BİTÜMLÜ POLİMER İZOLASYON ÖRTÜLERİN YAPIŞTIRILMASI

Elastomerik bitümlü örtüler sıcak asfalt veya şalümo yöntemiyle yapıştırılırken plastomerik bitümlü örtüler sadece şalümo yöntemiyle yapıştırılırlar. Uygulama başında yüzeyin astarlanması, okside bitümlü örtülerdeki gibi yapıldıktan sonra örtüler 10 cm bindirme yapacak şekilde açılır, düzeltilir ve sonra geri sarıldıktan sonra LPG gazı ile çalışan alev şalümosu ile (1 bekli veya 6 bekli) örtüler yüzeyindeki bitümün eriyerek yapışma kıvamına geldiği görüldüğü anda rulo ile itilerek yapışma sağlanır. İkinci kat örtü, birinci katın ek yerlerini ortalayarak aynı yönde ve eğime dik olarak yapıştırılmalıdır. Mineralli örtülerde boyuna yapıştırmalar ek yerleri 15 cm olmalıdır. Bu kısım önceden ısıtılarak mineraller mala ile asfalt içine gömülür. Sonra ek yeri yapıştırılması şalümo alevi ile yapılır.

BAĞLANTI NOKTALARI

PAPAPET VE BACA BAĞLANTILARI

Yataydan düşeye geçişlerde köşelerin harç ile doldurulup yuvarlatılması, diğer bir ifadeyle şişe devrinin yapılması gerekir. Detayda ısı tutucu varsa, köşelerde ısı yalıtım malzemesinden (stropor veya poliüretan) kullanılır. Böylece örtülerin yataydan düşeye bir geçiş yapmaları ve örtü altlarında boşluk kalmaması sağlanmış olur. Örtüler parapet veya duvarlarda kademeli olarak bitirilmelidir. Böylece su sızıntısına karşı emniyet sağlanmış olur. Düşeydeki yalıtımın zamanla sarkması ve torbalanmasının önlenmesi için su yalıtım örtüler’ alüminyum baskılamalarıyla düşey yüzeylere tespit edilmelidir.

SÜZGEÇ VE OLUK BAĞLANTILARI

Buradaki kritik noktalar örtülerin bitim noktalarıdır. Dutral veya EPDM malzemeden yapılmış geniş yakalı süzgeçler kullanılmalıdır. Birinci kat örtü iniş deliği hizasına kadar yapıştırılır ve iniş deliği açılır. Birinci kat örtü üzerine yapıştırılan süzgecin etekler’ üzerine başka bir örtü parçasından ısıtılarak alınmış olan polimer bitüm (okside bitümlü örtülerde yapıştırma bitümü) sıvazlanır. İkinci kat örtü eteğin orta noktasına kadar, son kat örtü ise eteğin tümünü kapatacak şekilde yapıştırılmalıdır. Süzgeçlerin yaprak tutucu elemanlarının muhakkak suretle monte edilmesi gereklidir. Metal oluklara uygulama yapılmadan önce solüsyon astar ile astarlanmalıdırlar. Uygulama prensibi aynen süzgeçlerde olduğu gibi oluk eteğinin katları arasına alınması gereklidir.

DİLATASYONLAR

Burada yapılacak yalıtımın iki zorunlu görevi vardır. Bunlardan birincisi su geçirimsizlik, ikincisi ise yapının hareketlerinden ötürü ortaya çıkacak genleşmelere uyumdur. Dilatasyon üzerinde yalıtımın takviye edilmesi gereklidir. Bunun içinde en uygun çözüm esneme kabiliyeti yüksek yuvarlak kesitli elemanlar yerleştirmek ve bu bölgede mukavemetlere yüksek örtülerle takviye katları yapılmalıdır. Böylece çalışmadan ötürü oluşan kuvvetlerin yalıtımı etkilemesi önlenmiş olur.

BORU ÇIKIŞLARI

Dutral veya EPDM malzemeden yapılmış geniş yakalı boru çıkış elamanları kullanılmalıdır. Bu elemanların uygulanması süzgeç elemanlarının uygulaması ile aynıdır. Bu elemanların kullanılmaması halinde boru diplerinin örtü şeritleriyle sargılanıp bol bitüm kullanılarak yalıtılması gereklidir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir