg kadardır. 1 m2 çatı yüzeyi için 25 tane kiremit kullanılmaktadır. Alaturka kiremitler mertekler üzerine çakılmış […]

ÇİNKO ÇATI KAPLAMALARI

ÇİNKO ÇATI KAPLAMALARI Çinko çatı kaplaması, kaplama esaslı bir çatı örtü malzemesi olarak %10’dan sonsuz eğime kadar kullanılabilen, kurşun ve bakıra göre daha ekonomik bir malzemedir. Düşük eğimlerde kullanılabilmesi nedeniyle çatı hacminin büyümesine neden olmayan bu kaplama, çinko malzemenin dış etkilere dayanıklılığı nedeniyle tercih edilmektedir. Çinko levhalar 1,0×2,0 m boyutlarında üretilmektedir. Bu nedenle malzemeyi iyi […]