Apartman Yöneticileri Mantolama Yaptırdığınızda Dikkatli Olunuz

Apartman Yöneticileri Mantolama Yaptırdığınızda Dikkatli Olunuz

Apartman Yöneticileri Mantolama Yaptırdığınızda Dikkatli Olunuz

Yaş almış, belli sorunlar yaşayan yapılarda karar alarak ısı yalıtım, mantolama, çatı onarımı gibi tadilat, tamirat işlerin yapılmaktadır.

30 Haziran 2012’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre mantolama, çatı onarım ve yalıtım işleri çok tehlikeli iş kapsamında değerlendirilir. Bu inşaat iş dallarında yüksekten düşmeler, sakat kalma ve ölüm riski yüksektir.

Genel olarak apartman/site lerde bu işlerin yapılması, sürecin yönetilmesi yönetici/yönetime çoğunlukla şahıslara bırakılmaktadır. Bu kişiler işçilik fiyat teklifi alırlar yada malzeme dahil olmak üzere işçilik fiyatı ile işi yapacak “usta” tabirli kişilere verirler.

İşin verildiği “usta” pratik olarak sahada yüklenici işveren olarak değerlendirilse de aslında 2012’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre tamamen kayıt dışı olarak çalışırlar. Ekip olarak çalıştıkları yanlarındaki elemanları sigortasız çalıştırmaya devam ederler. Süreci yöneten apartman yöneticisi bu duruma göz yumar.

Kurumsal kimlik taşımayan bu kişilerle çoğunlukla teknik anlamda sözleşme resmi sözleşme yapılmaz, resmi olarak yapılamaz.

Tabiri ile ; “-Al bu işi yap denilir.”

Site yönetimleri, apartman yöneticileri bu tür yapılan mantolama vb. işlerde hukuk anlamında “şahsen” büyük risk alırlar. İşveren pozisyonunda bir taraf olurlar.

Bu hatalı tercihlerin sonucunda İş Kazası olduğu durumda SGK dahil olmak üzere tüm kamu organları 2012’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği gereği yakınıza yapışır, büyük mağduriyete sebep olurlar.

Apartman yöneticisinin alabileceği yegane tedbir ise, işi şansa bırakmamak, konusunda uzman, evrak bütünlüğünü sürdürebilen kurumsal firmalarla çalışmaktır.

İstenilmeyen bir durum olduğunda kurumsal kimliği olan firma ile sorunlara 3. Şahıs olarak çözüm ararsınız.

Site yönetimleri, apartman yöneticileri bina da mantolama, çatı, bakım, onarım ve tadilat yaptıracakları zaman teklif veren firmaları  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği esaslarına göre değerlendirmelidir. Şartnamelere, çalışanların sigorta durumlarına, 6331 sayılı Kanuna göre İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri almasına, yönetmeliklere uyulup uyulmamasına göre firma seçmeniz gerekir.

Firma seçiminizi doğru yapar, kurumsal kimlik tercih eder ve noter huzurunda sözleşme yaparak firmayı işe başlatabilirsiniz.

Önemlidir ki; Bu tercihiniz ek maliyet getirse de karşılaşacağınız olası risklere karşı önlem alarak, sizi çok üzecek, şahsi mağduriyetler yaratacak kısa tabirle pahalıya patlayacak durumlara karşı tedbir geliştirmiş olursunuz.

Mantolama, çatı vb. işlerde emsal Yargıtay Kararlarına bakılacak olursa kaçınılması gereken risk büyüklüğü daha kolay anlaşılabilmektedir.

Mantolama uygulaması ve apartman yöneticisi iş kazası emsal kararlar

T.C.

YARGITAY

  1. HUKUK DAİRESİ
  2. 2012/4496
  3. 2012/22824

T.11.12.2012

 

  • İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat
  • Taraf Teşkili
  • Bekletici Mesele

Özet: Davacılar murisinin, davalının da daire sahibi olduğu binanın çatısından düşmek suretiyle zararlandırıcı olaya maruz kaldığı maddi ve manevi tazminat davasında, kat mülkiyeti kurulmamış gayrimenkullerde davanın tüm ortaklara, kat mülkiyeti kurulmakla birlikte yönetici veya yönetim kurulu oluşturulmamış gayrimenkullerde ise kat malikleri kuruluna (tüm kat maliklerine) karşı açılması gerekir.

Davalı, davacılar murisinin ölümünün iş kazası olmadığı ve kendisinin de işveren sıfatının bulunmadığının tespitine dair İş Mahkemesinde dava açtığından, olayın özelliği ve davanın niteliği dikkate alınarak bu davanın sonucunun beklenmesi gerekir.

(634 s. KMK m. 27,34,35,20)

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi E:2002/7988 K:2002/9046 T:24.10.2002 :
“…İş kazası sonucu zarara uğrayan işçinin tazminat davası, işveren veya kusurlu 3. kişilere karşı yöneltilir. Aracı kişilerce işe alınan işçilerin uğrayacakları zarardan dolayı işveren, aracı ile birlikte sorumlu olur…”

 

Apartman yönetimi ilgili davada kurumsal bir firma ile çalışmadığı için “İşveren” olarak anılmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir