ÇATI RÜZGAR BAĞLANTILARI

ÇATI RÜZGAR BAĞLANTILARI

ÇATI RÜZGAR BAĞLANTILARI

Ahşap çatılarda derinliğine ve boyuna rüzgar etkilerini karşılamak için yaklaşık olarak mertek kesit boyutunda seçilen latalar mertek altlarına diyagonal, mahyadan damlalığa eğim olarak çalışır.

Mahya aşığı veya ara aşık sistemi bulunması halinde rüzgar bağlantıları aşıktan aşığa dayanır ve merteklerle yarım geçmelerle bağlandıkları gibi ayrıca aşıklarda geçme ve gerekirse bulonlar vasıtasıyla bağlanırlar.

45 derecelik eğimlerde mahya aşığının dikme üzerine eğime paralel olarak oturması ve rüzgar bağlantılarının mahya aşığı ile düz alını birleştirmesi mümkündür.

Kırma çatılarda sağrı yüzeyinin teşkili sırasında uygulanmak zorunda olan taşıyıcı sistem sağrı ve sırt merteklerinin, kesintisiz devam etmesi koşulu ile binanın boyuna yöndeki rüzgar esintisine karşı koyar, bu sebeple sağrı yüzeylerinin, sistemi etkileyecek derecede bacalarla delinmesi yanlış olur.

Mayha aşığı ara aşıklarında bulunması halinde ara aşık yalnız düşey yükleri değil yatay yükleri de karşılar ve bu yükleri destek görevi yapan yanlamalara iletir.

Kurallar uygun olarak yapılan çatı kaplama tahtaları rüzgar ve sabitleme bağlantısı olarak kullanılabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir