AZ EĞİMLİ ÇATILARDA SIZDIRMAZLIK

AZ EĞİMLİ ÇATILARDA SIZDIRMAZLIK

AZ EĞİMLİ ÇATILARDA SIZDIRMAZLIK

Bir çatının az eğimli olarak adlandırılması halinde anlaşılması gerekenler 2 ana grupta toplanabilir:

İşlev yönünden anlaşılması gerekenler

Konstrüksiyon yönünden anlaşılması gerekenler

İşlev yönünden anlaşılması gerekenler, çatıya yüklenmesi düşünülen belirli işlevlerin gerektirdiği minimum çatı eğiminde olan yapılardır.

Örneğin, üzerinde yaşanabilir teraslar, çatı bahçeleri, otoparklar, helikopter pistleri.

Konstrüksiyon açısından anlaşılması gerekenler ise günümüzde serbest plan düzenlemelerinin gerektirdiği, her yönü ile karışık çatı düzenlemelerinden, dolayısıyla büyük alanlı yapı türlerinin zorunlu kıldığı yüksek çatı konstrüksiyonlarından kaçınmanın doğurduğu minimum eğimdeki çatılardır.

Örneğin, büyük sergi ve spor salonları, endüstri yapıları, otobüs ve uçak terminalleri bu kapsamda ele alınabilir.

Bu tür çatılarda, eğim faktörünün işlevsel ya da konstrüktif gerekçelerle belirli bir minimum değere indirilmek istenmesi, hem taşıyıcı alt yapıda, hem de örtümü sağlayan malzeme niteliklerinde belirli performanslar. gerektirmektedir.

Nitekim, geleneksel eğimli çatılarda kullanılan kaplama esaslı örtü malzemeleri, eğimin belirli bir alt sınırından itibaren kendilerinden beklenen işlevi yerine getiremez olurlar. İşte, bu sınır eğim değerinden daha az eğimlerde örtü malzemelerinin artık sızdırmaz (sugeçirmez) nitelikte olması gerekir. Böylece çok eğimli çatıların örtü malzemeleri kullanılamaz olurlar, Açıklanan bu nedenlerden ötürü çok eğimli çatıların örtü malzemelerine kaplama esaslı örtüler, düz çatı olarak tanımlanan çatıların ör-tü malzemelerine de sızdırmaz örtümlü örtüler adları verilir.

Ancak, düz çatıların en çok zorlandığı durum, çatının üstünden gelen sudan değil, çatının altından gelen su buharı nedeniyle oluşmaktadır. Bu olgunun iyice anlaşılabilmesi için, bir çatıyı içten ve dıştan etkileyen tüm etmenlerin iyice tanınması gereklidir. Bunu sağlayacak en iyi yol ise, soğuk ve sıcak çatıları karşılaştırarak, bu iki çatı kavramının temel farklılıkların, ortaya koymaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir