ALATURKA KİREMİT UYGULAMALARI

ALATURKA KİREMİT UYGULAMALARI

ALATURKA KİREMİT UYGULAMALARI

Alaturka kiremitler gerek çatı yüzeyinde gerek çatı mahyalarında aynı şekilde kullanılmak üzere tip olarak imal edilen kiremitlerdir. 18-33 derece eğimlerde kullanılırlar. Boyutları piyasada mevcut bulunan örneklerden alınan ölçülere göre 21 x 42 cm, ağırlığı ise 2 kg kadardır. 1 m2 çatı yüzeyi için 25 tane kiremit kullanılmaktadır.

Alaturka kiremitler mertekler üzerine çakılmış ahşap kaplama ve bir kat bitümlü karton üzerine döşenir. Kiremit altına serilen bitümlü karton olası su sızıntılarının çatı arasına girmesini engeller. Kiremitlerin rüzgar nedeni ile yerinden oynamaması için iki sırada bir tel ile çatıya bağlanmalıdır.

AHŞAP ALT KAPLAMA

Kaplamalar özürsüz kuru, köşeleri temiz ve aynı kalınlıkta tahtalardan hazırlanmalıdır. Tahta kalınlığı en az 2,5 cm olur.

En uygun düzgün kaplama zıvana-lamba geçmeli ahşap ile elde edilir. Geçmeler sayesinde kaplama tahtalarının dönme tehlikesi ortadan kalkar.

Çatı üzerinde yürürken kaplama tahtalarının eğilmemesi için 25 mm den ince olmaması lazımdır. Genişlikler 12-20 cm. olur.

Çakılan kaplama tahtalar, arasındaki derzlerin geniş kalmamasına dikkat etmek lazımdır.

Tahtaların boyuna ek yerleri şaşırtma olmalı hep aynı mesnet üzerine gelmelidir aksi halde devamlı olan derz yerleri kaplamanın iç yerlerinden sıyrılmasına neden olur.

Büyük budak deliklerinin bir çinko veya bitümle karton ile kapatılması gerekir.

Olukları taşıyacak kepçe demirleri ahşap kaplama üzerine tesbit edilecekse, ahşap üzerine yuva açılarak gömülmelidir. Böylece tamamen düz bir kaplama yüzeyi elde edilir.

Beşik örtüsü veya tek eğimli bir çatı söz konusu olduğu takdirde, kalkan duvarı üzerinde serbest kalan kaplama uçlarının dönmesini önlemek için alttan bir kadron veya üstten üçgen kesitli bir çıta ile takviye etmelidir. Kalkan duvarında kaplama uçlarının yerinden oynamasını önlemek için üzerlerine, kırsal bölgelerde yapıldığı gibi, ağırlık olarak yer yer taşlar oturtmak veya belli aralıklarla ve düzenli olarak kiremitleri harçla bastırmak gerekir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir