CAM ÇATI KAPLAMALARI

CAM ÇATI KAPLAMALARI

CAM ÇATI KAPLAMALARI

Cam malzeme, polimer malzemeler ortaya çıkıp yaygınlaşıncaya kadar, çatılarda ışık almak amacıyla kullanılan hemen hemen tek malzeme olma niteliğini korumuştur.

Çatı kaplaması olarak kullanılan cam malzeme türleri öngerilmeli cam, telli cam, cam kiremit, dalgalı cam ve trapezoidal camlar’dır.

Adi düz levha camların kırılması halinde alta bulunanlara zarar verme riski yüksek olduğundan, bu tür camların çatılarda kullanılmaması gereklidir. Temperlenmiş cam ve telli cam, kırılmalarının zor olması ve kırılsalar bile zarar verme riskleri az olduğundan çatılarda kullanılmalarında bir sakınca yoktur. Cam kiremit ise, seramik kiremitlerle birlikte çatının ışık alınması gereken kısmında kullanılacağından, bu bölgede cam kiremitlerin çıtalara takılarak uygulaması gerekir; böylece alt kısma ışık geçmesi sağlanır.

Tüm cam çatı kaplamaları için ışık geçirme koşulu ile yoğuşma riski daima vardır. Bu nedenle ancak çatının belli kısmında kullanılması uygun olacaktır.

Düz levha camların çatı kaplaması olarak uygulanmasındaki en önemli detay noktası, eğime dik doğrultuda camın kendisini taşıyacak olan ve genel olarak kullanılan metal profille birleşim noktasıdır. Eğim doğrultusunda levha camlar birbiri üstüne bindirildiği için bu kesitte önemli bir sorun oluşmaz. Öteden beri uygulanan detay bir T profiline her iki tarafından cam oturtmak ve macunlamaktır. Bu sistemin en önemli sakıncası, macunun kısa süre sonra koruyarak dökülmesi ve bu kesitin sızdırmazlığını kaybederek görev yapamaz hale gelmesidir. Her ne kadar nitelikli macun ile çözüm sağlansa da sistemin ömrü pek fazla artmamaktadır. Ayrıca sistemin ömrünü biraz daha uzatmak için macunun dış etkilere karşı korunması sağlanabilir. Bu amaçla T profilin üstüne kurşun levhadan kesilmiş mahya benzeri bir parça ile macun korunabilir, yine de kurşunun yerinden ayrılma olasılığı yüksektir. Daha iyi bir çözüm l kesitli alüminyum profil kullanmak ve camları yukardan başlayarak aşağıya doğru l profilin her iki kanalı içine sürmek ve daha sonra camları nitelikli bir macunla macunlamaktır. Böylece macun dış etkilere karşı en iyi şekilde korunmuş olacaktır.

Çatı kaplaması olarak kullanılan diğer bir cam dalgalı camlardır. Bu camlar; dalgalı biçimli diğer çatı kaplamları ile aynı dalga biçiminde ve boyutunda olduğu taktirde, onlarla birlikte kullanılabilir. Tamamı böyle bir cam ile kaplı bir çatıda, ısı ve yoğuşma sorunları çözümsüz hale gelebileceğinden, çatının belirli bir kısmının bu tür cam malzeme ile kaplanması daha doğru olur. Henüz ülkemizde üretilmeyen dalgalı camların telli/donatılı ve telsiz/donatışız olmak üzere iki ayrı türü vardır. Biçim olarak ise büyük ve küçük dalgalı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Büyük dalgalı olanlar çimento esaslı donatılı levhalarla, küçük dalgalı olanlar ise galvanize sac levhalarla birlikte kullanılabilirler. Büyük dalgalı olanlar donatılı, küçük dalgalı olanlar hem donatılı, hem de donatışız olarak üretilmektedir. Her iki türün de kalınlığı 6 mm’dir.

Trapezoidal kesitli camlar da dış ülkelerde değişik patentlerle üretilmektedir. 89 cm genişlikte ve 150-200-250-300 ve 400 cm boyda üretilmektedir. Alt yüzleri desenli olarak üretilen bu camların içinde boy doğrultusunda 26 mm aralıkla yerleştirilmiş 33 adet tel bulunmaktadır. Işık geçirgenliği %89 olan bu camların boy doğrultusundan eğilme direnci oldukça yüksektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir